Oproepen

Op deze pagina’s vindt u oproepen om mee te doen aan onderzoeken, projecten of andere activiteiten.

Vragenlijst dementie in Corona tijd
In onderzoek naar dementie worden oudere migranten en hun mantelzorgers niet altijd bereikt. Daar willen Alzheimer Nederland, Hersenonderzoek.nl, Alzheimer Centrum Amsterdam, het Ben Sajet Centrum en Pharos wat aan doen.
U kunt daarbij helpen.

Hersenonderzoek.nl heeft een speciale aanmeldpagina gemaakt. Daar kunnen mensen zich aanmelden. Binnen een week ontvangen zij daarna een speciale vragenlijst over dementie in Corona-tijd.

Hoe werkt het?
Het zou al helpen als u één oudere migrant of mantelzorger van een oudere migrant kunt vinden om de vragenlijst (mee) in te vullen. Meer is al helemaal fijn!
Als u iemand weet:

1.       Vraag of hij of zij vragen wil beantwoorden.
2.       Vraag of hij of zij een e-mailadres heeft of een e-mailadres van een familielid kan gebruiken.
3.       Kijk of hij of zij zelf naar de website kan of dat er hulp nodig is.
4.       Ga na of er iemand in de omgeving is die kan helpen als dat nodig is, of help zelf.
5.       De website is https://hersenonderzoek.nl/pharos/
6.       Klik op [Ik doe mee].
7.       Vul contactgegevens van meneer of mevrouw in met het e-mailadres waar de vragenlijst over de Corona-tijd naar toe gemaild kan worden.
8.       Laat meneer of mevrouw de vragen van de basisvragenlijst beantwoorden. De basisvragenlijst hoort bij het aanmelden. Dit duurt ongeveer 10 minuten.
Als dat gedaan is weten de mensen van Hersenonderzoek.nl dat meneer of mevrouw wil meedoen.
Binnen 1 week stuurt Hersenonderzoek.nl meneer of mevrouw de vragenlijst over de Corona-tijd. De vragen zijn in het Nederlands en onderdeel 1 is op taalniveau B1. Deze zijn getest door mensen met moeite met lezen en schrijven. Na onderdeel 1 kunt u stoppen, of u kunt verdergaan met onderdeel 2 van de vragenlijst.

De vragenlijst is nog ongeveer 3 weken beschikbaar. We hopen dat het met uw hulp lukt zoveel mogelijk verschillende mensen in dit onderzoek te krijgen.

Bij voorbaat dank.


Stop armoede en dakloosheid: de kostendelersnorm uit de wet!
Steeds meer mensen vallen buiten de boot in ons welvarende land. Dat is tijdens de coronacrisis wel duidelijk geworden. Zij moeten naar de voedselbank om te kunnen eten. De kostendelersnorm, die nu vijf jaar bestaat, maakt dat nog meer mensen naar de voedselbank moeten. Want als je met meer mensen in één huis woont, krijg je flink minder bijstand.
Ook zorgbehoevende ouderen die het liefst bij hun kinderen willen wonen, chronisch zieken en mensen met een beperking die een gezamenlijk huishouden voeren worden op deze manier financieel gestraft (de zogenaamde mantelzorgboete).
Het FNV is daarom een petitie gestart om de kostendelersnorm te schrappen uit de wet.
De petitie, die ook door het NOOM wordt ondersteund, zal worden aangeboden aan de Tweede Kamer.
Met zoveel mogelijk handtekeningen, hopelijk ook met uw steun!
Lees en onderteken hier de petitie.
Roep ook anderen op de petitie te ondertekenen; deel daarom de petitie op sociale media.


