‘Ouderenzorg moet meer aandacht hebben voor uitsluitingsmechanismen’

Er zijn steeds meer ouderen in Vlaanderen met migratieroots. Maar dat is niet terug te zien in  woonzorgcentra. Onderzoeker Saloua Berdai pleit daarom op Sociaal.net voor een proactief beleid in de ouderenzorg en meer aandacht voor onzichtbare uitsluitingsmechanismen zoals racisme.
Een van de cruciale vaststellingen uit haar onderzoek is dat er behoefte is aan een proactief beleid om voor ouderen met een migratieachtergrond een kwalitatief aanbod te creëren in de woonzorgcentra.
Een proactief beleid vraagt echter om een gunstige context en een positieve mindset. De context waarbinnen woonzorgcentra moeten manoeuvreren bepaalt mee hoe meer cultuursensitief werken in de praktijk vorm krijgt. En die context is op dit moment op zijn minst uitdagend te noemen.
De ouderenzorg heeft met grote problemen te kampen: onderfinanciering, personeelstekort, veel veranderingsprocessen, en recent de coronacrisis. Schakelen naar de positieve mindset waarbij woonzorgcentra ook aandacht schenken aan een kleinere, onzichtbare groep ouderen met migratieroots, wordt dan als te veel van het goede ervaren.
De conclusies en aanbevelingen in het onderzoek van Berdai gelden voor Vlaanderen, maar zijn veelal ook toepasbaar op de Nederlandse ouderenzorg.
Lees het artikel op Sociaal.net

Webinar Migrantenouderen en rouw in coronatijd

15 april 2021, 15.30 uur tot 17.00 uur; online.
Rouwen in deze huidige coronatijd vraagt om specifieke aandacht. Want rouwen wordt verstoord tijdens een crisis als deze, waarbij verdriet en verlies juist veel voorkomen. Verschillende gemeenschappen en ook migrantenouderen krijgen met rouw te maken. Zorgprofessionals kunnen vanuit cultuursensitieve zorg concrete handvatten bieden. Maar hoe doe je dat? Hoe werkt een rouwproces en welke invloed heeft een verstoord rouwproces? En welke invloed hebben de coronamaatregelen op het rouwproces binnen de verschillende gemeenschappen en op migrantenouderen? In dit webinar zal ingegaan worden op bovenstaande vragen. We laten experts over verschillende gemeenschappen aan het woord, zoals de Turkse en Syrische gemeenschap en de Indische en Molukse gemeenschap. Ook worden handvatten en praktische tips rondom rouw gegeven voor gebruik in de praktijk. Daarnaast krijgt u de kans om vragen te stellen aan de sprekers. Lees meer

Reactie NOOM VWS-discussienota ‘Zorg voor de Toekomst’

De houdbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg staat onder druk. Hoewel er al hard wordt gewerkt aan noodzakelijke veranderingen, is er meer nodig om de zorg ook in de toekomst goed te kunnen blijven organiseren.  In een discussienota van het ministerie van VWS worden denkbare beleidsopties op het gebied van (1.) preventie & gezondheid, (2.) organisatie & regie en (3.) vernieuwing & werkplezier beschreven. Organisaties in de zorg konden reageren op deze beleidsopties en aldus een bijdrage leveren aan de discussie. Ook het NOOM reageerde. Kern van de reactie is dat het NOOM ervan overtuigd is dat er een meer integrale visie op gezondheid moet komen. Hierin moet meer oog zijn voor preventie en positieve gezondheid en tevens voor passende voorzieningen met betrekking tot wonen en de woonomgeving. Lees meer