Input gevraagd voor advies over Thuis in de wijk

De Raad van Ouderen, waarin Marilyn Haimé de stem van de migrantenouderen laat horen, geeft regelmatig gevraagd en ongevraagd advies aan het ministerie van VWS, aan de verantwoordelijke minister en de Tweede Kamer. Klik hier voor meer info over de (adviezen van de) Raad van Ouderen.In het najaar brengt de Raad een advies met als onderwerp “THUIS IN DE WIJK”.  Nu er vrijwel geen verzorgingshuizen meer zijn, leven ouderen veel langer in hun eigen huis. Wat zorgt ervoor dat u zich thuis voelt in uw wijk, buurt of dorp? Wat ontbreekt er en wat kunnen ouderen zelf doen om dit voor zichzelf en elkaar te verbeteren? De professionele hulp wordt immers steeds schaarser met het groeien van het aantal ouderen de komende jaren.
Graag verzoeken wij u om zelf deze vragenlijst zo uitgebreid mogelijk in te vullen of in een groep te bespreken en de uitkomst voor 15 september terug te sturen naar [email protected]
Uiteraard krijgt u het definitieve advies in het najaar toegestuurd.

Alvast hartelijk dank,

Naar de vragenlijst

Hoe toegankelijk is uw bank? Laat het ons weten.

Banken ontwikkelen in hoge snelheid steeds weer nieuwe digitale mogelijkheden en applicaties. Terwijl kantoren sluiten worden de telefonische keuzemenu’s steeds langer en ingewikkelder. Contant geld opnemen of betalen wordt moeilijker. Lang niet alle mensen in de samenleving zijn in staat om gebruik te maken van de nieuwe (veelal digitale) mogelijkheden die banken voorstaan. Maar er is ook veel angst voor cybercriminaliteit, een onomkeerbare fout is vaak met één muisklik al gemaakt en de gevolgen kunnen enorm zijn.
Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB), waarin ook het NOOM is vertegenwoordigd, besteedt veelvuldig aandacht aan de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het betalingsverkeer. Eén van de doelstellingen is dat iedereen aan het betalingsverkeer moet kunnen deelnemen. Ter voorbereiding op gesprekken met vier grootbanken over de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities wil het MOB graag weten welke problemen migrantenouderen ervaren bij het regelen van hun bankzaken en in hun contacten met de bank.

We stellen het bijzonder op prijs als u ervaringen, knelpunten en suggesties van uzelf of leden van uw achterban zou willen doorgeven aan NOOM via de mail: [email protected] of telefoon: 0620966432.

Slapeloze nachten

Voor een tv- en radioserie (Radio 1 & NPO2) welke zich in de nacht afspeelt, kom ik graag in contact met mensen die een bijzondere relatie hebben met de nacht. Kunt u niet slapen of heeft u moeite met slapen, maar heeft u toch een manier gevonden om de nacht door te komen? Wilt u uw verhaal vertellen om mee te helpen duidelijk te maken wat de impact is van slaapproblemen? Dan kom ik graag met u in contact.
Frits Spits zal een luisterend oor bieden en een camera zal de nacht vastleggen in een mooi, integer en sferisch portret.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: [email protected].

Onderzoek digitaal paspoort: doe mee 

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) doet onderzoek naar het ontwikkelen van een virtuele identiteit (vID). Een vID is de digitale variant van het vertrouwde paspoort of ID-kaart in de vorm van een app op de smartphone. Het is belangrijk dat iedereen de app straks kan aanvragen en gebruiken. Om te helpen met de ontwikkeling van een toegankelijke app roepen zij op mee te doen aan een online vragenlijst.
Met de app is het in de toekomst mogelijk om digitaal te laten zien wie je bent en kan je bijvoorbeeld reizen naar het buitenland. Doe mee als een of meer van onderstaande uitspraken voor jou geldt:

  • Ik heb een visuele beperking.
  • Ik heb een auditieve beperking.
  • Ik heb een licht verstandelijke beperking.
  • Ik heb een motorische beperking (Trillen met je hand/arm).
  • Ik heb moeite met de Nederlandse taal.
  • Ik ben minder vaardig met mijn mobiele telefoon.

Jouw mening draagt bij aan de ontwikkeling van een vID die toegankelijk is. Geef daarom zo goed mogelijk antwoord op de vragen. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 12 minuten en dit kan tot 20 augustus. RvIG kan niet zien van wie de antwoorden zijn. De antwoorden zullen na het onderzoek worden vernietigd.

Start de online vragenlijst

Wil je meer weten over een vID? Bekijk de video Video, vID id van de toekomst. Heb je vragen over het draagvlakonderzoek? Neem dan contact op met onze Frontoffice, [email protected] of bel naar: 088-900 1000.

Raadpleging medische rijgeschiktheid

Als mensen 75 jaar worden, wanneer je je rijbewijs voor het eerst aanvraagt of als je een bepaalde medische aandoening hebt, wordt beoordeeld of je medisch rijgeschikt bent. Momenteel wordt onderzocht of het wel nodig is om zo’n grote groep mensen te onderzoeken. Dit gebeurt via een online raadpleging. Wilt u meedenken hoe het beste beoordeeld kan worden wie gezond genoeg is om veilig auto te kunnen rijden? Tot en met 5 augustus kunt u via een reactie op www.denkmeeoverkeuren.nl uw mening of advies kenbaar maken.
Omdat het belangrijk is dat ook mensen met een migratieachtergrond hierover meepraten, verzoeken wij u om mee te doen aan deze raadpleging én om dit bericht te verspreiden.
Voor vragen over en/of hulp met het invullen van dit onderzoek kunt u bellen met 085 – 401 15 62 (maandag tm vrijdag van 16-20.00 uur). U kunt ook een e-mail sturen naar: [email protected].

