Tips voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid

Mensen met een kwetsbare gezondheid worden na een coronabesmetting vaker (ernstig) ziek dan anderen. Het gaat vooral om 70-plussers en mensen die al gezondheidsklachten hebben. Met deze tips heeft u minder kans op besmetting en ernstige klachten.

Tips voor mensen met een kwetsbare gezondheid

Zo verkleint u de kans op besmetting:

  • Vraag uw bezoek vooraf of ze klachten hebben die passen bij corona. Is dat het geval? Vraag uw bezoek dan om niet te komen.
  • Vermijd grote groepen.
  • Reis niet of zo min mogelijk met het openbaar vervoer.
  • Laat uw boodschappen bezorgen.

Lees de regels die voor iedereen gelden om besmetting met corona te voorkomen.

De hulp of zorg aan huis gaat zoveel mogelijk gewoon door.

Aanvullende adviezen voor zelfstandig wonende ouderen

Voor zelfstandig wonende vitale ouderen en ouderen met een kwetsbare gezondheid is er een overzicht met aanvullende adviezen. Dit overzicht laat zien wat u kunt doen als de besmettingscijfers in Nederland toe- of afnemen.

Bent u volledig gevaccineerd? Dan is het niet meer nodig om de aanvullende adviezen op te volgen. De algemene basisregels om corona te voorkomen gelden echter wel. Er is nog onvoldoende duidelijk of iemand na vaccinatie het virus nog kan overdragen.

Adviezen voor bewoners verpleeghuis en kleinschalige woonvormen

  • U mag bezoek ontvangen.
  • Een verpleeghuis kan het aantal bezoekers beperken, of (tijdelijk) geen bezoek toelaten. Bijvoorbeeld om de risico’s te verkleinen, of om het coronavirus te bestrijden.
  • De regels voor bezoek kunnen per locatie en per verpleeghuis verschillen.

Wilt u bezoek ontvangen of bij iemand op bezoek? Bekijk dan de regels voor bezoek aan bewoners van verpleeghuizen of kleinschalige woonvormen.

Meer informatie voor mensen met een kwetsbare gezondheid

Deze informatie is afkomstig van de website van de Rijksoverheid