Maand van de Senioren en Veiligheid 1 april van start; ook NOOM doet mee!

Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom start het ministerie van Justitie en Veiligheid, in samenwerking met verschillende organisaties waaronder het NOOM, op 1 april de Senioren en Veiligheidsmaand. Senioren krijgen concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit en informatie over wat ze moeten doen als het wel gebeurt. Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ wordt gedurende vier weken aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp), phishing, spoofing en online veiligheid. Dat gebeurt onder meer via drie webinars: klik hier voor de agenda.

Op 1 april tekende dhr. Sekhar Bissessur namens het NOOM het convenant ‘Senioren en Veiligheid’ om ook migrantenouderen weerbaarder te maken, onder andere door de vrijwilligers en sleutelfiguren van NOOM in staat te stellen gericht te kunnen informeren en beter te kunnen ondersteunen.

Bekijk hier een korte video over de start van de campagnemaand.

In de campagne ‘Senioren en Veiligheid’ staat centraal hoe ouderen zich tegen oplichting kunnen weren. Of het nu gaat om de oude babbeltrucs of nieuwe (digitale) vormen zoals WhatsAppfraude, phishing of spoofing.Ouderen kunnen zelf veel doen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden, maar hebben daarvoor wel de juiste informatie nodig. Daarom steunt ook het NOOM deze campagne. Om het oplichters niet te makkelijk te maken!
Hoewel ouderen in algemene zin niet vaker slachtoffer worden van strafbare feiten dan mensen in andere leeftijdsgroepen is ieder slachtoffer er een te veel. Politie en de Fraudehelpdesk zien sinds de corona-crisis een verschuiving in de criminaliteit. Zo is het aantal slachtoffers van hulpvraagfraude (al dan niet via WhatsApp) fors toegenomen en worden babbeltrucs gebruikt waarbij oplichters ‘hulp’ aanbieden.
Slachtofferschap kan iedereen overkomen en dus ook migrantenouderen. Daarom krijgt men via de campagne concrete tips die slachtofferschap zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Wanneer een oudere toch slachtoffer is geworden, is het van belang dat dit bespreekbaar is en dat ouderen aangifte doen. Hiervoor geeft de campagne eveneens tips. Deze informatie en tips kunnen natuurlijk ook door anderen worden benut, zoals  (klein)kinderen, buren en verzorgers.

Campagnemateriaal

De maand ‘Senioren en Veiligheid’ wordt georganiseerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de seniorenorganisaties (ANBO, KBO-PCOB, KBO-Brabant, NOOM,  SeniorWeb en de Koepel Gepensioneerden), de politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), het Openbaar Ministerie, Slachtofferhulp Nederland, de Fraudehelpdesk, Veilig internetten, banken, supermarkten, de telecomsector, bibliotheken en meer dan 200 gemeenten.