Digitale inclusie

Het wordt steeds duidelijker hoe belangrijk het is dat iedereen in Nederland toegang heeft tot de digitale (snel)weg. Tegelijkertijd is ook duidelijk geworden dat veel ouderen, migrantenouderen in het bijzonder, maar ook vrijwilligers en sleutelfiguren, onvoldoende in staat zijn om mee te doen in een samenleving die steeds meer digitale vaardigheden vraagt. Voor NOOM vormde dit de aanleiding om aan te sluiten bij het Netwerk Digitale Inclusie 55+ Rotterdam, een netwerk dat door Bibliotheek Rotterdam wordt getrokken.
NOOM neemt deel aan het netwerk, onder meer met het Project Cultuursensitieve Digicoaches. Cultuursensitieve digicoaches zijn jongeren met een migratieachtergrond die graag migrantenouderen willen helpen om hun digitale vaardigheden te vergroten. Denk daarbij aan beeldbellen, via Whatsapp filmpjes en/of foto’s sturen, enz. Deze jongeren hebben hiervoor een training gekregen (of krijgen die nog binnenkort).
De digicoaches leren ouderen met een migratieachtergrond graag hoe ze online radio kunnen luisteren, kunnen appen, een afspraak kunnen maken, shoppen en meer.

Ngọc Anh, Jelena, Ali en de andere coaches spreken één of twee van de volgende talen: Turks, Papiaments, Spaans, Farsi, Dari, Somalisch, Servisch, Lingala, Arabisch, Marokkaans-Berbers en Vietnamees.

Kent u ook een migranten-55-plusser die deze ondersteuning kan gebruiken? Neem dan contact op met:
Unie van Vrijwilligers Rotterdam:  010-4130877 / [email protected]
NOOM: 0620966432 / [email protected]


NIEUWS

18 december 2021

Stand van zaken actieplan toegankelijkheid betalingsverkeer

Voor minder digitaal vaardigen zijn de digitale ontwikkelingen in het betalingsverkeer soms een uitdaging en vormt  de sluiting van  bankfilialen een extra handicap. Uit gesprekken met belangenorganisaties en personen uit de verschillende doelgroepen bleek dat een aanzienlijk deel van de groepen in een kwetsbare positie -waaronder migrantenouderen- de kwaliteit van het betalingsverkeer dan ook minder was gaan waarderen. Deze signalen en de uitkomsten van de Bereikbaarheidsmonitor 2021 leidden tot de ontwikkeling en vaststelling op 20 mei 2021 van een gezamenlijk Actieplan Toegankelijk Betaalverkeer van banken en belangenorganisaties, vertegenwoordigd in het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer). Dit actieplan heeft als doel de communicatie met -, de informatie aan – en de dienstverlening voor groepen in een kwetsbare positie binnen twee jaar meetbaar te optimaliseren.
In het artikel  Actieplan Toegankelijk Betalingsverkeer worden de resultaten van de eerste fase van het plan beschreven en wordt ingegaan op de doelen en activiteiten voor de volgende fase.
Download hier het artikel


30 november 2021

Al 120 oudere Rotterdammers geholpen met rondkomen

Afgelopen dinsdag is de allereerste Week van het Extraatje010 gestart. In de Centrale Bibliotheek zijn bijna 120 Rotterdamse 55-plussers geholpen met rondkomen. Zij bleken recht te hebben op een of meerdere financiële extraatjes, maar wisten daar eerder niet van of hadden moeite met het (digitaal) aanvragen. Nog tot en met maandag 29 november kunnen Rotterdammers die moeite hebben om rond te komen, gratis terecht bij verschillende spreekuren in o.a. Huizen van de Wijk. Daar worden ze direct geholpen bij het onderzoeken op welke extraatjes ze recht hebben en bij het aanvragen ervan.

Paar honderd euro per jaar
In Rotterdam zijn er verschillende financiële regelingen om inwoners te helpen rondkomen. Maar nog lang niet iedereen die recht heeft op zo’n financieel extraatje, maakt daar ook gebruik van. Zonde, want soms gaat het om wel een paar honderd euro per jaar. Daarom organiseren Netwerk Digitale Inclusie 55+ en gemeente Rotterdam van 23 t/m 29 november de allereerste Week van het Extraatje010. Tijdens de lancering afgelopen dinsdag informeerde gemeente Rotterdam bezoekers over de Bijzondere bijstand, Kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en het AOW-tegoed. En de Sociale Verzekeringsbank bepaalde of bezoekers recht hebben op de Aanvullende Inkomensondersteuning voor AOWgerechtigden (de AIO).

