Welkom

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is een landelijk netwerk van/voor oudere migranten. Het NOOM zet zich sinds 2007 in om de (inkomens)positie en het welzijn van de snelgroeiende en zeer diverse groep migrantenouderen in Nederland te verbeteren.

Het NOOM vertegenwoordigt 55-plussers met een Caribische, Chinese, Kaapverdische, Marokkaanse, Molukse, Surinaamse, Turkse of vluchtelingenachtergrond en de vroegere gastarbeiders uit Griekenland, Italië, Portugal, Spanje en voormalig Joegoslavië. In totaal gaat het om zo’n 400.000 mensen. Deze groep verdubbelt in omvang tussen nu en 2035 en verdrievoudigt de komende 25 jaar.

(NOG STEEDS) GROTE WAAKZAAMHEID GEBODEN!

Steeds meer mensen in Nederland zijn gevaccineerd. De afgelopen weken zagen we het aantal besmettingen dan ook snel afnemen en was dat reden voor het kabinet om zo’n beetje alle maatregelen af te schaffen (zoals bijv. het dragen van een mondkapje). Inmiddels zien we echter het aantal corona-besmettingen weer razendsnel stijgen, vooral onder jongeren.
Reden tot zorg dus. Vooral ook omdat nog niet alle mensen die een verhoogd risico hebben als zij met corona worden besmet, (volledig) zijn gevaccineerd. In het bijzonder geldt dit voor ouderen met een migratieachtergrond.
Om die reden herhalen we onze dringende oproep aan mantelzorgers, vrijwilligers en sleutelfiguren enerzijds – en alle professionals en verantwoordelijke instanties anderzijds – om migrantenouderen zo juist en volledig mogelijk te (blijven) informeren, waar nodig in de eigen taal.
We roepen hen ook op om de ouderen die dat niet zelf kunnen te helpen met het maken van een vaccinatieafspraak en/of met het vervoer naar een vaccinatielocatie. Omdat er nog steeds veel vragen leven bij migranten(ouderen) over het nut en de veiligheid van vaccinatie, het hen simpelweg niet lukt om een afspraak te maken of ze niet weten dat ze mogelijk ook bij hen in de buurt terecht kunnen voor een vaccinatie, soms zelfs zonder afspraak. Terwijl ze mogelijk in een buurt of wijk wonen waar de vaccinatiegraad nog laag is, waardoor zij een verhoogd risicio lopen om besmet te raken en erg ziek te worden van corona. Want zoveel is duidelijk: de risico’s van niet vaccineren zijn vele malen groter dan de mogelijke bijwerkingen van de vaccins. Zeker bij mensen met een kwetsbare gezondheid, zoals migrantenouderen.

* Iedereen die hiertoe een oproep heeft gehad kan een vaccinatieafspraak maken via www.coronatest.nl of via telefoonnummer: 0800-7070.
* Als men zich liever wil laten vaccineren met het Janssen-vaccin (waarvan één prik voldoende is), kan men bellen met: 0800-1295.
* Daarnaast kan men de website van het Rode Kruis raadplegen voor actuele informatie waar en wanneer men terecht kan voor vaccinatie zonder afspraak, ook zonder verblijfsdocumenten. Hier kan men ook in verschillende talen via Whatsapp (: +31 6 14458781) verder worden geholpen.

Met dank aan alle vrijwilligers, huisartsen en ander zorgpersoneel, de GGD’s en het ministerie van VWS, die alles in het werk te stellen om het vaccineren zo dicht mogelijk bij de mensen zelf te organiseren, met informatie in de eigen taal en waar nodig/mogelijk zelfs zonder afspraak vooraf.

Dank ook aan deze oproep van o.a. burgemeester Aboutaleb van Rotterdam.

#samentegencorona

KBO-PCOB & NOOM OUDEREN-INFOLIJN 030 – 3400 600

Ook migrantenouderen kunnen terecht bij de Ouderen-Infolijn van KBO-PCOB & NOOM met al hun vragen (over het coronavirus) en/of voor een luisterend oor.

Oudere migranten worden desgewenst te woord gestaan door een vrijwilliger die zelf een Caribische, Chinese, Italiaanse, Kaapverdische, Marokkaanse, Molukse, Spaanse,
Surinaamse of Turkse achtergrond heeft.

Klik hier voor meer info.


Voor het programma 'Begrijpelijke Zorg voor Iedereen' zoeken wij een senior adviseur/projectleider. In deze rol vertaal je het strategisch beleid van Pharos naar dit programma en zet je wetenschappelijke kennis om in praktische instrumenten. https://www.pharos.nl/over-pharos/werken-bij-pharos/vacatures/senior-adviseur-projectleider-32-uur/

Realisme en Maatwerk #WMO Gemeenten doe je werk goed, ontschot, zet ouderen niet knel, scheelt meer onnodige kosten https://nos.nl/artikel/2388407-scp-deel-van-thuiswonende-ouderen-ontvangt-te-weinig-passende-zorg

Load More...