Voorbereiden op laatste levensfase

VRAGENLIJST RAAD van OUDEREN:
VOORBEREIDEN OP LAATSTE LEVENSFASE

Wij willen u vragen onderstaande vragenlijst in te vullen over uw gedachten over het levenseinde. Dit is natuurlijk een heel persoonlijke vraag. Maar om goed de mening van zoveel mogelijk ouderen in Nederland in beeld te brengen is uw antwoord wel heel belangrijk.

Aan de Raad van Ouderen is namelijk gevraagd deze zomer een advies te schrijven over de voorbereiding op het levenseinde. Dit advies gaat naar het ministerie van VWS, minister Hugo de Jong en de Tweede Kamer. Dit onderwerp is natuurlijk meer in de belangstelling gekomen door de Corona uitbraken. Als NOOM willen wij ook de wensen en behoeften van migrantenouderen in beeld brengen.

Wij hopen dat u vooral vraag 3 uitgebreid wilt beantwoorden.

Wij vragen u uw antwoorden voor 31 juli te sturen naar Marilyn Haimé (marilyn.haime@gmail.com) onze vertegenwoordiger bij de Raad van Ouderen.
Uw bijdrage wordt uiteraard anoniem verwerkt.

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.
Klik hier om de vragenlijst Raad van Ouderen Voorbereiden op laatste levensfase te openen.