Krijg je bijzondere bijstand of niet?

Wie een uitkering heeft of een laag inkomen kan (soms) bij de gemeente aankloppen voor bijzondere bijstand. Maar veel gemeenten geven niet wat betrokkenen nodig hebben of stellen onmogelijke eisen. De Landelijke Clienten Raad (LCR) hoort van mensen dat ze bij hun gemeente aankloppen om hulp maar geen hulp krijgen. Of er zijn allerlei regels die ervoor zorgen dat je geen bijzondere bijstand kunt krijgen.
We willen weten waar het niet goed gaat én waar het goed gaat. Zo kunnen we samen kijken of we regels kunnen laten veranderen. Vertel ons daarom jouw verhaal! 
Heeft u zelf een voorbeeld? Vul aub de vragenlijst in

App voor vermindering plasklachten

Gezocht: 700 mannen. Bent u man en heeft u last van plasklachten?
Meld u dan nu aan en verminder zelf uw plasklachten!
Wetenschappers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) zijn op zoek naar 700 mannen die willen meewerken aan een onderzoek naar de effectiviteit van een app voor mannen met plasklachten. Plasklachten en ongewild urineverlies zijn vervelende, veelvoorkomende klachten. Ongeveer een kwart van de mannen en vrouwen heeft hier last van. Bij mannen gaat het vooral om mannen boven de 40 en het aandeel neemt toe met de leeftijd. Veel mannen en vrouwen zoeken er vanwege verschillende redenen geen medische hulp voor, terwijl er goede behandelingen zijn. Gezondheidsapps zijn hierbij veelbelovend; ze kunnen de drempel naar zorg verlagen en van invloed zijn op onder andere de mate van klachten, therapietrouw en kosten. De Groningse onderzoekers hebben al een vergelijkbare app ontwikkeld voor vrouwen die effectief bleek. Op dit moment onderzoeken ze of een app voor mannen een eenvoudige en zelfstandige manier zou kunnen zijn om mannen meer controle te laten krijgen over plasklachten. Deze app geeft persoonlijk advies en oefeningen afgestemd op de specifieke plasklachten.

Wie kunnen deelnemen aan het onderzoek?

Mannen die:
-niet eerder bij de huisarts of in het ziekenhuis zijn geweest voor plasklachten.
-geen medicijnen gebruiken voor hun plasklachten

Komt u zelf niet in aanmerking, maar kent u iemand? Wellicht heeft hij interesse in deelname.

Meer informatie vind u op deze website. Daar kunt u zich ook aanmelden voor deelname.

Verhalen van mensen die van een minimumloon moeten rondkomen gezocht

Agnes Jongerius is sinds 2014 politica in het Europees Parlement. Ze is namens het parlement hoofdonderhandelaar op de wet Europese Minimumlonen. Op dit moment bevinden de onderhandelingen zich in de slotfase. Als de wet een feit wordt, zal dit een forse verhoging kunnen betekenen voor het Nederlandse minimumloon. Om deze campagne een extra zet te geven is een nieuwe informatieve website gelanceerd: https://www.minimumlonen.eu/.
Voor deze website is Agnes op zoek naar verhalen van mensen die van een minimumloon moeten rondkomen. Wij zouden het op prijs stellen als u haar hiermee wil helpen. Heeft u zelf een minimuminkomen (of kent u iemand in zo’n situatie) en wilt u uw verhaal delen? Laat het ons weten ([email protected] / 0620966432) en we brengen u in contact met Agnes Jongerius.

Vertrok u vanuit Suriname naar Nederland in de jaren zeventig? Help de Volkskrant de geschiedenis vast te leggen

In de jaren zeventig kwamen 300 duizend Surinamers naar Nederland. Journaalbeelden toonden toen lange rijen zomers geklede mensen, bepakt met grote koffers en zangvogels in kooitjes: een diverse groep Surinamers pakten om even diverse redenen gehaast hun biezen om naar Nederland te verhuizen. Hun onthaal was allerminst warm, letterlijk en figuurlijk: het klimaat was koud, de ontvangst koel.
Er is weinig onderzoek gedaan naar deze migratie, zeker niet vanuit het perspectief van de mensen die migreerden. De rijke geschiedenis van de Surinaams-Nederlandse migrant is vooralsnog vaak onderbelicht, ongehoord, en nauwelijks gearchiveerd. Hoe was het om die verre reis te ondernemen? Wat deed de migratie met de mensen die vertrokken, en de mensen om hen heen?
Dat wil de Volkskrant de komende maanden onderzoeken. In samenwerking met The Black Archives en Universiteit Leiden zullen we verschillende mensen van de eerste generatie Surinaamse Nederlanders interviewen over hun migratie van Suriname naar Nederland tussen 1970 en 1980.
Ons doel is om meer grip te krijgen op het onderwerp, en een groot artikel te schrijven waarin getuigen zelf aan het woord komen. Daarnaast willen we de opnames van de interviews openbaar en online toegankelijk maken bij The Black Archives voor studenten, onderzoekers en anderen geïnteresseerden, zodat de verhalen van deze generatie Surinaams-Nederlandse migranten niet verloren gaan.
Zou u hierover uw verhaal willen doen aan ons? Vul dan dit formulier in, dan nemen wij contact met u op. Heeft u familie, vrienden of kennissen die ons wellicht te woord willen staan over dit onderwerp? Deel deze pagina dan vooral met hen.

