Update je CoronaCheck-app na een nieuwe prik

Na elke prik – dus ook na de boosterprik – dient u zelf het vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app te updaten.
Dat doet u door opnieuw in te loggen met uw DigiD via het ‘+’-teken rechtsboven in de app of de code van het papierenbewijs in te voeren.
Dit dient u apart te doen voor uw Nederlands en voor uw internationaal vaccinatiebewijs.
Heeft u geen CoronaCheck-app maar een papierenbewijs, dan dient u die opnieuw uit te (laten) printen.

Handreiking dorps- en buurthuizen en Corona Toegangsbewijzen bijgewerkt

De “Handreiking dorps- en buurthuizen, dagbestedingslocaties en maatschappelijke opvang m.b.t. het Corona Toegangsbewijs (CTB) en de basisregels” is herzien: de informatie is aangevuld en concreter gemaakt naar aanleiding van de persconferentie van 26 november waarin de avondlockdown werd aangekondigd.
In de handreiking wordt onder meer ingegaan op de vraag hoe omgegaan moet worden met de sluitingstijden en activiteiten in dorps- en buurthuizen, en of het Corona Toegangsbewijs verplicht is bij activiteiten in dorps-en buurthuizen (Nee, tenzij er gebruik wordt gemaakt van horeca, er sprake is van een evenement of een culturele voorstelling in het buurt- of dorpshuis, dan is het CTB wel verplicht).
De handreiking is vervaardigd in samenwerking met Sociaal Werk Nederland, het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Download de Handreiking

Corona maatregelen voor dorps-en buurthuizen per 13 november

Ook met de strengere maatregelen die vanaf 13 november gelden is het coronatoegangsbewijs NIET verplicht in buurthuizen/wijkcentra en kunnen (de meeste) activiteiten doorgang vinden.

Het Coronatoegangsbewijs is niet verplicht in dorps- en buurthuizen. Dit betekent dat toegang tot een dorps- en buurthuis niet onder de CTB-plicht vallen. Hieronder worden enkele functies nader toegelicht:

 • de bibliotheek(functie) is niet CTB-plichtig;
 • de georganiseerde en besloten dagbesteding is niet CTB-plichtig (ook het nuttigen van een maaltijd en een kop koffie kan in dergelijke settings zonder CTB);
 • ontmoetingsactiviteiten die voor specifieke doelgroepen georganiseerd worden (zoals kaarten, kienen, biljarten, gamen of vergaderingen) kunnen zonder CTB plaatsvinden in het buurthuis;
 • de open inloop (bijvoorbeeld Inloop-GGZ/ huiskamerfunctie/ soos/ spreekuur van het wijkteam) kan zonder CTB plaatsvinden (zonder horecafunctie1);
 • bijvoorbeeld ook het Alzheimer-café, lunch- en kookactiviteiten voor kwetsbare groepen en bewegingslessen kunnen plaatsvinden zonder CTB;
 • huiswerkbegeleiding of andere educatieve activiteiten binnen dorps- of buurthuizen zijn niet CTB-plichtig;
 • individuele ondersteuning binnen dorps- of buurthuizen is niet CTB-plichtig;
 • ook de maatschappelijke opvang is vrij toegankelijk voor de betreffende doelgroep.

De stelregel is dat bovenstaande gevallen onder de uitzondering van het gebruik van de CTB vallen van de horecafunctie, omdat er besloten en georganiseerde dagbesteding plaatsvindt voor kwetsbare groepen. Extra belangrijk is om de 1,5 m  afstand te bewaren en mondkapjes te gebruiken waar dat niet (goed) mogelijk is, naast de algemene voorzorgsmaatregelen. In veel gevallen zal dat betekenen dat de groepsgrootte aangepast moet worden.

Zie voor meer informatie de Handreiking dorps- en buurthuizen, dagbestedingslocaties en maatschappelijke opvang m.b.t. het Corona Toegangsbewijs

Nederland verder open met coronatoegangsbewijs

Er zijn genoeg mensen gevaccineerd om de coronamaatregelen te versoepelen. 1,5 meter afstand houden is per 25 september niet meer verplicht. Bij bezoek aan plekken waar het drukker wordt, zoals de horeca, evenementen, poppodia, theaters en bioscopen, heb je een coronatoegangsbewijs nodig. Hieronder vindt u waar en wanneer u een coronatoegangsbewijs nodig hebt en hoe het coronatoegangsbewijs werkt.

Op steeds meer plaatsen zullen ook migrantenouderen gevraagd worden om een coronatoegangsbewijs te tonen, terwijl zij niet allemaal over de middelen beschikken of voldoende digivaardig zijn om een digitaal coronabewijs aan te vragen of dit te printen. Hier is de hulp van mantelzorgers en vrijwilligers onmisbaar. Daarnaast is het belangrijk te weten dat men hiervoor en voor tal van andere (digitale) vragen terecht kan bij de Informatiepunten Digitale Overheid die in veel bibliotheken aanwezig zijn en of te bellen met 0800-1351.

Hier heb je per 25 september een coronatoegangsbewijs nodig:
Horeca, zoals cafés, restaurants en sportkantines. Een uitzondering wordt waarschijnlijk gemaakt voor terrassen, waarvoor geen toegangsbewijs hoeft te worden getoond

 • Open tussen 6.00 uur ’s ochtends en 0.00 uur ‘s avonds.
 • Entertainment toegestaan.
 • Geen maximaal aantal bezoekers.

Evenementen, zoals festivals, feesten en professionele sportwedstrijden

 • Buiten: geen maximaal aantal bezoekers.
 • Binnen met vaste zitplaats: geen maximaal aantal bezoekers.
 • Binnen zonder vaste zitplaats: maximaal 75% van de reguliere capaciteit. Toegestaan tot 0.00 uur.

Kunst en cultuur, zoals poppodia, theaters en bioscopen

 • Geen maximaal aantal bezoekers.

Zo werkt het coronatoegangsbewijs:

 • Ga naar de CoronaCheck-app.
 • Login met DigiD of vul de ophaalcode in.
 • Haal je vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testbewijs op.
 • Als je bewijs is opgehaald, krijg je een unieke QR-code. Dit is je coronatoegangsbewijs.
 • Toon je coronatoegangsbewijs en je identiteitsbewijs op de locatie waar een coronatoegangsbewijs verplicht is.

Liever een papieren coronatoegangsbewijs? Ga naar CoronaCheck.nl/print.
Heb je geen vaccinatiebewijs of herstelbewijs? Laat je uiterlijk 24 uur van tevoren gratis testen via testenvoortoegang.nl.