Toolkit Bekend maakt Bemind

Hieronder vindt u downloads van materialen, die behoren bij de toolkit Bekend maakt Bemind., Elders op deze website leest u meer over deze toolkit en het project Bekend maakt Bemind. Klik hier>>

Voorbeelden van uitnodigingen en programma’s
Uitnodiging voor een breed opgezette bijeenkomst Bekend maakt Bemind voor Hindoestaanse ouderen in Den Haag, 30 oktober 2015
Klik hier>>

Voorbeelden van presentaties
Gebruik plaatjes, weinig tekst
Tekeningen Ralph Schalk, Parkinson Vereniging, klik hier>>
Uit: Leven met een chronische aandoening, klik hier>>
Uit: Presentatie apotheker Rafi Kalloe voor bijeenkomst Surinaamse en Caribische ouderen in Amsterdam Zuid Oost, klik hier>>

Gebruik plaatjes die herkenbaar zijn
Uit: Presentatie Rita Raghoebarsingh, over stress en ontspanning. In aanvulling op de powerpointpresentatie, ontwikkeld door De Hart & Vaatgroep, klik hier>>
Uit: Presentatie Ben Walet, vrijwilliger van De Hart&Vaatgroep voor bijeenkomst met Molukse ouderen, klik hier>>
Uit: Presentatie diëtiste Samira Bourhaleb-Toub voor bijeenkomst met Marokkaanse oudere vrouwen, kik hier>>

Sluit aan op ervaringen van ouderen in het verleden en hun migratiegeschiedenis.
Uit: Presentatie van Shirley Ramdas namens NOOM over bewegen vroeger op de plantages in Suriname voor bijeenkomst met Surinaams-Hindoestaanse ouderen in Den Haag, klik hier>>

Gebruik een paar woorden in de taal van de ouderen.
Uit: Presentatie Ben Walet, vrijwilliger van De Hart&Vaatgroep voor bijeenkomst met Molukse ouderen in Woerden, klik hier>>

Zorg waar nodig voor vertaling.
Formulier Zorg goed voor jezelf, vertaald in het Chinees (gemaakt voor bijeenkomsten bij Chinese ouderen in Rotterdam, 2016), klik hier>>
Animatie over de werking van het hart, Nederlandse Hartstichting, YouTube, (Marokkaans ingesproken, deels ook ingesproken in andere talen), klik hier>>
Zorg goed voor je hart, Nederlandse Hartstichting. Hier als voorbeeld de folder over bewegen, klik hier>>
Voor de folder in het Turks, klik hier>>
Zie voor andere materialen verderop.

Geef praktische, haalbare adviezen (kleine stapjes!).
Adviezen Shirley Ramdas voor Hindoestaans-Surinaamse ouderen in Den Haag, klik hier>>

Bruikbare materialen
Risicotest
Het Diabetes Fonds, de Nederlandse Hartstichting en de Nierstichting hebben de Risicotest samen met de beroepsorganisaties voor huisartsen (LHV en NHG) en bedrijfsartsen (NVAB) ontwikkeld.
Het auteursrecht op deze vragenlijst berust bij de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Voor de Risicotest, klik hier>>
Voor de plaatjeskaart bij de Risicotest, klik hier>>
Voor de Toelichting bij de Risicotest (voor gebruik in een groep), klik hier>>
Voor de Toelichting bij de Risicotest (voor gebruik bij individuen), klik hier>>

Informatie Hart- en vaatziekten (Nederlandse Hartstichting)
Voor de folder, klik hier>>
Voor de folder (Turks), klik hier>>
Voor de folder voor Marokkaanse Nederlanders, klik hier>>
Voor informatiekrant Hart- en vaatziekten (Turks), klik hier>>
Voor presentatie Hart- en vaatziekten (Turks), klik hier>>

Voor filmpje met uitleg over werking hart (Turks), klik hier>>
Voor filmpje met uitleg over werking hart (Arabisch), klik hier>>
Voor overige filmpjes (Turks en Arabisch gesproken) over hartaandoeningen, klik hier>>

Informatie Bewegen
Ontwikkeld door de Nederlandse Hartstichting:
Voor de folder, klik hier>>
Voor de folder (Turks), klik hier>>
Voor de folder voor Marokkaanse Nederlanders, klik hier>>
Voor de folder voor Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders, klik hier>>
Voor scheurblok Bewegen (Turks), klik hier>>
Voor presentatie Bewegen (Turks), klik hier>>
Voor plaatjeskaart Bewegen (voor Marokkaanse Nederlanders), klik hier>>
Voor toelichting bij Plaatjeskaart Bewegen, klik hier>>

Filmpje met Parkinsonpatiënt, die nauwelijks meer kan lopen, maar nog wel kan fietsen, klik hier>>

Informatie Voeding (Nederlandse Hartstichting)
Voor de folder, klik hier>>
Voor de folder (Turks), klik hier>>
Voor de folder voor Marokkaanse Nederlanders, klik hier>>
Voor de folder voor Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders, klik hier>>
Voor de informatiekrant gezonde voeding, klik hier>>
Voor de Informatiekrant gezonde voeding (Turks), klik hier>>
Voor Receptenboekje (Turks), klik hier>>

Leefadviezen
Voor Informatiekaart Gezond leven, klik hier>>
Voor scheurblok leefadviezen (Turks), klik hier>>

Informatie over de werking van het lichaam
Begrijp je lichaam
Begrijp je Lichaam is praktisch voorlichtingsmateriaal over het menselijk lichaam en veelvoorkomende klachten waarin gebruik wordt gemaakt van eenvoudige anatomische afbeeldingen en teksten.
Dit voorlichtingsmateriaal is te gebruiken om uitleg en adviezen beter af te stemmen op patiënten of andere belangstellenden, die onvoldoende kunnen lezen en schrijven of beperkt gezondheidsvaardig zijn.
Begrijp je Lichaam behandelt de volgende klachten en aandoeningen rondom de thema’s hart- en vaatstelsel; luchtwegen; maag- darmstelsel. De site wordt steeds uitgebreid met nieuwe thema’s.
Klik hier>>

Voor filmpje met uitleg over werking hart (Turks), klik hier>>
Voor filmpje met uitleg over werking hart (Arabisch), klik hier>>
Voor overige filmpjes (Turks en Arabisch gesproken) over hartaandoeningen, klik hier>>

Diversen
Kijksluiter
Kijksluiter is een bibliotheek van ruim 1.000 videoanimaties, waarin de essenties van een officiële bijsluiter in begrijpelijke spreektaal worden uitgelegd aan een gebruiker. Kijksluiter is inhoudelijk volledig gebaseerd op de bijsluiter, maar vervangt deze niet.
Klik hier>>

Toolkit Pharos: Meer dan 100 soorten kanker, Toolkit voor voorlichtingen aan migranten over kanker
Klik hier>>

Filmpjes SignaLeren Alzheimer Nederland
Tien korte filmpjes (Nederlands, Turks, Arabisch of Berbers ingesproken) die u kunt gebruiken bij een ‘niet-pluis-gevoel’. Na het doorlopen van de test met behulp van de filmpjes krijgt u een passend advies en informatie op basis van de door u gegeven antwoorden. U krijgt geen diagnose, maar met deze test wordt u geholpen een duidelijk beeld te krijgen van de signalen die u wellicht ervaart bij u zelf of een van uw naasten in het dagelijks leven.
Klik hier>>