Naar een landelijk netwerk van servicepunten banken

Een motie waarin de regering wordt verzocht met de banken te zorgen voor een landelijk netwerk van servicepunten is met algemene stemmen aangenomen. Deze motie is een reactie op het feit dat steeds meer banken hun fysieke kantoren sluiten en dat nog veel mensen behoefte hebben aan persoonlijk advies, zeker die mensen die minder goed thuis zijn in de digitale wereld.  
Banken sluiten vestigingen vanwege toenemende digitalisering, minder klanten in de vestiging en uit kostenbesparing. Dit gaat niet zonder slag op stoot. Er zijn in de samenleving veel klachten te horen over deze sluitingen en over de praktische gevolgen die dat vooral voor groepen in een meer kwetsbare positie met zich meebrengt.
De motie voor een landelijk netwerk van servicepunten sluit naadloos aan bij de voorwaarden die volgens het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) nodig zijn om migrantenouderen deel te laten nemen aan de digitale samenleving. Daar zijn de volgende basisvoorwaarden voor nodig:

  1. Continuering van de investering in vormen van niet-digitale persoonlijke dienstverlening.
  2. Een kwalitatieve toegang tot internet, materiaal en digitale dienstverlening voor alle ouderen. Internet en een up to date GSM, tablet of laptop moeten worden beschouwd als “eerste levensbehoeften”, ook voor mensen met een minimum inkomen.
  3. Betrokkenheid van- en samenwerking met sociale netwerk van de ouderen.
  4. Een plek in de directe omgeving waar mensen met al hun digitale vragen terecht kunnen, ook over software installatie en hardware problemen.
  5. Ondersteuning op maat én dichtbij om hun digitale vaardigheden te vergroten;
  6. Vergroting van de digitale weerbaarheid van ouderen;
  7. Verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van digitale- en telefonische dienstverlening

Bij alle punten geldt dat overal waar nodig tolken moeten kunnen worden ingeschakeld. Hier ligt een verantwoordelijk voor iedereen. Voor overheden, banken, verzekeringsmaatschappijen, maar ook voor NOOM en andere ouderenorganisaties!

>Lees het uitgebreidere artikel op deze site
>Lees het artikel Waarom een sociale bank hard nodig is in tijden van verwijdering in de Volkskrant