NOOM roept op om CoronaMelder app te downloaden
Omdat veel migrantenouderen geen smartphone hebben en/of (te)veel drempels ervaren om de CoronaMelder app te downloaden, roepen we hun (klein)kinderen, naasten, mantelzorgers en hulp/zorgverleners deze te downloaden.
Ga voor meer info naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-app


Deelnemers gezocht onderzoek toegankelijkheid betaaldiensten
De Nederlandsche Bank (DNB) doet regelmatig onderzoek naar betaaldiensten in Nederland. U moet dan denken aan contant betalen, betalen met de pinpas en internetbankieren. Maar ook aan de hulp in bankkantoren bijvoorbeeld. Het gaat in het onderzoek over de vraag hoe bereikbaar en toegankelijk deze diensten zijn voor consumenten. Het onderzoek is belangrijk, omdat iedereen in Nederland in staat gesteld moet kunnen worden om bijvoorbeeld te pinnen, overschrijvingen te doen of bij een bankkantoor te kunnen komen. Doelgroepen van dit onderzoek zijn, naast mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, in het bijzonder ouderen en gepensioneerden, alsook mensen zonder internet en mensen met internet die geen gebruik maken van internetbankieren of online bankieren.
Het NOOM roept ook onze oudere vrijwilligers en sleutelfiguren op om hieraan deel te nemen en de oproep in hun netwerk te verspreiden. Daarnaast ook om waar nodig te helpen met het invullen van het onderzoek, zodat ook migrantenouderen en migranten met een beperking in dit onderzoek voldoende vertegenwoordigd zijn.

Lees de volledige oproep


Kerstpakkettenactie
IKBENWIJ, DOCK Charlois, Humanitas en PIT010  gaan in de feestmaand  december weer pakketten geven aan die mensen die het hardst nodig hebben. Deze actie dragen wij als NOOM een bijzonder warm hart toe, want samen met onze vrijwilligers gaan we er voor zorgen dat ook migrantenouderen een mooi pakket ontvangen in deze donkere decembermaand. Omdat we iedereen een beetje licht gunnen, zo aan het eind van dit moeilijke jaar.
Deze actie betreft de Rotterdamse wijken Charlois, Feijenoord en IJsselmonde. Graag hoort het NOOM van meer initiatieven die wij kunnen ondersteunen om migrantenouderen elders in Nederland ook een klein beetje verlichting te kunnen brengen. (lameiro@netwerknoom.nl)

Pakkettenactie in Rotterdam
De decembermaand staat weer voor de deur… we weten niet hoe de feestdagen zullen zijn en wat wel of niet kan. Maar we weten wel dat iedereen een fijne decembermaand verdient! Om de mensen uit Charlois, Feijenoord en IJsselmonde, die het het hardst nodig hebben, een mooie feestmaand te bezorgen, ook in deze moeilijke tijd, hebben IKBENWIJ, DOCK Charlois, Humanitas en PIT010 de handen ineengeslagen en zijn weer een kerstpakkettenactie begonnen.  En daar hebben wij uw hulp bij nodig!
Help ons om zoveel mogelijk mensen een decemberpakket met levensmiddelen en iets leuks cadeau te doen. Net zoals de afgelopen drie jaar delen wij cadeaupakketten uit aan mensen, die het hard nodig hebben. Afgelopen jaar hebben we maar liefst 1.800 gezinnen blij gemaakt met een persoonlijk pakket. Dit jaar willen we, ondanks de coronacrisis, opnieuw pakketten uitdelen en zijn we op zoek naar geld, producten en diensten om ongeveer 1000 pakketten te kunnen maken. Daar hebben we uw hulp bij nodig! Met een donatie van €10 p.p. Kunnen wij mooie pakketten gaan samenstellen. Alle beetjes helpen! Kijk hier voor meer informatie over donatiemogelijkheden.


Onderzoek naar langetermijneffecten coronacrisis voor 65-plussers
Het Leids Universitair Medisch Centrum onderzoekt momenteel de langetermijneffecten van de coronacrisis op thuiswonende senioren (65+) in Nederland.

Het invullen van de vragen die betrekking op gezondheid, welbevinden en ervaringen met de coronacrisis duurt ongeveer 20-30 minuten.
Het is van groot belang dat ook ouderen met een migratieachtergrond aan onderzoek deelnemen, vandaar ons verzoek om niet alleen zelf hieraan deel te nemen, maar ook deze in uw netwerk te verspreiden en waar nodig migrantenouderen te helpen bij het invullen ervan.

