Verslag Partnerbijeenkomst Coalitie Erbij  ’Eenzaamheid: bijproduct van migratie?’

Tijdens de landelijke Week tegen Eenzaamheid van 30 september tot en met 7 oktober 2021, organiseerde Coalitie Erbij op 5 oktober de bijeenkomst ‘Eenzaamheid: bijproduct van migratie?’.  In presentaties en tijdens discussies werd onder meer ingegaan op manieren om de eenzaamheid onder migrantenouderen te verminderen, op de beeldvorming over eenzaamheid en op de rol van mantelzorgers en religie bij het tegengaan van vereenzaming bij oudere migranten.
Bij  de organisatie van de bijeenkomst werkten IDEM Rotterdam, NOOM, SKIN, SPIOR en Sol samen.
Lees hier het verslag van de bijeenkomst.