Bruggenbouwers

‘We kunnen ze niet vinden…’

Dat horen we vaak bij het NOOM als onderzoekers, maatschappelijke instellingen of ambtenaren zich tot ons wenden. We worden gevraagd of wij ervoor kunnen zorgen dat ook onze doelgroep vertegenwoordigd wordt in een Wmo-raad of cliëntenraad. Of een lokale afdeling van een seniorenorganisatie wil zijn oor te luisteren leggen bij ouderen met andere culturele achtergronden. Of een zorginstelling is op zoek naar ‘nieuwe’ klanten. Veelal begint het verzoek met de uitspraak: ‘Kunt u ons helpen? We kunnen ze niet vinden…’.

In de afgelopen periode heeft het NOOM zich in het project ‘Bruggenbouwers heb je nooit genoeg’ ingespannen om de uiteenlopende kwaliteiten van oudere migranten op te sporen. Hun kwaliteiten worden tot op heden vaak onvoldoende herkend en erkend. Terwijl er zoveel ouderen met een migrantenachtergrond zijn die veel (kunnen) betekenen in de belangenbehartiging, maar ook voor de samenleving als geheel.

Om tegemoet te komen aan de vele vragen die op ons afkomen heeft het NOOM in alle gemeenschappen is gezocht naar veelzijdige, actieve migrantenouderen. Een goede bruggenbouwer is in staat zich thuis te voelen en in te leven in twee werelden. Hij of zij is in staat over de grenzen van de eigen groep heen te kijken, maar staat tegelijk stevig met de voeten in de eigen gemeenschap.

Met trots presenteren wij u nu een selectie van onze bruggenbouwers! Intermediairs met uiteenlopende kwaliteiten en achtergronden, die in staat zijn een brug te slaan naar hun achterban. Zodat er nieuwe samenwerking kan groeien.
We nodigen u uit om gebruik te maken van hun kracht en kwaliteiten!

De brochure kunt u aanvragen bij: info@netwerknoom.nl
Tegen vergoeding van portokosten (ca. 3,50 euro) krijgt u het boekje toegestuurd.

Onbenutte kwaliteiten benutten
Binnen de pioniersgeneraties van oudere migranten bevinden zich mensen met unieke ervaringen en expertise op uiteenlopende gebieden. Ze hebben ondernemingslust en zijn bereid hun grenzen te verleggen. Deze mensen kunnen fungeren als bruggenbouwer tussen de gemeenschappen van oudere migranten enerzijds en verheden, instellingen en organisaties anderzijds. Zo spelen zij vanuit hun netwerk een actieve rol binnen samenwerkingsverbanden en leveren ze een bijdrage om de informatiepositie van oudere migranten verder te versterken. Bruggenbouwers zetten zich in op diverse aandachtsgebieden zoals: het AOW-gat, mantelzorg, groepswoonprojecten, ontmoetings-, inloop- en dagopvangprojecten, kortom op alle terreinen die te maken hebben met wonen, welzijn en zorg.
De precieze activiteiten die bruggenbouwers uitvoeren zijn afhankelijk van hun interessegebied, capaciteiten,kwaliteiten en ervaringen.

Wat doet een bruggenbouwer?
Een bruggenbouwer vervult uiteenlopende lobby- en advieswerkzaamheden, voor verschillende partijen. Bijvoorbeeld door deelname aan een commissie, klankbordgroep of panel; of door het bezoeken van een bijeenkomst of een symposium. Zij brengen het perspectief van de oudere migranten naar voren in discussie of onderzoeken.
De bruggenbouwer wordt benaderd of hij of zij kan deelnemen aan een activiteit of project. Deze selectie gebeurt zorgvuldig: de juiste persoon moet op de juist plek worden ingezet. Dit zorgt ervoor dat de deelnemers goed tot hun recht komen.

Bruggenbouwers heb je nooit genoeg!
Wat ons betreft zijn nieuwe bruggenbouwers altijd welkom! Voelt u zich in staat om te fungeren als brug tussen oudere migranten en de samenleving? Heeft u tijd beschikbaar? Meld u dan aan!