Sevilay Luiken-Dalli

NOOM werkt in een aantal projecten samen met een pool van zogenaamde netwerkversterkers: sleutelfiguren met goede contacten met zowel organisaties van migrantenouderen als met lokale instellingen voor zorg en welzijn en lokale overheden. Zij ondersteunen netwerken van en voor migrantenouderen, breiden deze -waar mogelijk- uit en geven de aanzet tot nieuwe netwerken. Maak hier kennis met  netwerkversterker Sevilay Luiken-Dalli en lees over haar motivatie en ervaringen.

Net als ieder ander verdienen migrantenouderen een waardevolle oude dag. Als kind van gastarbeiders weet ik als geen ander waarom dat vaak niet het geval is en wat zij missen om een waardige en waardevolle oude dag te hebben. Ik wil deze ervaringskennis, maar ook mijn professionele expertise en mijn passie inzetten voor deze ouderen. Dit geeft mij voldoening. De thema’s waar ik me het meest bij betrokken voel liggen op de terreinen wonen, welzijn en zorg. Migrantenouderen missen vaak de aansluiting op deze terreinen. Ze zijn niet of nauwelijks op de hoogte van de wet- en regelgeving. De digitalisering van veel procedures vormt voor hen een probleem; van EHealth toepassingen wordt bijvoorbeeld nauwelijks gebruikt gemaakt door deze ouderen. Dat komt ook doordat er bij het ontwikkelen en inzetten daarvan weinig rekening met ze wordt gehouden.
Als doktersassistente, indicatiesteller, maatschappelijk werkster, ouderenadviseur, klantenadviseur en locatiemanager van een woonzorgcentrum heb ik ene ruime ervaring in het werken met en voor ouderen. Daarnaast ben ik de oprichter van Cultuursensitieve dagbesteding voor migrantenouderen met en zonder dementie, voorzitter van het Platform Allochtone Ouders en Onderwijs Hengelo, projectleider van FC Twente Scoren in de Wijk ‘Turkse Tukkers aan Zet’, projectleider cultuursensitieve woonzorginitiatieven in Hengelo en Borne’, oprichter van IMEAN Care/Academy en Consultancy. Als verbinder en netwerkversterker ga ik mij inzetten voor een waardevolle oude dag voor oudere migranten voor een waardevolle dag, onder meer door mijn relaties en netwerken daarbij te betrekken, maar ook door te laten zien dat migrantenouderen niet afgeschreven hoeven te worden, dat ze nog in staat zijn dingen te leren. Door migrantenouderen kennis te laten maken met zorgtechnologieën en uit te leggen  hoe zij die kunnen inzetten in hun dagelijks leven stellen we hen in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en de zelfregie te behouden.
In alles wat ik doe in mijn dagelijks leven, op vakantie en in mijn werk denk ik aan de ouderen. Ik neem ook altijd iets mee waarvan ik denk dat de ouderen het leuk zullen vinden.