Convenant Contant Geld ondertekend

Banken gaan de tarieven voor het gebruik van contant geld voorlopig niet verhogen. Dat hebben verschillende partijen – waaronder ouderenorganisaties zoals NOOM – afgesproken in het convenant contant geld. Het convenant bevat afspraken over  de beschikbaarheid van geldautomaten, een acceptatieplicht van winkeliers en het niet in rekening brengen van allerlei kosten door banken. Deze afspraken zijn belangrijk voor senioren, waaronder veel migrantenouderen, die afhankelijk zijn van contant geld. Banken zijn namelijk vrij in het bepalen van hun tarieven. Nu is echter afgesproken dat de kosten voor het gebruik van contant geld tot in ieder geval juli 2023 niet omhoog gaan. Banken kunnen dus bijvoorbeeld niet besluiten dat je een euro moet betalen voor elke opname uit een geldautomaat.

Lees meer

DNB maakt zich zorgen over mensen die digitaal bankieren lastig vinden

De Nederlandsche Bank maakt zich zorgen over een tweedeling die in de samenleving dreigt te ontstaan rond het betalingsverkeer. Aan de ene kant is het vertrouwen van mensen in het Nederlandse betalingsverkeer over het algemeen groot. Aan de andere kant is er een groep mensen die steeds meer moeite heeft met de doorgaande digitalisering van de betaaldiensten.
Behalve mensen die geen internet hebben, zijn het vooral ouderen, mensen met een functiebeperking en laaggeletterden die vinden dat het betalingsverkeer erop achteruitgaat, zo stelt DNB in de Visie op Betalen 2022-2025, een analyse van de trends en ontwikkelingen in de betaalmarkt.
Het bezit van contant geld en ermee kunnen afrekenen worden door DNB gezien als noodzakelijk en belangrijk. In april verschijnt een convenant met banken en belangenorganisaties over contant geld en de communicatie en persoonlijke dienstverlening door banken.
Kwetsbare groepen ervaren dat betaaldiensten minder toegankelijk en bereikbaar zijn, en zelfstandig betalen in de weg staan. DNB wil ervoor zorgen dat contant geld blijft functioneren als betaalmiddel, ook nu de distributie van bankbiljetten en munten onder druk staat.

Lees het volledige artikel op de site van de NOS
Download Visie op Betalen 2022-2025

Activiteiten betaalvereniging in de week van de toegankelijkheid

Van 4 tot en met 8 oktober 2021 vindt de Week van de Toegankelijkheid  plaats, georganiseerd door Ieder(in). Dit is sinds 2000 een jaarlijks terugkerende week waarin de focus ligt op toegankelijkheid en inclusiviteit. Dit jaar is het thema Digitale Toegankelijkheid.
De Betaalvereniging zal in deze week aandacht besteden aan het onderwerp, met een aantal instrumenten:
Berichten via diverse mediakanalen
Berichten die onder meer verwijzen naar de vele initiatieven welke door de banken worden ondernomen rondom toegankelijkheid en inclusiviteit. Hierbij is de insteek dat per dag (op 4, 5, 6, 7 en 8 oktober) een onderwerp en/of een bank in de spotlight staat. De berichten verwijzen telkens ook terug naar de website.
Infographic
Er is een Infographic gemaakt waarin (op visuele wijze) aandacht wordt besteed aan toegankelijkheid in het betalingsverkeer o.a. middels enkele cijfers die het onderwerp verder uitdiepen.
Website
Op de website van de Betaalvereniging staat een aparte subpagina die verder ingaat op Toegankelijkheid en Inclusiviteit, als een van de aandachtsgebieden van de Betaalvereniging en haar leden.
betaalTV
Een aflevering van betaalTV over toegankelijkheid is hier te bekijken

Geldautomaten ABN AMRO, ING en Rabobank worden Geldmaat

Met ingang van 1 oktober heeft Geldmaat de laatste geldautomaten van ABN AMRO, ING en Rabobank overgenomen. In de bankkantoren van genoemde banken staan per deze datum geen geldautomaten meer. Consumenten en ondernemers kunnen terecht bij de automaten van Geldmaat voor het opnemen en storten van contant geld. Naast de overgenomen bankautomaten, breidt Geldmaat de komende tijd ook op nieuwe locaties verder uit.
De geldmaten zijn duidelijk herkenbaar aan de gele kleur en het logo, ze zijn uniform en laagdrempelig in gebruik. Voor mensen die behoefte hebben aan hulp bij het opnemen of storten van geld, is bij een geselecteerd aantal winkels de dienst Geldmaat Plus Assistentie beschikbaar. Klanten van de drie banken kunnen tevens hun saldo checken en pincode wijzigen.
Op de Locatiewijzer zijn de locaties van de geldmaten en de beschikbare diensten te vinden. Meer informatie over de verschillende diensten  is te vinden op de website geldmaat.nl.