Zeki Baran

NOOM werkt in een aantal projecten samen met een pool van zogenaamde netwerkversterkers: sleutelfiguren met goede contacten met zowel organisaties van migrantenouderen als met lokale instellingen voor zorg en welzijn en lokale overheden. Zij ondersteunen netwerken van en voor migrantenouderen, breiden deze -waar mogelijk- uit en geven de aanzet tot nieuwe netwerken. Maak hier kennis met netwerkversterker Zeki Baran en lees over zijn motivatie en ervaringen.

Mijn naam is Zeki Baran, ik ben 57 jaar en woon al 41 jaar in Rotterdam. Ik heb samenlevingsopbouwwerk gestudeerd en heb eigenlijk altijd in oude volkswijken gewerkt. Ik ben ook politiek actief geweest, waaronder vier jaar in de deelraad in Charlois en acht jaar in de gemeenteraad van Rotterdam. Naast mijn werkzaamheden heb ik een adviesbureau dat zowel in Nederland als in Turkije actief is. Namens Stichting Mara ondersteun ik twee dagen per week migrantenzelforganisaties.
In mijn vrije tijd ben ik actief als vrijwilliger, onder andere als voorzitter van het bestuur van IOT, op voordracht van de Democratische Federatie van Sociale Verenigingen (DSDF). Daarnaast ben ik voorzitter van stadsgenoten uit Yozgat (Yozgat is een stad in Turkije; er wonen 40 duizend mensen uit Yozgat in Nederland) en bestuurslid van de Stichting Vrienden van Museum Rotterdam.
In mijn werk als netwerkversterker bij projecten van het NOOM ligt het accent op het versterken van de netwerken rondom ouderen met een migratieachtergrond, met name in Rotterdam.

Contact
E-mail: [email protected]
Telefoon: 00316 45628445