Welkom

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is in 2007 opgericht met het doel om alle ouderen met een migratieachtergrond te representeren, zodat een sterke landelijke belangenbehartiging ontstaat. Daarnaast werkt het NOOM aan verbetering van het welzijn van de oudere migranten in brede zin.     NOOM-dag 2019


zaterdag 21 september, Jaarbeurs Utrecht 

klik hier

 

Armoede oudere migranten

NOOM was één van de sprekers op 3 juni jl. tijdens het rondetafelgesprek ‘Arme ouderen’, op uitnodiging van de Tweede Kamer vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. NOOM-coördinator Lucía Lameiro García lichtte de schrikbarende armoede onder migrantenouderen toe, hierbij gebruikmakend van cijfers van o.a. CBS en SCP, alsook van de signalen die door het NOOM de afgelopen jaren zijn opgehaald in de contacten met ruim 20.000 migrantenouderen in Nederland.

Klik  hier voor de factsheet ‘Armoede onder migranten-55-plussers’.

Klik  hier voor de uitgebreidere NOOM position paper rondetafelgesprek arme ouderen.

Klik  hier voor de presentatie ‘Migrantenouderen in cijfers’. 

Blij met dit rapport van @CPBnl over de #gemeentepolis voor mensen met een minimuminkomen. Die staat onder druk. In Kamervragen riep ik de minister eerder op in actie te komen. Het CPB doet daarvoor nu een aantal suggesties. Ik vraag de minister daar snel werk van te maken. #PvdA https://t.co/NuLZDWxolM

Presentatie door de 2 programmanagers aan @GENERO_010 van het begin juli door B&W vastgestelde ‘uitvoeringsprogramma Rotterdam Ouder en Wijzer’ met 4 thema’s *vitaliteit *ertoe doen *wonen en woonomgeving *zorg en ondersteuning @NetwerkNOOM @BeterOud

Opbrengst strategiesessie met VWS Langdurige Zorg: niet zelfredzaamheid, maar samenredzaamheid, diversiteit de norm laten zijn, netwerk vs hierarchie, zomaar een greep van wat opgehaald is. Dank voor de uitnodiging @MinVWS NOOM is er de volgende keer graag weer bij.

@ChristenUnie020 @CDAAmsterdam dank voor de uitnodiging aan @NetwerkNOOM om mee te praten over #waardigouderworden in Amsterdam.
We praten graag verder over nodige extra inzet voor volwaardige participatie van #migrantenouderen gezien vele achterstanden én (niet vergeten) KRACHT!

Load More...