Klikt hier voor meer informatie en/of de vragenlijst:

Bij voorbaat veel dank voor uw hulp.


Deelname onderzoek voor Tweede Kamer
De Tweede Kamer wil de kwaliteit van de live ondertiteling van belangrijke debatten in de Tweede Kamer onderzoeken. U kunt meedoen aan dit onderzoek door het invullen van deze vragenlijst. Het invullen kost ongeveer 30 minuten. Onderdeel van het onderzoek is het bekijken van een opname van een debat met live ondertiteling. De vragenlijst kunt u insturen tot 18.00 uur op maandag 16 november 2020. In de vragenlijst zijn ook aanvullend 5 vragen opgenomen over de inzet van een tolk Nederlandse Gebarentaal in de toekomst.
Uw eventuele tips ter verbetering van de live ondertiteling kunt u via dit formulier inzenden. Een woordenlijst waarin moeilijke woorden zijn uitgelegd vindt u hier. Alvast bedankt voor het invullen! U helpt hiermee de kwaliteit van de live ondertiteling van de Tweede Kamer voor vele gebruikers te verbeteren.


Workshops voor coördinatoren vrijwillige inzet
Het programma Samen Ouder Worden en beroepsvereniging AGORA organiseren in september drie online workshops voor coördinatoren vrijwillige inzet.

– Op 9 september staat het thema Netwerk Versterken centraal:

– Op 14 september hebben we het over Strategisch Positioneren:

– En op 21 september wordt ingezoomd op Lobby & Belangenbehartiging: 

“Deze drie thema’s komen uit het onderzoek van Movisie naar de rol en positie van de coördinator als belangrijkste naar voren. Hierop willen coördinatoren vrijwillige inzet zich ontwikkelen. Tijdens de workshops gaan we met elkaar in gesprek over wat je tot nu toe geholpen heeft om succes te boeken: wat werkt voor jou? We gaan op zoek naar je behoeften en de volgende stap die je wilt zetten. En natuurlijk geven we goede voorbeelden, handige hulpmiddelen en nuttige achtergronden. De workshops kunnen de opmaat zijn voor een utgebreidere training”
De workshops worden gegeven door Willem-Jan de Gast (Samen Ouder Worden), Rianne Burgers (AGORA) en Michaëla Merkus (Movisie). Er zijn geen kosten aan verbonden.

Elke workshop duurt van 14.00 tot 16.30. Aanmelden kan via de links hierboven. Deelname is gratis.


VRAGENLIJST RAAD van OUDEREN:
VOORBEREIDEN OP LAATSTE LEVENSFASE

Wij willen u vragen onderstaande vragenlijst in te vullen over uw gedachten over het levenseinde. Dit is natuurlijk een heel persoonlijke vraag. Maar om goed de mening van zoveel mogelijk ouderen in Nederland in beeld te brengen is uw antwoord wel heel belangrijk.

Aan de Raad van Ouderen is namelijk gevraagd deze zomer een advies te schrijven over de voorbereiding op het levenseinde. Dit advies gaat naar het ministerie van VWS, minister Hugo de Jong en de Tweede Kamer. Dit onderwerp is natuurlijk meer in de belangstelling gekomen door de Corona uitbraken. Als NOOM willen wij ook de wensen en behoeften van migrantenouderen in beeld brengen.

Wij hopen dat u vooral vraag 3 uitgebreid wilt beantwoorden.

Wij vragen u uw antwoorden voor 31 juli te sturen naar Marilyn Haimé (marilyn.haime@gmail.com) onze vertegenwoordiger bij de Raad van Ouderen.
Uw bijdrage wordt uiteraard anoniem verwerkt.

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.
Klik hier om de vragenlijst Raad van Ouderen Voorbereiden op laatste levensfase te openen.