Welkom

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is een landelijk netwerk van/voor oudere migranten. Het NOOM zet zich sinds 2007 in om de (inkomens)positie en het welzijn van de snelgroeiende en zeer diverse groep migrantenouderen in Nederland te verbeteren.

Het NOOM vertegenwoordigt 55-plussers met een Caribische, Chinese, Kaapverdische, Marokkaanse, Molukse, Surinaamse, Turkse of vluchtelingenachtergrond en de vroegere gastarbeiders uit Griekenland, Italië, Portugal, Spanje en voormalig Joegoslavië. In totaal gaat het om zo’n 400.000 mensen. Deze groep verdubbelt in omvang tussen nu en 2035 en verdrievoudigt de komende 25 jaar.

Dringend advies zelfstandig wonende ouderen
Naast het dringende advies de boostervaccinatie te halen is het belangrijk dat zelfstandig wonende 70+ers om het risico op een covid besmetting te verkleinen, extra voorzorgsmaatregelen nemen. Dringend advies aan hen en anderen met een kwetsbare gezondheid is:
– om drukte en het openbaar vervoer te vermijden,
– op rustige uren boodschappen te doen of deze te laten bezorgen,
– het ontvangen van gasten, zelf op bezoek gaan en bezoeken van bijeenkomsten zoveel mogelijk te beperken.
Tegelijkertijd is het advies om gezond te blijven om regelmatig naar buiten te gaan en te bewegen, op rustige locaties en tijdstippen.
Lees de adviezen hier

Afspraak maken voor boosterprik voor 60+-ers
Iedereen geboren in 1940 of eerder kan een afspraak maken voor de derde coronaprik (booster). Telefonisch via: 0800-7070 of online via www.coronatest.nl.
Om voor deze boosterprik in aanmerking te komen moeten er minimaal 6 maanden tussen de laatste vaccinatie en de boosterprik zitten. Ook moeten er minimaal 2 weken zitten tussen de griepprik en de boosterprik.
‘praatplaat extra prik tegen coronavirus’ in eenvoudige taal.
Let op: Tegelijkertijd met u kan ook uw begeleider de boosterprik krijgen als hij/zij 60+ is. De afspraak voor u beiden kan dan niet online, maar moet telefonisch worden gemaakt via 0800-7070.
Klik hier voor uitleg over de extra prik tegen het coronavirus in beeld en eenvoudige taal.
NOOM roept iedereen op om ouderen waar nodig te helpen met het maken van de vaccinatieafspraak en/of het vervoer naar de priklocatie.

Hulp bij het Coronatoegangsbewijs
Het aantal coronabesmettingen is in de afgelopen weken hard gestegen en steeds meer mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. Om het aantal besmettingen terug te dringen wordt op steeds meer plekken het coronatoegangsbewijs gevraagd. Helaas is niet iedereen even digivaardig en beschikt ook niet iedereen over de middelen om een digitaal coronabewijs aan te vragen of dit te printen. Men kan hiervoor de hulp van mantelzorgers en vrijwilligers inschakelen. Daarnaast kan men hiervoor en voor tal van andere (digitale) vragen terecht kan bij de Informatiepunten Digitale Overheid die in veel bibliotheken aanwezig zijn.
Ook is het mogelijk om via de telefoon een papieren coronatoegangsbewijs aan te vragen door te bellen met 0800-1421 dan wel 0800-1351. Hierbij wordt naar het BSN en de postcode gevraagd. Het bewijs wordt dan per post toegestuurd. Dit kan 5 werkdagen duren.

Vaccinatieafspraak maken
* Iedereen die hiertoe een oproep heeft gehad kan een vaccinatieafspraak maken via www.coronatest.nl of via telefoonnummer: 0800-7070.
* Daarnaast kan men de website van het Rode Kruis raadplegen voor actuele informatie waar en wanneer men terecht kan voor vaccinatie zonder afspraak, ook zonder verblijfsdocumenten. Hier kan men ook in verschillende talen via Whatsapp (: +31 6 14458781) verder worden geholpen.

Met dank aan alle vrijwilligers, huisartsen en ander zorgpersoneel, de GGD’s en het ministerie van VWS, die alles in het werk te stellen om het vaccineren zo dicht mogelijk bij de mensen zelf te organiseren, met informatie in de eigen taal en waar nodig/mogelijk zonder afspraak vooraf.

Dank ook aan deze oproep van o.a. burgemeester Aboutaleb van Rotterdam.

#samentegencorona

KBO-PCOB & NOOM OUDEREN-INFOLIJN 030 – 3400 600

Ook migrantenouderen kunnen terecht bij de Ouderen-Infolijn van KBO-PCOB & NOOM met al hun vragen (over het coronavirus) en/of voor een luisterend oor.

Oudere migranten worden desgewenst te woord gestaan door een vrijwilliger die zelf een Caribische, Chinese, Italiaanse, Kaapverdische, Marokkaanse, Molukse, Spaanse,
Surinaamse of Turkse achtergrond heeft.

Klik hier voor meer info.


Dankzij geweldige samenwerking tussen @bieb010 @SamenOuder en @NetwerkNOOM zijn vandaag, volledig coronaproof, eerste laptops beschikbaar gesteld door Netwerk Digitale Inclusie 55+ aan onze sleutelfiguren en vrijwilligers. Volgende week volgende groep gepland, behoefte is enorm.

En we hopen heel erg dat dagbesteding, met in achtneming van de coronaregels, gewoon door kan gaan. Kunnen we op die plekken ook steeds weer voorlichting geven en praten over hoe deze coronatijd wordt ervaren.

2

Een positief berichtje vanuit NOOM; de wandelgroepen tegen diabetes in Rotterdam gaan volgende week, wel of geen lockdown, gewoon door.

Load More...