Oproepen

Op deze pagina’s vindt u oproepen om mee te doen aan onderzoeken, projecten of andere activiteiten.

Onderzoek naar langetermijneffecten coronacrisis voor 65-plussers

Het Leids Universitair Medisch Centrum onderzoekt momenteel de langetermijneffecten van de coronacrisis op thuiswonende senioren (65+) in Nederland.

Het invullen van de vragen die betrekking op gezondheid, welbevinden en ervaringen met de coronacrisis duurt ongeveer 20-30 minuten.
Het is van groot belang dat ook ouderen met een migratieachtergrond aan onderzoek deelnemen, vandaar ons verzoek om niet alleen zelf hieraan deel te nemen, maar ook deze in uw netwerk te verspreiden en waar nodig migrantenouderen te helpen bij het invullen ervan.

Klikt hier voor meer informatie en/of de vragenlijst:

Bij voorbaat veel dank voor uw hulp.


Deelname onderzoek voor Tweede Kamer
De Tweede Kamer wil de kwaliteit van de live ondertiteling van belangrijke debatten in de Tweede Kamer onderzoeken. U kunt meedoen aan dit onderzoek door het invullen van deze vragenlijst. Het invullen kost ongeveer 30 minuten. Onderdeel van het onderzoek is het bekijken van een opname van een debat met live ondertiteling. De vragenlijst kunt u insturen tot 18.00 uur op maandag 16 november 2020. In de vragenlijst zijn ook aanvullend 5 vragen opgenomen over de inzet van een tolk Nederlandse Gebarentaal in de toekomst.
Uw eventuele tips ter verbetering van de live ondertiteling kunt u via dit formulier inzenden. Een woordenlijst waarin moeilijke woorden zijn uitgelegd vindt u hier. Alvast bedankt voor het invullen! U helpt hiermee de kwaliteit van de live ondertiteling van de Tweede Kamer voor vele gebruikers te verbeteren.


Workshops voor coördinatoren vrijwillige inzet
Het programma Samen Ouder Worden en beroepsvereniging AGORA organiseren in september drie online workshops voor coördinatoren vrijwillige inzet.

– Op 9 september staat het thema Netwerk Versterken centraal:

– Op 14 september hebben we het over Strategisch Positioneren:

– En op 21 september wordt ingezoomd op Lobby & Belangenbehartiging: 

“Deze drie thema’s komen uit het onderzoek van Movisie naar de rol en positie van de coördinator als belangrijkste naar voren. Hierop willen coördinatoren vrijwillige inzet zich ontwikkelen. Tijdens de workshops gaan we met elkaar in gesprek over wat je tot nu toe geholpen heeft om succes te boeken: wat werkt voor jou? We gaan op zoek naar je behoeften en de volgende stap die je wilt zetten. En natuurlijk geven we goede voorbeelden, handige hulpmiddelen en nuttige achtergronden. De workshops kunnen de opmaat zijn voor een utgebreidere training”
De workshops worden gegeven door Willem-Jan de Gast (Samen Ouder Worden), Rianne Burgers (AGORA) en Michaëla Merkus (Movisie). Er zijn geen kosten aan verbonden.

Elke workshop duurt van 14.00 tot 16.30. Aanmelden kan via de links hierboven. Deelname is gratis.


VRAGENLIJST RAAD van OUDEREN:
VOORBEREIDEN OP LAATSTE LEVENSFASE

Wij willen u vragen onderstaande vragenlijst in te vullen over uw gedachten over het levenseinde. Dit is natuurlijk een heel persoonlijke vraag. Maar om goed de mening van zoveel mogelijk ouderen in Nederland in beeld te brengen is uw antwoord wel heel belangrijk.

Aan de Raad van Ouderen is namelijk gevraagd deze zomer een advies te schrijven over de voorbereiding op het levenseinde. Dit advies gaat naar het ministerie van VWS, minister Hugo de Jong en de Tweede Kamer. Dit onderwerp is natuurlijk meer in de belangstelling gekomen door de Corona uitbraken. Als NOOM willen wij ook de wensen en behoeften van migrantenouderen in beeld brengen.

Wij hopen dat u vooral vraag 3 uitgebreid wilt beantwoorden.

Wij vragen u uw antwoorden voor 31 juli te sturen naar Marilyn Haimé ([email protected]) onze vertegenwoordiger bij de Raad van Ouderen.
Uw bijdrage wordt uiteraard anoniem verwerkt.

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.
Klik hier om de vragenlijst Raad van Ouderen Voorbereiden op laatste levensfase te openen.