Oud en wijs genoeg?!

Waarom zou ik iets voor mezelf wensen?

Foto: Robert de Hartogh

Deze uitspraak van een deelneemster aan het project Oud en wijs genoeg?! vat misschien wel het meest duidelijk de positie van grote groepen oudere migrantenvrouwen samen. Ze hebben altijd geleefd voor man en kinderen, en nu voor hun kleinkinderen. En waar blijf je dan zelf? Hoe word je dan oud in Nederland, waar je de taal niet goed spreekt en niet weet waar je hulp kunt vinden? Wat kan en mag je van je kinderen verwachten? Hoe maak je eigen keuzes voor de toekomst?

Om deze specifieke groep van oudere migrantenvrouwen een steun in de rug te geven namen Dona Daria (Kenniscentrum Emancipatie in Rotterdam) en het NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten, samenwerkingsverband van oudere Surinamers, Turken, Marokkanen, Caribische Nederlanders, Molukkers, Chinezen en Zuid-Europeanen) het initiatief tot het project Oud en wijs genoeg?!. Turkse, Marokkaanse en Kaapverdiaanse 50+ vrouwen die niet of nauwelijks toegang hadden tot ontmoetings-, welzijns- en zorgvoorzieningen werden actief opgezocht en geactiveerd om mee te doen. In tien gespreksbijeenkomsten leerden ze nadenken over hun oude dag en te bedenken wat ze zélf zouden willen. Ze maakten kennis met diverse voorzieningen in de wijk, dichtbij huis. Bijzonder was dat ook de dochters van de vrouwen betrokken werden in het project. Zo kwam stapje voor stapje het gesprek op gang en werden over en weer verwachtingen naar de toekomst uitgesproken.

Voor het artikel ‘Oud en wijs genoeg?!, migrantenvrouwen op zoek nar een eigen toekomst, verschenen in Zorg en Welzijn, juni 2013, klik hier>>
Voor het methodiekboekje, klik hier>>

Foto: Robert de Hartogh

Oud en wijs genoeg?! werd een project vol uitdagingen: voor de deelnemende vrouwen, de begeleidsters en de projectorganisatoren. Dankzij de financiering van VSB Fonds, SKAN Fonds en Sint Laurensfonds was er ruimte om te experimenteren.

Dona Daria en het NOOM werken beide aan empowerment. Dona Daria heeft grote expertise op het gebied van emancipatie van vrouwen en mannen, het NOOM is gespecialiseerd in de emancipatie van oudere migranten. Onze organisaties hebben elkaar in dit project weten te vinden. We hebben onze kennis en ervaring gebundeld en wederzijds versterkt.

Succesvol oud worden in Nederland vraagt veel van alle ouderen, waar je wiegje ook heeft gestaan. Het project Oud en wijs genoeg?! heeft ons stappen verder gebracht in een gestructureerde aanpak van stimulering, activering en ondersteuning van oudere migrantenvrouwen in het proces van oud worden. We bieden daarmee een handreiking aan groepen voor wie dat ‘succesvol oud worden’ niet vanzelfsprekend is, als gevolg van sociaaleconomische, medische, psychische, sociale en culturele barrières.

Foto: Robert de Hartogh