Covid en ouderen; ervaringen uit het veld

Het afgelopen half jaar trof het coronavirus ouderen onevenredig hard, evenals de gevolgen van de maatregelen om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Hoe het mensen die in verpleeghuizen verging die niet meer door hun familie en vrienden konden worden bezocht, kreeg in de media ruime aandacht. Maar corona en de coronamaatregelen hadden ook ernstige gevolgen voor thuiswonende migrantenouderen. Voor hen en hun mantelzorgers brak een heel moeilijke periode aan. NOOM wilde aandacht vragen voor hun situatie. Dat deed het door sleutelfiguren van het NOOM aan het woord te laten die via hun (vrijwilligers)werk in contact staan met migrantenouderen. Zij spraken over de wijze waarop de situatie van oudere migranten veranderde en hoe ouderen de lockdown ervaren.
Download het gespreksverslag


In ‘De kring van bekende gezichten wordt voor de bewoners kleiner’ beschrijft NOOM coördinator Jeanny Manusiwa wat de effecten van de coronacrisis zijn op de bewoners van het woonzorgcentrum voor Molukse en Indische ouderen, Raffy.

Lees het artikel op de website Wij en Corona

Op deze website treft u ook verhalen van en/of over ouderen met een migratieachtergrond, zoals het verhaal van Güner Arpaçay (71) uit Den Haag: https://wijencorona.nl/guner71/; dat van Lucia (63) uit Nieuwegein: https://wijencorona.nl/lucia63/ ; het verhaal van Frits Nussy (100) uit Woerden,  https://wijencorona.nl/frits100/ en het verhaal van Gul (49) uit Amersfoort over Stichting Beytna waar Nederlandse, Turkse, Iraanse, Surinaamse en Koerdische ouderen bij elkaar komen: https://wijencorona.nl/gul49/.


Ook het videoverhaal van Henna (78) uit Den Haag is hier te zien: https://wijencorona.nl/henna78/