Miljoenen snappen digitale overheid onvoldoende, meeste hoofdpijn over DigiD

Volgens de laatste beschikbare onderzoeken zijn zo’n 4,5 miljoen volwassen Nederlanders onvoldoende in staat om digitale overheidsinformatie te vinden en gebruik te maken van online dienstverlening van de overheid. Daarbij gaat het in de eerste plaats om ouderen: 65-plussers stellen zes van de tien vragen in de informatiepunten. Maar ook laaggeletterden, mensen met een lichte verstandelijke beperking en anderstaligen lopen geregeld vast in de digitale wereld.
De Nederlandse bibliotheken richten in hoog tempo loketten in voor de miljoenen Nederlanders met een tekort aan digitale vaardigheden. Volgens de laatste stand zijn er nu 682 van dit soort ‘Informatiepunten Digitale Overheid’ (IDO’s) overal in het land en dat aantal groeit.

Lees meer op de site van de NOS

86 procent ouderen maakt zich zorgen over ouderenzorg in toekomst

Deze week verscheen het ambtelijk rapport ‘Niets doen is geen optie’. Dat gaat over de noodzaak tot ingrijpende veranderingen om de betaalbaarheid en beschikbaarheid van de ouderenzorg te behouden. Ook ouderen zelf maken zich zorgen. Dat bleek uit het onderzoek van het Nationaal Seniorenpanel in opdracht van seniorenorganisatie KBO-PCOB.  ‘Wie zorgt er straks voor u?’, deze vraag stond in het onderzoek centraal. De onderlinge bereidheid van ouderen om elkaar te helpen is groot. Veertig procent van de 65-plussers helpt op dit moment weleens een andere oudere in de directe omgeving. Dat varieert van koken en boodschappen doen tot persoonlijke en medische verzorging. Maar liefst 88 procent van de ouderen is bereid om een ander te helpen. Ingrid Rep, directeur KBO-PCOB: “De wil om elkaar te helpen is er dus absoluut maar we weten dat er grenzen zijn aan dat wat mensen kunnen. Ook het aantal mantelzorgers neemt af.”

Lees het volledige bericht op de website van de ANBO

Financieel misbruik bij ouderen

De gemeente Amsterdam start de voorlichtingscampagne financieel misbruik bij ouderen. Deze campagne gaat enerzijds over babbeltrucs en anderzijds over financieel misbruik thuis. De communicatieactie bestaat uit de volgende middelen:
Flyers– deze worden deze week verspreid in de hele stad, bij o.a. buurtteams, huizen van de wijk en verpleeghuizen.
Een filmpje en artikel op AT5 Informeert (maandag 19 t/m zondag 25 juni uitgezonden en wordt de week erna maandag 26 t/m zondag 2 juli herhaald): https://www.at5.nl/artikelen/220977/wekelijks-slachtoffers-financieel-misbruik-ik-ben-je-dochter-zou-je-me-500-euro-kunnen-lenen
Social media posts op Facebook en Instagram, getarget op personen 45 + (ouderen en kinderen van ouderen)
landingspagina: www.amsterdam.nl/financieelmisbruik

Podcast twee werelden over Islamitische begraafplaatsen

In de eerste aflevering van de NPO Radio 1-podcast Twee Werelden  onderzoeken NOS-journalisten Fatima Bajja en Gulsah Ercetin waarom steeds meer Nederlandse moslims in Nederland begraven willen worden. Is er dan wel genoeg plaats voor islamitische begraafplaatsen, waar eeuwige grafrust een voorwaarde is? Zo spreken ze met de burgemeesters Ahmed Marcouch van Arnhem en Jos Wienen van Haarlem. Ook PEC Zwolle-voetballer Davy van de Berg denkt, sinds hij is bekeerd tot de islam, na over waar hij begraven wil worden.

Valpreventie voor ouderen in kwetsbare situaties: hoe pak je dat aan?

Eén op de drie 65-plussers, die nog zelfstandig thuis woont, valt minstens één keer per jaar. Ongeveer 10% van hen komt na een val op de eerste hulp terecht met letsel. Over de ernst van de valproblematiek en specifieke valrisicofactoren bij ouderen met een lage sociaal-economische status (SES) en/of migratieachtergrond is nog weinig bekend. In de publicatie ‘Valpreventie voor ouderen met een lage sociaal-economische status (SES) en/of migratieachtergrond’ zetten VeiligheidNL en Pharos alles wat daar wel over bekend is op een rijtje.
Ouderen met een laag inkomen en lage opleiding lopen mogelijk een hoger risico om te vallen, zeggen de onderzoekers in de nieuwe publicatie. Dat komt doordat deze ouderen gemiddeld een slechtere gezondheid hebben dan leeftijdsgenoten met een hoge SES.
Interventies sluiten vaak niet goed aan bij de belevingswereld van mensen met een lage SES en/of migratieachtergrond, weten de onderzoekers. Dat komt vaak door persoonlijke, sociale en culturele factoren. Denk daarbij aan factoren als een taalbarrière, (culturele) normen en waarden, specifieke overtuigingen en tradities en lees-, schrijf- en gezondheidsvaardigheden. Bestaande aanpakken van valpreventie bereiken ouderen uit deze groep vaak onvoldoende en zijn daardoor niet effectief. Tegelijkertijd heeft juist deze groep baat bij valpreventie omdat zij eerder risico lopen op gezondheidsproblemen en daarmee mogelijk ook op een val.
Lees meer op de website van Pharos