Meld je aan voor hulp op maat; Betrokken Buurten tegen eenzaamheid

Wil je ook eenzaamheid verminderen in jouw buurt of dorp? Meld je aan voor het programma Betrokken buurten tegen eenzaamheid. Laat je inspireren door andere initiatieven, maak gebruik van een meedenker met kennis en ervaring, en ga aan de slag in je eigen buurt of dorp. In vier maanden tijd zet je stappen tegen eenzaamheid en voor een betrokken buurt.

Hulp op maat
We bieden een programma speciaal voor bewonersinitiatieven van vier maanden waarin we een meedenker aan jouw initiatief koppelen. Doel is om samen met de meedenker te kijken hoe jullie in je buurt, dorp of wijk aan de slag kunnen met het verminderen of voorkomen van eenzaamheid. Het blijft niet bij het maken van plannen; onderdeel van dit traject is ook dat je het gaat uitvoeren en evalueren. Zie het als een snelkookpan, waarin je bijvoorbeeld met (een van de) volgende vragen aan de slag gaat.

  • Wat kan de buurt of het dorp bijdragen aan het verminderen of voorkomen van eenzaamheid?
  • Hoe organiseer je ontmoetingen zodat echt blijvend contact ontstaat?
  • Hoe bouw je een sterk sociaal netwerk in de buurt?
  • Hoe maak je eenzaamheid bespreekbaar of doorbreek je het taboe?

Bekijk alvast eens de toolkit Betrokken Buurten tegen eenzaamheid waar we veel informatie voor bewonersinitiatieven hebben verzameld. Meer informatie en een aanmeldingsformulier vind je op de website van LSA.

Nieuw onderzoek Pharos naar ervaren discriminatie van zorggebruikers

27% van de Nederlanders heeft wel eens discriminatie ervaren, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Door (on)bewuste vooroordelen worden mensen onterecht anders behandeld, dat gebeurt ook in de zorg. Hierdoor kunnen gezondheidsverschillen ontstaan of groter worden. We willen deze ervaren discriminatie onderzoeken en in kaart brengen. Voor dit onderzoek komen we graag in contact met patiënten of cliënten die discriminatie op basis van hun afkomst hebben ervaren.
Wil jij meedoen? Of ken je iemand die mee zou willen doen? Klik dan op deze link en vul een paar vragen in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Heb je nog vragen over het onderzoek, of wil je eerst meer informatie? Dan kun je altijd contact opnemen met de twee projectleiders: Roshnie Kolste ([email protected]) en Sevde Koca ([email protected])

In dit interview vertelt projectleider Roshnie Kolste meer over het onderzoek en legt uit hoe je je kan aanmelden voor deelname.

Prijsvraag Eenzaamheid en wonen: Ruimte voor ontmoeting

Eenzaamheid in dorpen, steden, wijken en buurten voorkomen of verminderen? Dat willen we allemaal graag. Kan de gebouwde omgeving hier een bijdrage aan leveren? Ja, dat kan zeker!  In het land zijn er al verschillende voorbeelden te vinden. Het platform ZorgSaamWonen wil meer voorbeelden ophalen en laten zien wat er gebeurt en mogelijk is. Om te inspireren, om een beweging te stimuleren.  De eerste ZorgSaamWonen Award staat daarom dit jaar in het teken van eenzaamheid en wonen. Met als motto: ruimte voor ontmoeting.

Aanmelden
Van 17 juni tot en met 15 september 2021 kun je je project aanmelden voor de ZorgSaamWonen Award 2021! Het publiek kiest een winnaar en de vakjury kiest een winnaar. De prijswinnaars ontvangen onder meer een Award, de nodige pr en mogen zich presenteren tijdens het landelijke ZorgSaamWonenCongres op donderdag 9 december 2021 in Zwolle.
Aanmelding staat open voor individuele burgers, groepen burgers, vrijwilligersorganisaties, architecten, ontwikkelaars, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en andere non-profit-en for-profit-organisaties en overheden.

Heb je een mooi project dat al gerealiseerd is en ruimte voor ontmoeting biedt? Aarzel niet en zend het in!

Continue reading “Prijsvraag Eenzaamheid en wonen: Ruimte voor ontmoeting”

Onderzoek Behoud van Oudere Vrijwilligers na de coronacrisis

Bent u 55 jaar of ouder en als  vrijwilliger bij activiteiten van het NOOM betrokken, dan kunnen we uw hulp gebruiken. Wij doen mee aan een groot landelijk onderzoek naar de overwegingen van vrijwilligers van 55 jaar en ouder om vrijwillig actief te blijven na de coronacrisis. Door deze crisis is veel vrijwilligerswerk stil komen te liggen en is het aantal vrijwilligers teruggelopen. Inzicht in uw overwegingen om vrijwilliger te blijven of andere keuzes te maken, leert ons wat helpend is om oudere vrijwilligers te behouden na een crisis. Daarnaast willen we graag weten hoe u het contact met de organisatie heeft ervaren tijdens de coronacrisis. Ook daar willen we van leren. We willen u vragen om een digitale vragenlijst in te vullen. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. De vragenlijst is anoniem en de resultaten worden alleen voor dit onderzoek gebruikt. Door op deze link te klikken https://nl.surveymonkey.com/r/W7XKLH6 komt u in de vragenlijst terecht .

Als u vragen heeft naar aanleiding van dit onderzoek, kunt u contact opnemen met  Willem-Jan de Gast, Programmacoach Samen Ouder Worden via [email protected]