Oproepen

Taking care of caregivers / Zorgen voor mantelzorgers

OPROEP: mantelzorgers gezocht!

Lees het interview op De publieke tribune

Pharos, MantelzorgNL, NOOM en de Universiteit voor Humanistiek voeren samen het project ‘Taking Care of Caregivers’ uit.
Binnen dit project ligt de focus op mantelzorgers met een migratieachtergrond die zorgen voor een familielid met dementie.

Op basis van sociaalwetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit voor Humanistiek ontwikkelen we in samenwerking met mantelzorgers en zorgprofessionals instrumenten voor betere ondersteuning aan mantelzorgers met een migratieachtergrond en hun familieleden. Het doel daarvan is om het bespreken van en besluiten over het delen van zorg te ondersteunen.
Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar mantelzorgers. Deze willen we graag volgen (kijken hoe ze hun dag invullen) om van hen te leren. Wij zijn specifiek op zoek naar mantelzorgers die zorgen voor een familielid met dementie die thuis woont en een Chinese, Turkse, Marokkaanse, Molukse of Surinaamse achtergrond hebben. Zij kunnen erop vertrouwen dat wij voorzichtig met hun gegevens omgaan. Hun naam en andere persoonlijke informatie komen niet naar buiten. Wat mantelzorgers ons vertellen gebruiken we alleen voor onderzoek en het ontwikkelen van hulpmiddelen die

  • het bespreken van zorg binnen families aanmoedigen;
  • het delen van zorg binnen families aanmoedigen;
  • de samenwerking tussen mantelzorgers en zorg- en hulpverleners verbeteren.

Deelnemers blijven anoniem en ontvangen een kleine vergoeding.

Kent u iemand die ons kan en wil helpen met dit onderzoek? Bel of mail met: Jeanny Vreeswijk-Manusiwa: [email protected] / 0630024524

Zie voor meer informatie over ‘Taking care of caregivers’:  https://www.pharos.nl/nieuws/zorgen-voor-mantelzorgers/