Welkom

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is een landelijk netwerk van/voor oudere migranten. Het NOOM zet zich sinds 2007 in om de (inkomens)positie en het welzijn van de snelgroeiende en zeer diverse groep migrantenouderen in Nederland te verbeteren.

Het NOOM vertegenwoordigt 55-plussers met een Caribische, Chinese, Kaapverdische, Marokkaanse, Molukse, Surinaamse, Turkse of vluchtelingenachtergrond en de vroegere gastarbeiders uit Griekenland, Italië, Portugal, Spanje en voormalig Joegoslavië. In totaal gaat het om ruim 350.000 mensen. Deze groep verdubbelt in omvang tussen nu en 2035 en verdrievoudigt de komende 25 jaar.

Beste allen,
de lockdown die op 14 december is ingegaan is keer op keer verlengd. Het ziet er naar uit dat de meeste corona maatregelen de hele maand april van kracht zullen blijven (klik
hier voor de stand van zaken).
Vanuit het NOOM roepen wij u op om de komende periode in contact te blijven met onze ouderen en met andere kwetsbare mensen om u heen. Daar bent u, ieder op uw eigen manier, al steeds mee bezig. Een telefoontje, een kaart, even aanbellen bij iemand om iets kleins af te geven … het is belangrijk dat mensen weten dat we hen niet vergeten, dat ze een beroep op ons kunnen doen. Ook met een klein gebaar kunnen wij deze tijd draaglijk(er) maken.

Vanuit het NOOM zullen we de komende tijd in contact blijven met onze samenwerkingspartners, waaronder de andere seniorenorganisaties en het welzijnswerk, maar ook met lokale overheden en de rijksoverheid om uw signalen door te geven en te zorgen dat ook rekening wordt gehouden met de situatie van migrantenouderen.
Krijgt u zorgelijke signalen uit de achterban? Meld ons die dan via de mail, telefoon of app, dan kunnen wij die weer doorgeleiden.

Veel sterkte en wijsheid wensen we u toe, en uiteraard het behoud van een goede gezondheid voor uzelf en uw naasten.

Hou vol. Stay safe.
#Samentegencorona

KBO-PCOB & NOOM OUDEREN-INFOLIJN 030 – 3400 600

Ook migrantenouderen kunnen terecht bij de Ouderen-Infolijn van KBO-PCOB & NOOM met al hun vragen (over het coronavirus) en/of voor een luisterend oor.

Oudere migranten worden desgewenst te woord gestaan door een vrijwilliger die zelf een Caribische, Chinese, Italiaanse, Kaapverdische, Marokkaanse, Molukse, Spaanse,
Surinaamse of Turkse achtergrond heeft.

Klik hier voor meer info.


Geweldig dit: 55+-Rotterdammers met migratieachtergrond die willen leren hoe online radio luisteren, appen, een afspraak maken, veilig shoppen enz worden door jonge ‘Cultuursensitieve Digicoaches’ van Netwerk Nieuw rotterdam @uvvrotterdam @NetwerkNOOM in de eigen taal geholpen.

Stoppen na 45 jaar werk goed https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/2021/01/uitkomst-onderzoek-naar-stoppen-na-45-arbeidsjaren

Nieuwe VVD-asielwoordvoerder Wiersma vindt het 'vals' dat @CorinneEllemeet voorstelt gedurende de formatie een pas op de plaats te maken met terugkeerbesluiten tegen mensen die hier al jarenlang zijn. Vals. Wat een denkwereld.

#Vacatures! Wij zoeken een senior #onderzoeker op het gebied van (arbeids)participatie, (gezondheids)zorg, participatie nieuwkomers en/of sociaal domein, en een onderzoeker op het gebied van maatschappelijke #participatie en #integratie. Kijk op: https://bit.ly/3gawI0d

Load More...