Belastingteruggave over 2021

Ruim 350.000 mensen ontvingen 20 of 21 januari een brief van de Belastingdienst waarin staat dat zij mogelijk recht hebben op. Het gaat om mensen die niet verplicht zijn om aangifte te doen maar mogelijk wel te veel belasting hebben betaald.
Door belastingaangifte te doen weten mensen gelijk of en hoeveel geld ze terugkrijgen. De grootste groep die een brief ontvangt (ruim 250.000) is ouder dan 21 jaar. Zo’n 30% van deze groep is gepensioneerd. Zij kunnen recht hebben op een teruggave omdat zij naast hun AOW een klein pensioen genieten waarop te veel belasting is ingehouden. Ook jongeren met een bijbaantje hebben vaak recht op belastingteruggave.
Om aanspraak te kunnen maken op belastingteruggave moeten zij wel belastingaangifte doen. Dat kan tot vijf jaar terug. Daarvoor kunnen zij gebruik maken van de aangifte app of het online aangifteprogramma. Daar staan veel gegevens vooraf ingevuld die wel gecheckt en eventueel aangevuld moeten worden. Ook is het nog mogelijk om aangifte te doen op papier.
In oktober 2022 verstuurde de Belastingdienst ruim 565.000 brieven over een mogelijke belastingteruggave over 2021. Veel mensen hebben hierop gereageerd. De groep die nog niet gereageerd heeft, ontvangt nu een herinnering.

Hulp bij de aangifte
Wie vragen heeft over de brief of geholpen wil worden bij de belastingaangifte kan gratis hulp krijgen. Op de website van de Belastingdienst staan verschillende vormen van hulp bij het doen van aangifte (belastingdienst.nl/hulp). Mensen kunnen met hun vragen ook terecht bij de Belasting Telefoon (gratis op telefoonnummer 0800 – 0543).