Trainingen

De trainingen vanuit het NOOM worden verzorgd door goed opgeleide professionals met veel ervaring met de groeperingen van oudere migranten.

Wij brengen u in contact met de trainers, die voor u een programma op maat maken. Over de kosten kunnen in overleg afspraken gemaakt worden.

Ter informatie: directe voorlichting aan de groepen van oudere migranten worden verzorgd door onze lidorganisaties. Het NOOM richt zich op de toerusting van de vrijwilligers in de achterban en op professionals die te maken krijgen met oudere migranten. Hieronder ziet u een geselecteerd overzicht.
Heeft u een speciale vraag, neem dan gerust contact op.

Voor vrijwilligers die werken met oudere migranten

Training Bewegen voorkomt vallen
Vrijwilligers worden getraind om voorlichting te geven over valpreventie en het belang van bewegen. Ook leren zij met behulp van een checklist thuis bij ouderen het gesprek aan te gaan over veiligheid in huis.
In samenwerking met Veiligheid.nl en Keniscentrum Sport.

Training tai chi in het kader van valpreventie
Vrijwilligers leren de basis van tai chi om zelf met ouderen eenvoudige oefeningen te doen en zo op een verantwoorde manier in beweging te blijven.
In samenwerking met EQuilibrium Maastricht.

Training Vaardig in ontspanning
Vrijwilligers worden getraind om voorlichting te geven over stress en stressmanagement. Ze leren symptomen van stress en specifieke factoren die bij migrantenouderen een rol kunnen spelen bespreekbaar te maken. Ook krijgen zij oefeningen aangereikt om beter met stress om te gaan.
De training is ontwikkeld door de Hart & Vaatgroep en speciaal aangepast voor ouderen met een migratieachtergrond.

Training Familiezorg / werken in de zorgdriehoek
Vrijwilligers maken kennis met het concept familiezorg en de methodiek van de zorgdriehoek (cliënt, familiezorger en professional). Ze krijgen tips voor een een goede communicatie met zorginstellingen. Waardevolle bagage voor vrijwilligers die ouderen adviseren en begeleiden.
In samenwerking met Expertisecentrum Familiezorg.

Training Wonderen doen met weinig geld
Vrijwilligers leren een gespreksbijeenkomst te leiden waarin vrouwen met elkaar in gesprek gaan over rondkomen met een beperkt budget. Voor de gespreksbijeenkomst is een model beschikbaar. De deelneemsters aan de training verkennen wat het onderwerp voor hen zelf betekend en leren op een goede manier het gesprek hierover te faciliteren.
In samenwerking met FNV Vrouw.

Training Meer dan vergeten
Vrijwilligers leren om een gespreksbijeenkomst over dementie te leiden en waar nodig voorlichting te geven over deze ziekte.

Training Effectief Onderhandelen
Vrijwilligers leren over diverse fasen in het proces van onderhandelen, het belang van een goede voorbereiding, effectieve communicatie, het creëren van win-win-situaties. Een steun in de rug in deze tijden van bezuinigingen waarin het voor de organisaties van en voor oudere migranten hard nodig is om in gesprek te gaan met gemeenten en mogelijke samenwerkingspartners op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Voor bovenstaande trainingen kunt u bij NOOM terecht voor meer informatie.

Training Beweeg je brein!
Vrijwilligers maken kennis met de theorie en basis van deze methodiek, gericht op een combinatie van cognitieve stimulatie, bewegen, muziek en creativiteit. In de training leren de deelnemers de methodiek aan te passen aan het niveau en de interesses van hun eigen groep. Ook kunnen zij na afloop zelf nieuwe werkvormen en oefeningen maken om hun programma mee te vullen.
Ontwikkeld door Laura Kerszenblat van BrainOn.
Voor meer informatie: klik hier>>

Voor professionals in welzijn en zorg

Workshop voor medewerkers van het Wmo-loket, vraagwijzers e.d.
Aan de orde komen de maatschappelijke positie van oudere migranten, wensen en behoeften, specifieke aandachtspunten in bejegening en communicatie. Ook aandacht voor de eigen vragen en bagage van de deelnemers aan de workshop.

Workshop Meer dan vergeten
Aan de orde komen de specifieke aandachtspunten bij dementie bij oudere migranten, zoals taboes, communicatieproblemen, gebrek aan kennis over dementie als ziekte, negatieve ideeën over de Nederlandse ouderenzorg. Er wordt gebruik gemaakt van de film Meer dan Vergeten, waarin familieleden van oudere migranten vertellen over hun zorgen en dilemma’s.

Inleiding/presentatie over interculturalisatie in de zorg
Aan de orde komen het belang van cultuursensitief werken, wensen en behoeften van oudere migranten, de ‘markt’ van de interculturele zorg, voorwaarden voor een succesvolle interculturalisatie binnen de organisatie en samenwerking met organisaties van oudere migranten.

Training Familiezorg / werken in de zorgdriehoek
Medewerkers maken kennis met het concept familiezorg, de opvattingen binnen de migrantengemeenschappen over passende ondersteuning en zorg en de methodiek van de zorgdriehoek (cliënt, familiezorger en professional). Ze krijgen tips voor een een goede communicatie met cliënten en familie. Waardevolle bagage voor medewerkers die te maken krijgen met oudere migranten.
In samenwerking met Expertisecentrum Familiezorg.