Richtlijnen en handreikingen na versoepeling Corona maatregelen

Per 1 juni zijn de maatregelen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan versoepeld. Een beknopt overzicht van de versoepelingen vindt u op de website van de Rijksoverheid. Een schematisch overzicht van het verwachte tijdschema voor verdere versoepelingen is hier te vinden Wat de versoepelingen in detail betekenen voor vrijwilligers, mantelzorgers en werkers in de thuiszorg is echter niet in detail uitgewerkt. Daarom heeft een aantal organisaties dat zelf gedaan door een lijst met adviezen op te stellen of protocollen te ontwikkelen.

Zo hebben NOV en Movisie een handreiking en bijbehorende toelichting ontwikkeld die vrijwilligersorganisaties kunnen gebruiken voor het opstellen van de eigen richtlijnen. De handreiking biedt naast een overzicht van de basisregels ook tips en adviezen voor de inrichting en het onderhoud van de fysieke omgeving zoals gebouwen, vergaderruimtes en lokalen, voor medewerkers, vrijwilligers, bezoekers en deelnemers, en voor het uitvoeren van activiteiten.

Allzheimer Nederland heeft een helder en actueel overzicht gemaakt van richtlijnen bij dagbesteding, huishoudelijke hulp en mantelzorgondersteuning en voor de inzet en het gebruik van hulpmiddelen daarbij. Hoewel deze richtlijnen in eerste instantie ontwikkeld zijn voor de ondersteuning van mensen met dementie zijn ze ook bruikbaar voor andere zorgverleners en gemeentes.

Ook met betrekking tot de uitwerking van  bezoekregelingen in verpleeghuizen zijn handreikingen ontwikkeld, onder meer door een samenwerking van  ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl.  Overigens is de regeling per 15 juni verder versoepelt: vanaf die datum mogen bewoners van verpleeghuizen meer dan één bezoeker ontvangen, indien het verpleeghuis vrij van corona-besmettingen is.

Het RIVM heeft op de website Loketgezondleven.nl pagina’s gelanceerd met leefstijladviezen voor thuis, ten tijde van het coronavirus: Coronavirus en leefstijl. Op deze pagina’s kan men lezen hoe ook ouderen hun mentale en fysieke gezondheid op peil kunnen houden. De leefstijladviezen zijn ontwikkeld in samenwerking met verschillende thema-instituten, de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (RIVM) en de Wetenschappelijke Adviesraad Corona Gedragsunit (RIVM). De algemene maatregelen rondom corona in Nederland zijn hierin leidend. Coronavirus en leefstijl deelt adviezen over de volgende thema’s: mentale gezondheid, bewegen, voeding, middelengebruik (alcohol, tabak, drugs), sociale interactie en seksualiteit. Ook zijn per thema links opgenomen naar de websites van partners met meer informatie en tips om professionals in de huidige situatie bij hun werk te ondersteunen.

Palliaweb biedt informatie over COVID 19 en palliatieve zorg. Vanwege de corona-uitbraak is heel Nederland geconfronteerd met angst voor lijden en sterven. Iedereen die op zoek is naar kennis en informatie over zorg aan patiënten met COVID-19 besmetting vindt op Palliaweb informatie, verzameld op basis van overleg met landelijke experts in de 1e, 2e en 3e lijn.
Per zorglocatie (thuis, verpleeghuis, ziekenhuis of een hospice) zijn documenten verzameld langs 3 lijnen: inrichten van beleid, symptoombestrijding, onderliggend lijden. Daarnaast is er informatie over logistieke en organisatorische vraagstukken waar we in de praktijk van deze crisissituatie tegen aan lopen.