Meertalige infolijn NOOM en KBO-PCOB

Ook ouderen met een migratie-achtergrond kunnen terecht bij de Ouderen-Infolijn van KBO-PCOB. Oudere migranten worden – indien gewenst in de eigen taal – te woord gestaan door een vrijwilliger die zelf een Caribische, Chinese, Italiaanse, Marokkaanse, Molukse, Spaanse, Surinaamse of Turkse achtergrond heeft.

Zo veel mogelijk ouderen de kans bieden om vragen te stellen of een luisterend oor te bieden, is het gezamenlijke doel van seniorenorganisaties KBO-PCOB en het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) met een gezamenlijk bereik van een half miljoen senioren.
Sinds 16 maart heeft KBO-PCOB een speciale informatielijn in het leven geroepen voor senioren. Senioren kunnen er terecht met vragen, signalen, en ook wordt er een luisterend oor geboden. ‘En dat is heel belangrijk en nodig merken we’, geeft Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB aan. ‘Het is mooi dat we mensen zo kunnen helpen of doorverwijzen.
En in deze tijd waarin senioren een risicogroep vormen, is het van belang dat álle senioren in Nederland de informatie krijgen die ze nodig hebben of hun vragen kunnen stellen. Dus ook senioren met een migratie-achtergrond’.
De goede samenwerking tussen beide seniorenorganisaties is er al langer. ‘Het is prachtig dat we door onze samenwerking deze informatielijn nu ook kunnen inzetten voor migrantenouderen. We weten dat informatie hen vaak niet bereikt, juist in een tijd als deze is dat wel uitermate belangrijk’, vullen NOOM-coördinatoren Lucía Lameiro García en Jeanny Vreeswijk-Manusiwa aan. ‘Nu de voorlichtingsbijeenkomsten en andere activiteiten zijn
afgelast, is dit samen met onze Bel/bezorgcirkels een manier om ouderen te ondersteunen’.

De KBO-PCOB & NOOM Ouderen-Infolijn is bereikbaar via 030-3 400 600
op maandag tot
en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Voor informatie in verschillende talen: klik hier
of download een taalversie hier