Links

Het NOOM onderhoudt relaties met een groot aantal organisaties om de belangen van de oudere migranten op de agenda te krijgen en te houden. Onderstaande selectie met verwijzingen geeft een beeld van de samenwerkingsrelaties van het NOOM. Ook verwijzen wij naar websites voor nadere informatie.

Organisaties van en voor ouderen

KBO-PCOB, Samenwerkingsverband van Unie KBO en PCOB
https://www.kbo-pcob.nl/

ANBO, Algemene Nederlandse Bond van Ouderen
http://www.anbo.nl/

Koepel Gepensioneerden
http://www.gepensioneerden.nl/

O.S.O.L.: Overleg Samenwerkende Ouderenbonden Lelystad
https://osol-lelystad.nl/

Zorg

Actiz Organisatie van zorgondernemers in verzorgings- en verpleeghuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.
Klik hier>>

Alles zelf Deze site wil een platform bieden aan ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen. Hier vindt u informatie, tips en oplossingen en diensten die het langer thuis wonen kunnen ondersteunen.
Klik hier>>

BeterOud Website met overzicht van tal van initiatieven en innovaties om de kwaliteit van de ouderenzorg te verbeteren. Gebaseerd op en voortgekomen uit het Nationaal Programma Ouderenzorg.
Klik hier>>

Keuzewijzer Seniorvriendelijk ziekenhuis
Hier kunt u alle ziekenhuizen in uw buurt raadplegen en vergelijken (met en zonder keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis). De keuzewijzer is ontwikkeld binnen het project Seniorvriendelijk ziekenhuis van Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM.
klik hier>>

Kies voor je Zorg Via deze website kunt u het aanbod van een groot aantal zorginstellingen met elkaar vergelijken.dat kan helpen om een goede keuze te maken als u voor u zelf of een familielid op zoek bent naar een passende zorginstelling.
Klik hier>>

Mammarosa ondersteunt anderstalige en laaggeletterde vrouwen met borstkanker. Hiervoor staan vrijwilligers met diverse achtergronden klaar. Zij zijn lotgenoten of zijn dit geweest en bieden graag een luisterend oor en een helpende hand.
Klik hier>>

MantelzorgNL is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die belangeloos zorgt voor een naaste. Wij zetten ons met hart en hoofd in voor alle mantelzorgers in Nederland en behartigen hun belangen.
“Wij zijn de spin in het web die mensen en organisaties aan elkaar verbindt. Samen met 350 aangesloten organisaties bieden we informatie, advies en steun aan mantelzorgers.”
Klik hier>>

Meldpunten in de Zorg Overzicht van meldpunten in de zorg.
Klik hier>>

Ouderen Wegwijs Eveneens een site met informatie die ouderen ondersteunt bij het langer zelfstandig thuis wonen.
Klik hier>>

Patiëntenfederatie Nederland
Klik hier>>

Per Saldo, Vereniging van Budgethouders
Klik hier>>

Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN) SGAN komt op voor de belangen van allochtone patiënten en hun families. De stichting speelt een actieve rol bij de begeleiding, advisering, doorverwijzing en verbetering van de leefwereld en contacten van allochtone patiënten in Nederland. Daarnaast functioneert SGAN als een schakel tussen patiënten en gezondheidsorganisaties.
Klik hier>>

Wa.nl
Op de site wa.nl  is veel informatie te vinden over de wet- en regelgeving voor mantelzorg. Thema’s als voorbehouden handelingen, de aansprakelijkheid en de rechten- en plichten komen aan bod. Ook wordt aandacht besteed aan de verschillende regelingen waar mantelzorgers een beroep op kunnen doen. Daarnaast kunnen bezoekers alles lezen over de zorgverzekeringswet en de vergoedingen bij mantelzorg.
Klik hier>>

Website Huisarts-Migrant Website voor huisartsen met vragen over patiënten met een migratie-achtergrond.
Klik hier>>

Zorgverzekeringslijn De Zorgverzekeringslijn geeft – gratis – onafhankelijk advies en praktische tips voor het oplossen van zorgverzekeringsschulden. Me heldere uitleg hoe de Zorgverzekeringswet in elkaar zit en welke rechten en plichten (on)verzekerden hebben. Op de website vind je uitleg over de verzekeringsplicht en de premieplicht aan de hand van jouw situatie, nieuws en handige hulpmiddelen, zoals voorbeeldbrieven. Op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur zitten we voor je klaar om advies te geven. Als het nodig is verwijzen wij hulpvragers door naar gemeenten of andere organisaties die ondersteunen bij het oplossen van financiële problemen.”
Klik hier>>

