Meedoen aan onderzoek verkleining infectiekans Coronavirus


Hernieuwde oproep aan (migranten) 60-plussers om mee te doen aan onderzoek naar effect turberculose-vaccin op verkleining kans op infectie met coronavirus.

Medio april plaatsten we op onze website – en deelden we ook per email – een oproep van Radboudumc (Nijmegen) en UMC Utrecht aan 60-plussers om mee te doen aan een onderzoek naar het effect van het BCG-(tuberculose)vaccin bij mensen met het coronavirus. In dit onderzoek wordt gekeken of het tuberculosevaccin de kans op infectie met het coronavirus verkleint, of dat het de ernst van de symptomen vermindert als er toch een infectie optreedt. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat dit vaccin niet alleen bescherming geeft tegen tuberculose, maar ook de afweer tegen enkele andere ziekteverwekkers kan verhogen. Inmiddels is ook eenzelfde onderzoek onder zorgpersoneel verricht. Op verzoek van het UMC herhalen we deze oproep, met name omdat onder de deelnemers (migranten)60-plussers en in het bijzonder 80-plussers en ouderen met een kwetsbare gezondheid sterk ondervertegenwoordigd zijn. 
Ook wijzen we u erop dat ook 60-plussers van buiten de regio Utrecht zich voor dit onderzoek kunnen aanmelden
We kunnen ons voorstellen dat u deelname aan dit onderzoek overweegt maar nog de nodige vragen heeft. U kunt met uw vragen terecht bij  telefoonnummer 06-17933288 (maandag tot en met vrijdag) tussen 9.00 en 17.00 uur).
Als u aan het onderzoek wenst deel te nemen, dient u een e-mail met naam en geboortedatum te sturen naar: coronabcg60@umcutrecht.nl
Hier vindt u de oproep die we eerder verspreidden, met meer informatie over het onderzoek