Welkom

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is in 2007 opgericht met het doel om alle ouderen met een migratieachtergrond te representeren, zodat een sterke landelijke belangenbehartiging ontstaat. Daarnaast werkt het NOOM aan verbetering van het welzijn van de oudere migranten in brede zin.     NOOM-dag 2019


zaterdag 21 september, Jaarbeurs Utrecht 

klik hier

 

3 juni 2019 – Armoede oudere migranten

NOOM was één van de sprekers tijdens het rondetafelgesprek ‘Arme ouderen’, op uitnodiging van de Tweede Kamer vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. NOOM-coördinator Lucía Lameiro García lichtte de schrikbarende armoede onder migrantenouderen toe, hierbij gebruikmakend van cijfers van o.a. CBS en SCP, alsook van de signalen die door het NOOM de afgelopen jaren zijn opgehaald in de contacten met ruim 20.000 migrantenouderen in Nederland.

Klik  hier voor de factsheet ‘Armoede onder migranten-55-plussers’.

Klik  hier voor de uitgebreidere NOOM position paper rondetafelgesprek arme ouderen.

Klik  hier voor de presentatie ‘Migrantenouderen in cijfers’. 

Opbrengst strategiesessie met VWS Langdurige Zorg: niet zelfredzaamheid, maar samenredzaamheid, diversiteit de norm laten zijn, netwerk vs hierarchie, zomaar een greep van wat opgehaald is. Dank voor de uitnodiging @MinVWS NOOM is er de volgende keer graag weer bij.

@ChristenUnie020 @CDAAmsterdam dank voor de uitnodiging aan @NetwerkNOOM om mee te praten over #waardigouderworden in Amsterdam.
We praten graag verder over nodige extra inzet voor volwaardige participatie van #migrantenouderen gezien vele achterstanden én (niet vergeten) KRACHT!

Namens @NetwerkNOOM: dank je wel Henna voor het delen van je verhaal. Moedig dat je laat zien hoezeer mensen moeten balanceren om rond te komen van een laag+flexibel inkomen. Geen wonder dat zij schulden maken. Gelukkig gingen huisarts en buurtteam over tot actie. Goed voorbeeld! https://t.co/4XbFu9FiuL

2

‘Juist vanwege zorgen om groeiende maatschappelijke tegenstellingen benadrukken Nederlanders het belang van verbinding en wij-gevoel in NL. Politici en CEO’s moeten daar niet van wegkijken.’ | M’n essay @FD_nieuws https://t.co/3fbWAzsKXr

Load More...