Seniorvriendelijke gemeente

Houden gemeenten wel voldoende rekening met de belangen van ouderen, en in ons geval met de belangen van de migrantenouderen?
Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht is het een goed moment om daar eens bij stil te staan!

Verschillende organisaties hebben handreikingen uitgebracht, waar u gebruik van kunt maken.
We noemen er hieronder een aantal.

KBO-PCOB heeft een mooie website gemaakt. Hier vindt u onder andere een speerpuntenkaartje, een manifest met aanbevelingen voor een seniorvriendelijke gemeente, een checklist om na te gaan hoe seniorvriendelijk uw gemeente wel of niet is, en een stappenplan. Neem eens een kijkje en laat u inspireren om ook als belangenbehartiger aan de slag te gaan in uw eigen gemeente.
Voor de website Seniorvriendelijke gemeente van KBO-PCOB, klik hier>>

NUZO (Netwerk Utrecht Zorg ouderen) heeft een inspiratiedocument uitgebracht, met bouwstenen voor een goed en betaalbaar ouderenbeleid. Titel: Verzilver uw gemeente.
Voor de flyer, klik hier>>
Voor het volledige document ‘Verzilver uw gemeente’, klik hier>>

Ook Zorgbelang Overijssel heeft adviezen opgesteld voor de politieke partijen. Deze gaan over allerlei zaken die met welzijn en zorg te maken hebben. Klik hier>>

De Koepel Adviesraden Sociaal Domein biedt een uitgebreid document met verwijzingen, ter informatie en inspiratie, klik hier>>