Bel-en bezorgcirkels

Migrantenouderen thuis maar niet alleen: start een Bel- of bezorgcirkel
De kwetsbare omstandigheden waarin oudere migranten zich vaak begeven (evenals overigens andere ouderen met een chronische ziekte zoals bijv. diabetes of astma/COPD en hartpatiënten, mensen een laag inkomen en een klein tot geen sociaal netwerk) vraagt om extra aandacht voor hen. Vaak zijn deze ouderen ook niet digitaal vaardig en worden zij ook niet door de reguliere Nederlandse media bereikt. Voor hen is meer en/of ander contact dan een digitale boodschap van groot belang. Daarom beschrijft NOOM in een informatieblad twee mogelijkheden om met hen in contact te blijven, vooral wanneer dit niet op digitale wijze mogelijk is. De mogelijkheden zijn:

  • De Belcirkel, gebaseerd op de aanpak van KBO-PCOB. aangepast door NOOM voor migrantenouderen, -mantelzorgers, -vrijwilligers en -zelforganisaties.
  • De Bezorgcirkel, gebaseerd op initiatieven die vrijwilligers al uitvoeren bij (migranten)ouderen.

Download het informatieblad