Pharos/NOOM-training ‘Spreken over het levenseinde’

Steeds meer mensen denken na over hun wensen en behoeften in de laatste fase van hun leven. Vaak willen ze ook daarover met hun naasten in gesprek. In de praktijk is dat echter niet eenvoudig. Omdat ze zelf nog bijvoorbeeld met veel vragen zitten over welke zorg en begeleiding er mogelijk zijn in die fase. Of omdat ze merken dat hun naasten het gesprek hierover uit de weg gaan.
In het verleden hebben Pharos en het NOOM de krachten gebundeld om migranten(ouderen) en hun naasten te stimuleren tijdig over leven en dood na te denken en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Voor de komende periode trekken we graag weer samen op door middel van gespreks- en/of voorlichtingsbijeenkomsten nog meer migranten(ouderen) te kunnen bereiken. Op vrijdagmiddag 22 november (14.00 – 18.00 uur) organiseren we dan ook een gezamenlijke training waarvoor we u van harte uitnodigen.
Op 22 november krijgt u inzicht in de stand van zaken m.b.t. thema’s die van belang zijn in de laatste levensfase. Maar bovenal kunt u (nader) kennis maken met materialen, methodieken en werkvormen om zowel gesprekken over de laatste levensfase te kunnen begeleiden, alsook om voorlichtingsbijeenkomsten te kunnen organiseren.
Deelnemers aan de training krijgen een map met materialen mee, ondersteuning bij het organiseren van de bijeenkomsten, intervisie alsook een vergoeding per bijeenkomst. Ook uw reiskosten worden vergoed.
Ook als u eerder trainingen ‘spreken over het levenseinde’ van Pharos en/of het NOOM heeft bijgewoond bent u van harte welkom op deze middag. U kunt nader kennis maken met nieuwe methodieken en daarnaast kunt u over uw ervaringen vertellen met het geven van voorlichting en/of het begeleiden van gespreksbijeenkomsten.
Voor degenen die niet aanwezig kunnen zijn op 22 november: dinsdag 25 februari vindt opnieuw een training dialoogbegeleiders plaats. Daarnaast vindt op dinsdag 17 maart vindt een terugkomdag/inspiratiebijeenkomst plaats voor voorlichters/dialoogbegeleiders. Reserveert u deze dagen alvast in uw agenda?
Aanmelding graag vóór 14 november per email met vermelding van uw naam, telefoon en woonplaats.
Nadere informatie volgt na aanmelding.