Welkom

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is in 2007 opgericht met het doel om ouderen met een migratieachtergrond te vertegenwoordigen, zodat een sterke (landelijke) belangenbehartiging ontstaat. Daarnaast werkt het NOOM aan verbetering van het welzijn van de oudere migranten in brede zin.


Hoe verhelp je het ondergebruik van ouderdomsregelingen?
Lees hier wat het NOOM inbracht in het rondetafelgesprek
met de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Migrantenouderen in Rotterdam in de startblokken met Sociaal Vitaal in Kleur @NetwerkNOOM #eentegeneenzaamheid

'Schrijf een brief' is een methode waarmee Molukse ouderen gisteren aan de slag gingen om te 'proeven' hoe het is om denkend, vragend en schrijvend je voor te bereiden op het laatste stukje van het leven. Niet alleen, maar samen @NetwerkNOOM @AgoraNL @Wilmetjepraten @ReliefNL

4

t is zo belangrijk dat we deze gesprekken met elkaar, beleidmakers en verpleeghuizen voeren.
Hoe graag families voor elkaar zorgen, als ook #migrantenouderen verpleeghuiszorg nodig hebben, dan moet deze zo passend mogelijk zijn, mét oog voor achtergrond, vindt ook @NetwerkNOOM https://twitter.com/tahsinnet70/status/1228380119640813570

Geweldig fijn voor diverse migranten mantelzorgers! @LameiroGarcia delen op de site van @NetwerkNOOM? @PharosKennis kunnen jullie dit ook delen wellicht? (ps: heb geen aandelen 😉) https://twitter.com/marjolijnbb/status/1227992532472209408

Load More...