Welkom

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is een landelijk netwerk van/voor oudere migranten. Het NOOM zet zich sinds 2007 in om de (inkomens)positie en het welzijn van de snelgroeiende en zeer diverse groep migrantenouderen in Nederland te verbeteren.

Het NOOM vertegenwoordigt 55-plussers met een Caribische, Chinese, Kaapverdische, Marokkaanse, Molukse, Surinaamse, Turkse of vluchtelingenachtergrond en de vroegere gastarbeiders uit Griekenland, Italië, Portugal, Spanje en voormalig Joegoslavië. In totaal gaat het om zo’n 400.000 mensen. Deze groep verdubbelt in omvang tussen nu en 2035 en verdrievoudigt de komende 25 jaar.


Help slachtoffers aardbeving

De grote aardbeving in o.a. Syrië en Turkije heeft ook grote impact op ouderen uit die landen die in Nederland wonen. De angst en het verdriet om omgekomen familie is groot.
Namens het bestuur van NOOM roepen we alle lidorganisaties en sympathisanten van het NOOM op om solidair te zijn en steun te betuigen aan de getroffen uit genoemde landen. Dat kan onder meer door middel van een donatie op giro 555 van de samenwerkende hulporganisaties.


Leidraad Cultuurspecifieke Zorg

De presentatie van de Leidraad Cultuurspecifieke Zorg op 7 september bij het ministerie van VWS, in aanwezigheid van minister Conny Helder en een zaal vol professionals, vrijwilligers en niet te vergeten migrantenouderen zelf, beschouwen we als NOOM als een krachtig impuls aan meer en beter passende zorg aan ouderen met een migratieachtergrond. Mooie bekroning van 15 jaar NOOM.
Klik hier voor het verslag.
Klik hier voor de Leidraad Cultuurspecifieke Zorg.