Welkom

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is in 2007 opgericht met het doel om alle ouderen met een migratieachtergrond te vertegenwoordigen, zodat een sterke landelijke belangenbehartiging ontstaat. Daarnaast werkt het NOOM aan verbetering van het welzijn van de oudere migranten in brede zin.


Op 21 september werd de jaarlijkse NOOM dag georganiseerd. Met onder meer een inleiding door Marilyn Haimé over taken en activiteiten van de Raad van Ouderen en de presentatie van de projecten Sociaal Vitaal in Kleur en Kleurrijk SAMEN Zorgen, Leidraad voor Cultuurspecifieke Zorg.

Klik hier voor het verslag van de NOOM dag
Klik hier voor de inleiding van Marilyn Haimé


Vandaag nemen sleutelfiguren van @NetwerkNOOM deel aan zesdaagse cursus onafhankelijke #ouderenadviseur van @kbo_pcob in @stadrotterdam. Opnieuw slaan we handen ineen: #samenredzaamheid vergroten zodat meer ouderen worden ondersteund om de weg te vinden in complexe samenleving.

2

@NetwerkNOOM herkent zich in bevindingen @Rekenkamer: lang niet alle #migrantenouderen met gekort AOW vragen AIO/aanvullende inkomensvoorziening aan: men weet t niet, voldoet niet aan alle voorwaarden, is bang fouten te maken, wil niet levenslang tot bijstand veroordeeld zijn. https://twitter.com/Rekenkamer/status/1194556727913525248

De @NOS bezocht een cursus ouderenadviseurs van @NetwerkNOOM & KBO-PCOB.

Enkele deelnemers werd iets gevraagd over het Rekenkamerrapport dat vandaag verscheen, waarin staat dat veel senioren onder de bijstandsgrens komen door het mislopen van een extraatje op de AOW.

“Whatever will come in the future, don’t run – we say in Moluccan” – Ageing Equal https://ageing-equal.org/juan-genero/

Schaf #kostendelersnorm af! Om armoede en eenzaamheid in Nederland alsook krapte op woningmarkt tegen te gaan én mantelzorg stimuleren. Steeds meer organisaties riepen hiertoe op, o.a. @NetwerkNOOM
Oproep nu aan #D66congres @Vera_Bergkamp @RensRaemakers @RaquelGarciaHer @D66 https://twitter.com/LameiroGarcia/status/1193097424354631680

Load More...