Onderzoek mantelzorg voor en door ouderen

Zorgt u langere tijd en met enige regelmaat voor een naaste en bent u zelf ouder dan 60 jaar? Dan helpt u ons (Raad van Ouderen, MantelzorgNL en NOOM) door een vragenlijst in te vullen over mantelzorg voor en door ouderen. De vragen gaan vooral over de mensen om u en uw hulpvrager heen. Beschikt u over een goed netwerk en wordt deze groep, naarmate je ouder wordt, groter of misschien juist kleiner? Kunt de zorg goed delen? De resultaten uit het onderzoek worden meegenomen in een advies van de Raad van Ouderen en zal worden gedeeld op hun website.
Invullen mag ook als u jonger bent dan 60 jaar. Graag zelfs.

Meedoen kan tot maandag 4 juli via deze link

Mantelzorger van migrant met dementie staat er nog te vaak alleen voor

Migranten met dementie maken minder gebruik van ondersteunende zorg, zoals dagbesteding of thuiszorg. Deze zorg is voor hen ook minder toegankelijk. Zorgmedewerkers gaan er nog te snel van uit dat migrantenfamilies geen hulp willen, terwijl hier vaak wel behoefte aan is. Dat blijkt uit gesprekken die NU.nl voerde met meerdere experts.
“Wij zorgprofessionals denken te vaak dat bijvoorbeeld Turkse families de zorg volledig zelf willen doen. Daardoor stellen we ondersteuning, zoals dagbesteding of thuiszorg, niet eens voor.” Dat is een van de redenen dat ouderen met een migratieachtergrond minder toegang hebben tot dementiezorg, vertelt Gözde Duran-Kiraç, onderzoeker aan Hogeschool Windesheim en de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij kijkt hoe de toegang tot zorg vergroot kan worden voor migranten met dementie en hun mantelzorgers.
Dat mantelzorgers met een migratieachtergrond wel degelijk hulp nodig hebben, ziet Habiba Chrifi-Hammoudi. Zij is mantelzorgconsulent en coördinator bij U Centraal in Utrecht. Daarnaast is ze zelf ook mantelzorger. “Ik kom mensen tegen die echt met hun handen in het haar zitten, die een vader of moeder met dementie hebben en zorg nodig hebben. Ze weten alleen niet waar ze terecht kunnen.”
Lees het volledige artikel op nu.nl

Weten over vergeten

Met haar proefschrift Knowing about forgetting biedt Nienke van Wezel inzicht in de ervaringen met mantelzorg, de verklaringen voor de oorzaken van dementie en de communicatie over dementie onder mantelzorgers met een Turkse, Marokkaanse of Surinaams-Creoolse migratieachtergrond. Ook onderzoekt zij de effecten van het voorlichtingsprogramma “Weten over vergeten” op de kennis over dementie, de bespreekbaarheid van dementie, het gebruik van professionele zorg, de ervaren zorgbelasting en de kwaliteit van leven onder deze mantelzorgers.
Aan bod komen onder meer:

  • De visie op dementie – en op communicatie over dementie – onder vrouwelijke mantelzorgers met een Turkse, Marokkaanse of Surinaams-Creoolse achtergrond.
  • Hun opvattingen over mantelzorg.
  • De effecten van het cultuursensitief voorlichtingsprogramma Weten over vergeten op de kennis over dementie
  • De kwaliteit van leven van mantelzorgers met een Turkse of Marokkaanse migratieachtergrond
  • De effecten van het cultuursensitief voorlichtingsprogramma Weten over vergeten op de kwaliteit van leven van mantelzorgers met een Turkse of Marokkaanse migratieachtergrond

In de Nationale Dementiestrategie 2021-2030 staat dat aandacht besteed moet worden aan culturele diversiteit van zorgvragers en de Zorgstandaard dementie 2020 beveelt aan specifieke aandacht te hebben voor de behoeften van migrantengroepen. Deze aanbevelingen sluiten aan bij de conclusie in het proefschrift dat een cultureel sensitieve benadering bij voorlichting over dementie en over ondersteuningsmogelijkheden van belang is.
Daarnaast doet de onderzoekster een aanbeveling aan professionals: heb bij mantelzorgers uit migrantengroepen niet alleen aandacht voor de soms zware zorglast, maar ook voor de voldoening die mantelzorgers vaak halen uit mantelzorg voor een naaste met dementie. Aandacht voor de positieve aspecten van mantelzorg kan helpen om de draagkracht van mantelzorgers te vergroten.
Lees de samenvatting van het proefschrift (Nederlands)

Mantelzorger uit andere cultuur spreekt zich uit in Zwolse film

Met Ik zie jou wil vrijwilligersorganisatie Zwolle Doet! laten zien hoe zij de zorg voor hun naaste(n) ervaart en hoe daar vanuit verschillende culturen naar gekeken wordt.
De film duurt twintig minuten en bestaat uit interviews met Emine, Chanela, Fatima en Dahlia. Dat mantelzorg zwaar is, is nagenoeg bekend. Bij de 60-jarige Emine gaat het zelfs zo ver dat zij haar baan opgaf om voor haar van oorsprong Turkse ouders te zorgen. Het voelt soms als een loden last, maar dat spreek je in haar cultuur niet gauw hardop uit. Nee zeggen heeft in sommige culturen grote gevolgen.’’ Emine: ,,Ik wilde mijn werk niet opgeven, maar mijn ouders accepteren thuiszorg niet. Zelfs een schoonmaker niet.’’. Maar ook de andere geïnterviewden”. Zorgbehoevende ouders gaan ervan uit dat de kinderen naar hen omzien, iets wat als vanzelfsprekend wordt ervaren, ook door hun kinderen zelf. Extra complex is het omgaan met de dementie van ouders: ,,Bij dementie ga je terug in de tijd. Mijn ouders zijn gehecht aan rituelen van jaren geleden, daar probeer ik rekening mee te houden. Dat geeft ze rust. Een voorbeeld? Vroeger hadden we geen warm water om ons te wassen, dat moest gekookt worden. Dat wil mijn moeder nog steeds op die manier. Als je daar met ze over gaat twisten, maak ik het mezelf moeilijker, en ik heb het al moeilijk genoeg’’, vertelt Emine.
Op 9 december volgt nog een openbare digitale première van de film. Opgeven voor de online-vertoning kan via [email protected].
Lees het volledige artikel op de website van De Stentor

Avondklok en verklaring voor vrijwilligers

VWS geeft meer duidelijkheid over de avondklok voor vrijwilligers in acute en noodzakelijke functies gedurende de avond en nacht.
In meerdere sectoren en op meerdere terreinen vervullen vrijwilligers urgente en noodzakelijke functies, ook in de avond en nacht. Denk daarbij aan vrijwilligers in het reddingswezen, bij de politie, de terminale zorg, natuursurveillance, dierenwelzijn.
Op de site van de Rijksoverheid is nu het woord ‘zorgvrijwilliger’ toegevoegd: U hebt geen apart bewijs (lees: werkgeversverklaring) nodig dat u mantelzorger of zorgvrijwilliger bent. De reden dat u buiten mag zijn, heeft te maken met het feit dat de hulp of zorg niet uitgesteld kan worden.
U dient het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ te downloaden en in te vullen. Kruis het vakje aan dat op uw situatie van toepassing is. Draag het ingevulde formulier bij u, zodat u het desgevraagd kunt tonen.
Download hier het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ Lees meer