Zorgverzekering Informatie Centrum ZIC biedt onafhankelijke informatie over zorgverzekeringen en alles wat daar mee te maken heeft: opzeggen van de zorgverzekering en een nieuwe afsluiten, besparen op zorgkosten, het basispakket, eigen risico.
Klik hier>>


Diversen

Steffie Eenvoudige website die uitlegt hoe bijvoorbeeld de ov-chipkaart werkt. Ook informatie over internetbankieren e.d.
Klik hier>>

Sociale Verzekeringsbank / SVB ABC Eenvoudige website van de Sociale Verzekerings Bank (SVB) met uitleg over AOW en AIO. Ook toegankelijk via Steffie.
Voor informatie over de AOWklik hier>>
Voor informatie over de AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen), klik hier>>

DigiD  Website met eenvoudige uitleg van DigiD. Ook toegankelijk via Steffie.
Klik hier>>

Domotica: langer zelfstandig met techniek
Slimme technologie in huis kan helpen om langer zelfstandig te blijven wonen. Ook wanneer aanvullende zorg en ondersteuning nodig isdoor ouderdomsklachten of een mobiliteitsbeperking. Denk bijvoorbeeld aan slimme beveiligingssystemen, automatische medicijndispensers en verlichting op afstand. Deze nieuwe technologie wordt ook wel domotica genoemd en maakt zelfstandig wonen makkelijker én veiliger.
Klik hier>>

Seniorweb  Informatie en tips over computergebruik
Klik hier>>

UABC, met eenvoudige uitleg over het uploaden van documenten voor communicatie met de overheid
Klik hier>>

Veilig Thuis, advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (ook ouderenmishandeling)
Telefoon: 0800 2000 (gratis), dag en nacht, 7 dagen per week bereikbaar.
Klik hier>>
Bij acuut gevaar, bel 112!!

Voor een veilig thuis Informatie van de Rijksoverheid
Klik hier>>

Nationaal Ouderen Fonds met informatie over onderwerpen als geldzaken, internet, ouderenmishandeling, medicijngebruik enz.
Ook een ouderenpanel waarop knelpunten en visies over leven op latere leeftijd in kaart worden gebracht.
Klik hier>>

Goed vertegenwoordigd  Informatie over vertegenwoordiging voor en door familie
Klik hier>>

PGOsupport ondersteunt patiëntenorganisaties bij hun dagelijks werk.
Klik hier>>

FNV Vrouw
Klik hier>>

Verwey Jonker Instituut  Onderzoeksinstituut dat actuele, publieke en sociaal-maatschappelijke onderwerpen bestudeert ten behoeve van het openbaar bestuur, maatschappelijke organisaties en al dan niet georganiseerde burgers. Zoals maatschappelijke participatie, ouderenmishandeling en diversiteit.
Klik hier>>

Regelhulp
Digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn en sociale zekerheid. Samenwerkende organisaties zijn onder andere gemeenten, het CIZ, UWV en SVB.
klik hier>>
Voor meer informatie over hoe regelhulp werkt, klik hier>>

Voordeel voor Ouderen  Financieel voordeel, informatie en tips voor Ouderen door Ouderen
Klik hier>>

Financiële regelingen en kortingen voor ouderen
Informatie van online bank KNAB over verschillende regelingen en kortingen waarmee ouderen aan het einde van de maand meer geld overhouden.
Klik hier>>

Zeker.com  Vergelijking van verzekeringen. De website biedt eveneens de mogelijkheid om vragen te stellen aan experts.
Klik hier>>

Expertisecentra

MOVISIE  werkt voor en met overheden, burgerinitiatieven, vrijwilligers- en professionele organisaties met als doel de participatie en de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen.
Klik hier>>

Pharos, Expertisecentrum gezondheidsverschillen. Pharos zet kennis en expertise in om gezondheidsverschillen terug te dringen en de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van de (gezondheids)zorg te verbeteren voor kwetsbare groepen, zoals laagopgeleiden en migranten, én om preventie en zelfmanagement bij deze groepen te versterken.
http://www.pharos.nl/

Vilans ondersteunt organisaties in de zorg. Vilans levert kennis en ondersteuning om het aanbod en de werkzaamheden van professionals en vrijwilligers af te stemmen op de vraag van de cliënten.
http://www.vilans.nl/