Vragenlijst dementie in Corona tijd

In onderzoek naar dementie worden oudere migranten en hun mantelzorgers niet altijd bereikt. Daar willen Alzheimer Nederland, Hersenonderzoek.nl, Alzheimer Centrum Amsterdam, het Ben Sajet Centrum en Pharos wat aan doen.
U kunt daarbij helpen.

Hersenonderzoek.nl heeft een speciale aanmeldpagina gemaakt. Daar kunnen mensen zich aanmelden. Binnen een week ontvangen zij daarna een speciale vragenlijst over dementie in Corona-tijd.

Hoe werkt het?
Het zou al helpen als u één oudere migrant of mantelzorger van een oudere migrant kunt vinden om de vragenlijst (mee) in te vullen. Meer is al helemaal fijn!
Als u iemand weet:

1.       Vraag of hij of zij vragen wil beantwoorden.
2.       Vraag of hij of zij een e-mailadres heeft of een e-mailadres van een familielid kan gebruiken.
3.       Kijk of hij of zij zelf naar de website kan of dat er hulp nodig is.
4.       Ga na of er iemand in de omgeving is die kan helpen als dat nodig is, of help zelf.
5.       De website is https://hersenonderzoek.nl/pharos/
6.       Klik op [Ik doe mee].
7.       Vul contactgegevens van meneer of mevrouw in met het e-mailadres waar de vragenlijst over de Corona-tijd naar toe gemaild kan worden.
8.       Laat meneer of mevrouw de vragen van de basisvragenlijst beantwoorden. De basisvragenlijst hoort bij het aanmelden. Dit duurt ongeveer 10 minuten.
Als dat gedaan is weten de mensen van Hersenonderzoek.nl dat meneer of mevrouw wil meedoen.
Binnen 1 week stuurt Hersenonderzoek.nl meneer of mevrouw de vragenlijst over de Corona-tijd. De vragen zijn in het Nederlands en onderdeel 1 is op taalniveau B1. Deze zijn getest door mensen met moeite met lezen en schrijven. Na onderdeel 1 kunt u stoppen, of u kunt verdergaan met onderdeel 2 van de vragenlijst.

De vragenlijst is nog ongeveer 3 weken beschikbaar. We hopen dat het met uw hulp lukt zoveel mogelijk verschillende mensen in dit onderzoek te krijgen.

Bij voorbaat dank.