Jouw zorg, mijn zorg; diversiteit en cultuurverschillen

18 maart, 14:30-17:00 uur; online

Na twee succesvolle edities gaat het congres Jouw zorg, mijn zorg dit jaar over diversiteit en cultuurverschillen.
Dr. Jolanda Lindenberg, cultureel antropoloog bij Leyden Academy on Vitality and Ageing spreekt over Welbevinden van oudere migranten en cultuursensitieve zorg.
Gözde Duran, coördinator ProMemo, Expertisecentrum Dementie voor Professionals van Hogeschool Windesheim spreekt over Cultuurverschillen in de zorg.
Verder zijn er workshops en is er een tafelgesprek met Peter Vader (communicatietrainer. Voorheen docent Verpleegkunde en artistiek leider bij CliniClowns Nederland), Johan Jonker, {gastvrijheidsmanager en facilitair adviseur bij Isala) en Jan Nijhuis (directeur Groei Opleidingen bij Landstede Groep).
Hoewel het congres met name bedoeld is voor medewerkers en studenten van Landstede MBO kunnen ook anderen zich hier inschrijven.

Meer informatie

Reactie NOOM VWS-discussienota ‘Zorg voor de Toekomst’

De houdbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg staat onder druk. Hoewel er al hard wordt gewerkt aan noodzakelijke veranderingen, is er meer nodig om de zorg ook in de toekomst goed te kunnen blijven organiseren.  In een discussienota van het ministerie van VWS worden denkbare beleidsopties op het gebied van (1.) preventie & gezondheid, (2.) organisatie & regie en (3.) vernieuwing & werkplezier beschreven. Organisaties in de zorg konden reageren op deze beleidsopties en aldus een bijdrage leveren aan de discussie. Ook het NOOM reageerde. Kern van de reactie is dat het NOOM ervan overtuigd is dat er een meer integrale visie op gezondheid moet komen. Hierin moet meer oog zijn voor preventie en positieve gezondheid en tevens voor passende voorzieningen met betrekking tot wonen en de woonomgeving. Lees meer