Welkom

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is een landelijk netwerk van/voor oudere migranten. Het NOOM zet zich sinds 2007 in om de (inkomens)positie en het welzijn van de snelgroeiende en zeer diverse groep migrantenouderen in Nederland te verbeteren.

Het NOOM vertegenwoordigt 55-plussers met een Caribische, Chinese, Kaapverdische, Marokkaanse, Molukse, Surinaamse, Turkse of vluchtelingenachtergrond en de vroegere gastarbeiders uit Griekenland, Italië, Portugal, Spanje en voormalig Joegoslavië. In totaal gaat het om zo’n 400.000 mensen. Deze groep verdubbelt in omvang tussen nu en 2035 en verdrievoudigt de komende 25 jaar.

Blij met versoepeling coronamaatregelen, maar waakzaamheid blijft geboden.

Steeds meer mensen in Nederland zijn gevaccineerd. Na de grote stijging van het aantal coronabesmettingen eind juni, zagen we de afgelopen weken dit aantal gelukkig ook weer afnemen. Reden voor het kabinet om de meeste coronamaatregelen af te schaffen. Waaronder ook de 1,5 meter maatregel.  Er zijn echter nog steeds teveel mensen met een kwetsbare gezondheid nog niet (volledig) gevaccineerd, ook onder migrantenouderen.

Vanuit het NOOM roepen we onze vrijwilligers op om zoveel mogelijk hun activiteiten weer op te pakken en waar mogelijk uit te breiden. De behoefte hieraan is nooit zo groot geweest. Of het nu gaat om ontmoeting organiseren en/of informatiebijeenkomsten, samen bewegen, huisbezoek bij de ouderen die nog niet of niet meer naar buiten gaan, enz. Daarbij dienen we ons echter te realiseren dat niet iedereen voldoende beschermd zal zijn en is het om die reden verstandig de basisregels zoveel mogelijk in acht te blijven houden.

Ons dringend advies is dan ook om elkaar de ruimte te blijven geven (1,5 meter blijft de veilige afstand) en waar dat niet mogelijk is een mondkapje te dragen, geen handen te schudden én thuisblijven en testen bij klachten. Daarnaast ook om regelmatig te zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes.
Ook herhalen we onze dringende oproep aan mantelzorgers, vrijwilligers en sleutelfiguren enerzijds – en alle professionals en verantwoordelijke instanties anderzijds – om migrantenouderen zo juist en volledig mogelijk te (blijven) informeren, waar nodig in de eigen taal.
We roepen hen ook op om de ouderen die dat niet zelf kunnen te helpen met het maken van een vaccinatieafspraak en/of met het vervoer naar een vaccinatielocatie. Want nog steeds geldt: de risico’s van niet vaccineren zijn vele malen groter dan de mogelijke bijwerkingen van de vaccins. Zeker bij mensen met een kwetsbare gezondheid, zoals migrantenouderen.

Tot slot, op steeds meer plaatsen zullen ook migrantenouderen gevraagd worden om een zgn. coronabewijs, terwijl zij niet allemaal over de middelen beschikken of voldoende digivaardig zijn om een digitaal coronabewijs aan te vragen of dit te printen. Ook hier is de hulp van mantelzorgers en vrijwilligers onmisbaar. Daarnaast is het belangrijk te weten dat men hiervoor en voor tal van andere (digitale) vragen terecht kan bij de Informatiepunten Digitale Overheid die in veel bibliotheken aanwezig zijn en of te bellen met 0800-1351.

* Iedereen die hiertoe een oproep heeft gehad kan een vaccinatieafspraak maken via www.coronatest.nl of via telefoonnummer: 0800-7070.
* Als men zich liever wil laten vaccineren met het Janssen-vaccin (waarvan één prik voldoende is), kan men bellen met: 0800-1295.
* Daarnaast kan men de website van het Rode Kruis raadplegen voor actuele informatie waar en wanneer men terecht kan voor vaccinatie zonder afspraak, ook zonder verblijfsdocumenten. Hier kan men ook in verschillende talen via Whatsapp (: +31 6 14458781) verder worden geholpen.

Met dank aan alle vrijwilligers, huisartsen en ander zorgpersoneel, de GGD’s en het ministerie van VWS, die alles in het werk te stellen om het vaccineren zo dicht mogelijk bij de mensen zelf te organiseren, met informatie in de eigen taal en waar nodig/mogelijk zonder afspraak vooraf.

Dank ook aan deze oproep van o.a. burgemeester Aboutaleb van Rotterdam.

#samentegencorona

KBO-PCOB & NOOM OUDEREN-INFOLIJN 030 – 3400 600

Ook migrantenouderen kunnen terecht bij de Ouderen-Infolijn van KBO-PCOB & NOOM met al hun vragen (over het coronavirus) en/of voor een luisterend oor.

Oudere migranten worden desgewenst te woord gestaan door een vrijwilliger die zelf een Caribische, Chinese, Italiaanse, Kaapverdische, Marokkaanse, Molukse, Spaanse,
Surinaamse of Turkse achtergrond heeft.

Klik hier voor meer info.


Coronatoegangsbewijs niet verplicht in dorps- en buurthuizen. Op het moment dat er gebruik wordt gemaakt van horeca, er sprake is van een evenement of een culturele voorstelling in het buurt- of dorpshuis, dan is het coronatoegangsbewijs wel verplicht https://www.sociaalwerknederland.nl/actueel/nieuws/10954-coronatoegangsbewijs-niet-verplicht-in-dorps-en-buurthuizen

Load More...