Presentaties

Het NOOM zet zich in om in brede kring aandacht te vragen voor de oudere migranten en te laten zien welke onvermoede kwaliteiten zij in huis hebben. Wij doen dat onder andere door het geven van presentaties over uiteenlopende onderwerpen die te maken hebben met oudere migranten.

U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan:

  • de maatschappelijke positie van oudere migranten
  • kracht en kwetsbaarheid van oudere migranten
  • wensen en behoeften ten aanzien van wonen
  • wensen en behoeften ten aanzien van ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg
  • participatie van oudere migranten in de gemeente
  • het benaderen en betrekken van oudere migranten bij onderzoek en beleid
  • omgang met oudere migranten als patiënt
  • levensbeschouwelijke en culturele barrières in het zorggebruik.

Medewerkers en netwerkleden van het NOOM zijn beschikbaar voor het geven van presentaties. In overleg wordt de passende inleider gezocht. Afhankelijk van de vraag, de gelegenheid en de reisafstand worden afspraken gemaakt over een passende vergoeding.

Heeft u een specifieke vraag? Neem gerust contact met ons op. We maken graag een programma op maat