Oproepen

Wilsverklaringen. Wat vindt u belangrijk en wat zijn uw ervaringen?

Patiëntenfederatie Nederland merkt steeds vaker dat mensen meer informatie willen over het vastleggen van wensen in de zorg. Vaak gaat het om een wilsverklaring.

Met een wilsverklaring kunt u zelf aangeven wat u wel, en wat u niet wilt. Wilt u zo lang mogelijk behandeld worden? Of zijn er grenzen aan wat u wilt? En welke begeleiding verwacht u van uw dokter? Met een wilsverklaring kunt u ervoor zorgen dat ook als u zelf niet meer kunt aangeven wat u wilt, u toch de zorg krijgt die bij u past.

Het maken van een wilsverklaring is vaak niet zomaar met één druk op de knop geregeld. Er over in gesprek gaan kan helpen. Met uzelf, met naasten en uw arts. Zowel patiënten, naasten als dokters vinden dat lastig. Toch is het wel belangrijk om op tijd met uw arts en naasten te praten over uw wensen en verwachtingen over uw zorg als u dat zelf niet meer kunt aangeven. Ook als u vertrouwt op familie, geloof of genezing.

Misschien denkt u wel eens na over een wilsverklaring. Misschien heeft u een wilsverklaring of overweegt u om er één op te stellen. Patiëntenfederatie Nederland is benieuwd naar uw ervaringen met wilsverklaringen. Vertel ons waar u tegenaan loopt en vul onze vragenlijst in. U kunt de vragenlijst ook invullen als u geen wilsverklaring heeft. Voor de vragenlijst, klik hier>>
(opent de link niet, ga dan naar https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/wilsverklaring2017).

Heel vaak gaan wilsverklaringen over de zorg rondom het levenseinde. Een hulpmiddel bij het spreken over levenseinde met uw arts en naasten is het e-book “Praat op tijd over uw levenseinde”. Dit is te vinden via de website van Patiëntenfederatie Nederland op www.pratenoveruwlevenseinde.nl. Het e-book kan gemakkelijk geprint worden.

Mijn kwaliteit van Leven – uw verhaal telt
Elders op de website kunt u lezen over het project ‘Mijn kwaliteit van leven’ (MKVL). MKVL is een grootschalig landelijk onderzoek naar de tevredenheid van ouderen, chronisch zieken en mantelzorgers met de (veranderingen in) de zorg. Het onderzoek beslaat meerdere jaren.
Heeft u de vragenlijst al ingevuld, hartelijk dank hiervoor. Want hiermee levert u een bijdrage aan het krijgen van meer inzicht in wat u belangrijk vindt in het leven en wat u belemmert om te leven op de manier zoals u dat graag zou willen.

Heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld? Dan doen we hierbij een dringend beroep op u om zich alsnog aan te melden. Door hier te klikken, ontvangt u de vragenlijst via email.
U kunt dan kiezen uit een verkorte of uit de volledige vragenlijst. Wij zijn al erg blij als u de korte vragenlijst zou willen invullen.
Mocht de link niet werken in uw e-mail programma, kopieer dan deze link naar de adresregel van uw browser:
https://profiel.mijnkwaliteitvanleven.nl/registreren/?utm_source=noom&utm_medium=website&utm_campaign=werving_deelnemers_2017

Waardevol
Uit de praktijk blijkt dat het samen bespreken en invullen van de vragen waardevolle gesprekken oplevert. Mensen krijgen beter en meer inzicht in hun eigen situatie, hoe tevreden zij zijn met de hulp en ondersteuning die zij krijgen en wat zij nodig hebben om te leven zoals zij dat graag zouden willen.
Wie meedoet aan MKVL ontvangt een samenvatting (Mijn kwaliteitsmeter) die goed van pas komt in gesprekken met bijv. familie, gemeente of zorgverlener(s).

Uw medewerking gevraagd
Maar ook als u de vragenlijst al heeft ingevuld willen wij uw medewerking vragen om zoveel mogelijk mensen te bereiken. U kunt op verschillende manieren uw bijdrage leveren.

  • Motiveer anderen om ook de vragenlijst in te vullen. Dat mogen ouderen, mantelzorgers en/of chronisch zieken zijn, maar ook anderen die niet tot een van deze groepen behoren. Graag zelfs. Want hiermee krijgen we nog beter inzicht in de factoren die bepalend zijn voor de tevredenheid van migranten(ouderen) en de knelpunten die u in het dagelijks leven ervaart. Van belang is wel dat u bij het beantwoorden van de vragen uitgaat van uw eigen situatie en niet de vragen beantwoordt namens/voor iemand anders!
  • Vanuit het NOOM zijn we ons ervan bewust dat lang niet alle migranten(ouderen) in staat zijn om (zelf) een vragenlijst online! in te vullen. Daarom zijn we ook op zoek naar vrijwilligers die hen hiermee willen helpen. Voor het interviewen van anderen en/of helpen invullen van de vragenlijst is eventueel een kleine vergoeding beschikbaar.
  • Voor de website van MKVL zijn we op zoek naar enkele ouderen, chronisch zieken of mantelzorgers voor een persoonlijk interview, met foto. Klik op deze link en vervolgens op één van de thema’s aldaar, voor enkele voorbeelden van dergelijke interviews.

Heeft u interesse om aan een interview mee te werken en/of anderen te helpen met het invullen van de vragenlijst, neem dan contact op met Lucía Lameiro García, coördinator van het NOOM: E: [email protected], M: 06-20966432