Migrantenouderen 10 keer vaker kans op armoede: ‘Ik heb geen leven meer’

Nederlandse ouderen met een migratieachtergrond hebben tien keer vaker de kans in armoede te leven dan ouderen zónder migratieachtergrond. Regelingen die uitkomst moeten bieden zijn een wirwar van voorwaarden en instanties. In een artikel op oneworld.nl wordt ingegaan op de oorzaken en consequenties daarvan. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond, zoals Andrade, een tot wel tien keer hogere kans hebben om in armoede te leven dan ouderen zonder migratieachtergrond. In 2022 becijferde het CBS dat gemiddeld één op de vier 55-plussers uit ‘vluchtelingenlanden’ (zoals Syrië, Afghanistan en Irak) jarenlang leeft van een inkomen onder het sociaal minimum, oftewel minder dan 1266 euro per maand. Hetzelfde geldt voor ongeveer één op de vijf ouderen uit Marokko, Turkije en China en één op de acht ouderen uit Suriname en de Nederlandse Antillen. Ter vergelijking: slechts één op de vijftig ouderen zonder migratieachtergrond leeft langdurig onder het sociaal minimum.