50 jaar arbeidsmigratie

We vieren dit jaar met trots dat Utrecht 900 jaar stadsrechten heeft. Het thema is ‘Stad zonder muren’: open, betrokken, gastvrij en verbonden met elkaar. Om deze reden wil Atlas Cultureel Centrum graag met een gevarieerd programma aandacht schenken aan de geschiedenis van arbeidsmigranten in Utrecht, als onderdeel van de festiviteiten in het kader van Utrecht900. Dit willen we doen door een bestaande foto-expositie ´50 jaar arbeidsmigratie in Nederland´ uit te breiden met lokale verhalen en geschiedenis, en dit te combineren met een educatief pakket, lezingen en dialoogbijeenkomsten, een literaire avond, culinaire avond, workshops, filmavond en het verzamelen van persoonlijke verhalen en documenten van toenmalige gastarbeiders. Doel van het project is om diverse groepen mensen, westers en niet-westers, gelovig, niet gelovig etc. bij elkaar te brengen, wederzijdse cultuurinteresses op te wekken, dialoog te bevorderen en de collectieve geschiedenis in Nederland te bewaren, te behoeden en over te dragen aan nieuwe generaties. De fototentoonstelling ’50 jaar migratie in Nederland’ is zeer uniek. Voor de expositie worden er in totaal 50 mensen professioneel gefotografeerd, dit zijn 25 gastarbeiders en hun vrouwen uit Spanje, Italië, Griekenland, Turkije , Joegoslavië  en Marokko en 25 autochtone Nederlanders zoals voormalig werkgevers, buren, tolken, docenten en niet te vergeten vrijwilligers van de kerken.
Zijn uw ouders of grootouders van de eerste generatie gastarbeiders in Nederland? Heeft u een interessant verhaal over hun komst naar Nederland? Heeft u toevallig nog oude foto’s of documenten van hen die wij voor onze tentoonstelling mogen gebruiken? Dan komen wij graag met u in contact.
Een betere representatie in de archieven leidt tot een betere verankering in de lokale en regionale geschiedenis en in de samenleving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Sahin Yildirim via [email protected]