Een week lang hulp met aanvragen
Omdat het systeem van aanvragen van financiële regelingen niet altijd makkelijk is, kunnen inwoners daar ook hulp bij krijgen. Zowel met het gebruik van een computer, als bij het invullen van de benodigde gegevens. Van 23 t/m 29 november zijn er in iedere Rotterdamse wijk gratis spreekuren waar inwoners geholpen worden met hun aanvraag. Bel voor de precieze tijden en locaties naar de welzijnsorganisatie in de wijk, of kijk op hun website (voor Hoogvliet, Pernis, Charlois, Hillegersberg-Schiebroek en Kralingen Crooswijk is dat Dock, voor Delfshaven, Centrum en Overschie is dit WMO Radar, voor Prins Alexander is het Buurtwerk, voor IJsselmonde PIT 010, voor Feijenoord Humanitas, voor Noord SOL en voor Rozenburg DIA).

Een geslaagde start
Vrijwel alle 120 bezoekers van de lancering in de Centrale Bibliotheek liepen met een lach naar buiten. Ze gingen niet alleen met extra inkomen, maar ook met een klein cadeautje naar huis. Daarnaast zijn ruim 50 bezoekers geholpen met vragen over digitale apparaten, vaardigheden of bijvoorbeeld veilig internetten. Bij vrijwel iedere stand was ook ruimte voor een gezellig praatje en regelmatig klonk een lach- en applaussalvo als weer iemand geluk had met het dobbelspel. Het was in deze vreemde tijd op meerdere manieren een hoognodig en welkom bezoek voor Rotterdamse ouderen.

Week van het Extraatje010
De Week van het Extraatje010 is een initiatief van Netwerk Digitale Inclusie 55+ en gemeente Rotterdam. Een initiatief dat hard nodig is omdat er nog te weinig Rotterdammers gebruik maken van de beschikbare regelingen om een laag inkomen aan te vullen. Juist de mensen met de grootste behoefte, blijken moeite te hebben met het aanvragen van deze regelingen. Een groot deel bestaat uit 55-plussers met beperkte digitale vaardigheden. Daarom is het belangrijk om hen te helpen. De gemeente Rotterdam doet dat door het aanvraagproces te vereenvoudigen. En de partners van het Netwerk Digitale Inclusie 55+ werken samen aan het verbeteren van de digitale vaardigheden van de aanvragers. In de Week van het Extraatje010 bundelen ze hun krachten om oudere Rotterdammers met een lager inkomen te informeren over het bestaan van financiële ondersteuning en hen direct te helpen bij het (digitaal) aanvragen. Zo lopen Rotterdamse ouderen niet langer een essentiële aanvulling op hun inkomen mis.

De lancering van de Week van het Extraatje010 werd mede mogelijk gemaakt door Bibliotheek Rotterdam, SVB, Rabobank en Regelhulp. Het hulpaanbod in de wijken wordt aangeboden door Buurtwerk, Pit010, Humanitas, DOCK, SOL, DIA en WMO Radar.

Foto’s: Mischa Mannot


14 januari 2021

Nieuwsbrief december Digitale inclusie
In haar nieuwsbrief van december 2020 geeft het Netwerk Digitale inclusie informatie over de voortgang van activiteiten en pilotprojecten.
Download de nieuwsbrief.


VOORBEELD- EN ACHTERGRONDMATERIAAL

Het belang van beeldbellen
Dit filmpje van Hendrik Jochems  (82 jaar), gemaakt in het kader van Allemaal Digitaal, laat heel treffend zien wat het voor ouderen betekent als ze kunnen beeldbellen.
Met het initiatief Allemaal Digitaal  slaan de overheid, maatschappelijke organisaties en de ICT-sector de handen ineen om gebruikte laptops en tablets in te zamelen, op te knappen en te verdelen over de mensen die ze het hardst nodig hebben. Hierbij wordt ook gezorgd voor de juiste software, instructies en zo nodig een internetverbinding. Dit onder het mom: digitaal meedoen is geen luxe, het is een basisbehoefte. Bekijk het filmpje.

Filmen met je mobieltje
Sleutelfiguren van het NOOM hebben in een cursus onder andere leren filmen met hun telefoon geleerd hoe ze hun filmpjes kunnen verspreiden.
De geluidskwaliteit van dit filmpje zou beter kunnen, maar het vrolijke filmpje laat zien met hoeveel plezier het gemaakt is.

Digitale apparaten als basisbehoefte
De publicatie De digitale drempels van inclusie bevat  interviews met échte mensen van het initiatief Allemaal digitaal. Hun verhalen leggen bloot dat toegang tot digitale apparaten een basisbehoefte is van iedereen. Want het betekent toegang tot school, werk en contacten. Kansen om zich te ontwikkelen, om te verbinden met dierbaren, betrokken te zijn, mee te doen en zelfstandig te leven. Lees bijvoorbeeld de ervaringen van Raad Khazem.

Oefenen met digitale media
Op de site van Oefenen.nl staan verhalen over de impact van oefenprogramma’s op iemands leven Bekijk de promo of de verhalen van Naima en Sedika.