Hoe zwaar ook, zij vinden dat de zorg voor hun ouders er gewoon bij hoort

In een artikel in NRC-Leven vertellen Diana Matenahoru, Gul Dolap-Yavuz en Guany Wassenaar over hun visie op het verlenen van mantelzorg voor hun ouders; een visie die deels cultureel bepaald is.
De zorg voor ouders is voor hen vanzelfsprekend, maar ze ervaren het desondanks vaak als een zware belasting: “Ik ben verpleegkundige, boekhouder, chauffeur, kok, fiscalist en partyplanner. Er is geen woord dat de lading dekt. Ik ben gewoon dochter” zegt Guany Wassenaar.
Lees het hele artikel op NRC-Leven

Steeds meer eenzame migrantenouderen in Almere

Migrantenouderen in Almere vinden het lastig om mee te doen in de maatschappij. Hulpverlening en faciliteiten in de stad sluiten niet goed aan bij de wensen of behoeften van ouderen met een migratieachtergrond, die daardoor steeds meer vereenzamen. Volgens Koos Bartels, mede-initiatiefnemer van Kleurrijk Almere, is er vaak een taalbarrière of cultuurverschil.
Eén op de zes Almeerders van 65 jaar of ouder heeft een migratieachtergrond. In 2030 groeit dat aantal naar één op de vijf, naar twintig procent dus. En zo groeit ook het probleem, zegt Koos Bartels. “Het gaat om een grote groep en om een hele kwetsbare groep. Vaak hebben ze een laag inkomen en met het ouder worden beheersen ze de Nederlandse taal steeds minder goed.”
Lees het volledige artikel op 1Almere

Eenmalige compensatie voor Surinamers met AOW-gat

De overheid trekt 122 miljoen euro uit om een groep oudere Surinamers een eenmalige uitkering te geven voor hun AOW-gat. Dat heeft het kabinet bekendgemaakt in de Voorjaarsnota die op 28 april naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het kabinet noemt het een “gebaar van erkenning”.
Het gaat hierbij om ruim 30.000 ouderen die van Suriname naar Nederland zijn verhuisd. Pas in Nederland begonnen ze met het opbouwen van hun AOW. Dit terwijl ze in Suriname ook al onder Nederlandse wetgeving vielen. Het land viel namelijk tot 1975 nog onder Nederlands bewind, maar in Suriname bouwde de groep geen AOW op.

Lees het volledige bericht op de NOS site.

NOOM jaarverslag 2022

Na twee jaar beperkingen vanwege COVID kon het NOOM in 2022 weer voluit werken, wat resulteerde in een groot aantal activiteiten, van voorlichtingsbijeenkomsten tot trainingen en debatten. Daardoor kon bij een aantal projecten een inhaalslag worden gemaakt, terwijl andere projecten in 2022 volgens planning konden worden afgerond.
Een belangrijke rol daarbij was weggelegd voor de netwerkversterkers van het NOOM in het project ‘De kracht van diversiteit’. Niet alleen hebben zij bijgedragen aan het versterken en ondersteunen van lokale netwerken, zij fungeerden ook als ‘de ogen en oren’ van het NOOM doordat zij door hun contacten problemen van oudere migranten konden signaleren.
Naast het ontwikkelen en uitvoeren van projecten gericht op het welzijn van migrantenouderen is de behartiging van hun belangen een taak voor het NOOM. Focus daarbij lag in 2022 op het verbeteren van hun inkomenspositie, op het verkleinen van de problemen die ouderen ondervinden door de verdergaande digitalisering van de samenleving, en op het terugdringen van eenzaamheid onder migrantenouderen. Dat gebeurde door samen met andere ouderenbonden, vakbonden, NGO’s en lokale partijen zoals bibliotheken en welzijnsorganisaties te reageren op voorgenomen overheidsbeleid en maatschappelijke ontwikkelingen, en door – gevraagd en ongevraagd – daarover advies uit te brengen.
NOOM bestond in 2022 vijftien jaar. Dat werd gemarkeerd met een groot evenement bij het Instituut voor beeld en geluid in Hilversum waarin met lezingen, workshops en rondetafelgesprekken werd ingegaan op de beeldvorming over oudere migranten in de media. Ook werd ter gelegenheid van het jubileum met 100 migrantenouderen een bezoek gebracht aan het Openluchtmuseum in Arnhem.
Nieuws en achtergrondinformatie over de activiteiten van het NOOM en andere relevante informatie voor migrantenouderen en voor werkers in de ouderenzorg werd gegeven via de website en de nieuwsbrief.

Download hier het Jaarverslag 2022

Migrantenouderen 10 keer vaker kans op armoede: ‘Ik heb geen leven meer’

Nederlandse ouderen met een migratieachtergrond hebben tien keer vaker de kans in armoede te leven dan ouderen zónder migratieachtergrond. Regelingen die uitkomst moeten bieden zijn een wirwar van voorwaarden en instanties. In een artikel op oneworld.nl wordt ingegaan op de oorzaken en consequenties daarvan. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond, zoals Andrade, een tot wel tien keer hogere kans hebben om in armoede te leven dan ouderen zonder migratieachtergrond. In 2022 becijferde het CBS dat gemiddeld één op de vier 55-plussers uit ‘vluchtelingenlanden’ (zoals Syrië, Afghanistan en Irak) jarenlang leeft van een inkomen onder het sociaal minimum, oftewel minder dan 1266 euro per maand. Hetzelfde geldt voor ongeveer één op de vijf ouderen uit Marokko, Turkije en China en één op de acht ouderen uit Suriname en de Nederlandse Antillen. Ter vergelijking: slechts één op de vijftig ouderen zonder migratieachtergrond leeft langdurig onder het sociaal minimum.