Meepraten over ouderenmishandeling

Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar drempels die mensen kunnen ervaren in hun zoektocht naar laagdrempelige hulp nadat zij een vorm van grensoverschrijdend gedrag, geweld of misbruik hebben ervaren. Met dit onderzoek willen we erachter komen hoe de toegang en vindbaarheid van hulp beter aan kan sluiten bij de behoeften van slachtoffers. Een relevant en belangrijk onderzoek, waar wij zoveel mogelijk ervaringen van mensen zelf willen horen. We organiseren groepsinterviews met mensen die te maken hebben gehad met geweld, misbruik of grensoverschrijdend gedrag of dit hebben zien gebeuren bij iemand in hun omgeving. Hiermee willen we inzicht krijgen in de behoeften en wensen voor laagdrempelige hulp.
We gebruiken geen namen of andere persoonlijke informatie in de rapportage. In het groepsgesprek doen ongeveer +/- 5 mensen mee en het zal online plaatsvinden.

Aanmelden groepsgesprek?
Wil jij je aanmelden om mee te doen aan een groepsgesprek? We organiseren verschillende groepsinterviews; ook over ouderenmishandeling. Meld je aan via de mail, of stuur een bericht via Whatsapp of sms naar 0623639808. We ontvangen graag jouw naam, leeftijd, e-mailadres en telefoonnummer en voor welke groep je je wil aanmelden.We zullen telefonisch contact met je opnemen om de aanmelding te bespreken. Als bedankje ontvangen respondenten een vergoeding van 25 euro.

Zorg vaak nog onvoldoende voorbereid op dementerende migrant

Nog lang niet alle huisartsen en ziekenhuizen zijn klaar voor het vaststellen van dementie bij de snel groeiende groep oudere migranten. Dit signaleren experts in gesprek met NU.nl. Zo zijn de testen die standaard worden gebruikt bij de diagnose van dementie meestal ongeschikt en weten huisartsen niet altijd waar ze naar moeten vragen.
Op tijd weten dat jij of één van je naasten dementie heeft kan crisissituaties voorkomen. Toch zijn er bij de huisarts en op de geheugenafdeling in het ziekenhuis voor ouderen met een migratieachtergrond vaak nog obstakels om snel een goede diagnose te krijgen.
Eén van die obstakels is dat huisartsen zich niet altijd bewust zijn van culturele verschillen.
Ook zijn de testjes waarmee een huisarts standaard naar het geheugen kijkt erg gericht op schoolse vaardigheden. Terwijl van de eerste generatie Marokkaanse en Turkse migranten een deel nooit naar school is geweest, of maar heel weinig scholing heeft gehad.
Lees het volledige artikel op nu.nl

Onderzoeksjournalist Shannon Bakker wil beter begrijpen waar ouderen met een migratieachtergrond tegenaan lopen als ze zorg nodig hebben. Heb je een tip, mail dan naar [email protected]

50 jaar arbeidsmigratie

We vieren dit jaar met trots dat Utrecht 900 jaar stadsrechten heeft. Het thema is ‘Stad zonder muren’: open, betrokken, gastvrij en verbonden met elkaar. Om deze reden wil Atlas Cultureel Centrum graag met een gevarieerd programma aandacht schenken aan de geschiedenis van arbeidsmigranten in Utrecht, als onderdeel van de festiviteiten in het kader van Utrecht900. Dit willen we doen door een bestaande foto-expositie ´50 jaar arbeidsmigratie in Nederland´ uit te breiden met lokale verhalen en geschiedenis, en dit te combineren met een educatief pakket, lezingen en dialoogbijeenkomsten, een literaire avond, culinaire avond, workshops, filmavond en het verzamelen van persoonlijke verhalen en documenten van toenmalige gastarbeiders. Doel van het project is om diverse groepen mensen, westers en niet-westers, gelovig, niet gelovig etc. bij elkaar te brengen, wederzijdse cultuurinteresses op te wekken, dialoog te bevorderen en de collectieve geschiedenis in Nederland te bewaren, te behoeden en over te dragen aan nieuwe generaties. De fototentoonstelling ’50 jaar migratie in Nederland’ is zeer uniek. Voor de expositie worden er in totaal 50 mensen professioneel gefotografeerd, dit zijn 25 gastarbeiders en hun vrouwen uit Spanje, Italië, Griekenland, Turkije , Joegoslavië  en Marokko en 25 autochtone Nederlanders zoals voormalig werkgevers, buren, tolken, docenten en niet te vergeten vrijwilligers van de kerken.
Zijn uw ouders of grootouders van de eerste generatie gastarbeiders in Nederland? Heeft u een interessant verhaal over hun komst naar Nederland? Heeft u toevallig nog oude foto’s of documenten van hen die wij voor onze tentoonstelling mogen gebruiken? Dan komen wij graag met u in contact.
Een betere representatie in de archieven leidt tot een betere verankering in de lokale en regionale geschiedenis en in de samenleving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Sahin Yildirim via [email protected]

Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen

Vrijwilligers in besturen lijden onder onnodige overregulering. Denk aan registratie in het UBO-register, het verplicht aanpassen van statuten aan de WBTR of vragen van banken vanwege het ‘risico’ op witwassen of terrorismefinanciering. De overlast maakt het vrijwilligerswerk soms zelfs onmogelijk.
Ervaar je dat ook zo?
Onderteken dan de petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen. En vraag iedereen in je omgeving – vrijwilligers, bestuursleden, familie en vrienden – om dat ook te doen, want dit stopt pas als we ons laten horen! Het is zo jammer als deze overregulering ons fantastische vrijwilligerswerk blijft overspoelen. Voor onszelf, maar nog meer voor de samenleving.

Gekleurde vergrijzing vraagt om passend woonzorg aanbod

Met het toenemende aantal ouderen groeit ook de aandacht van gemeenten voor wonen en zorg. Inmiddels hebben steeds meer gemeenten een woonzorgvisie. Wat opvalt is dat zowel binnen de visie als bij het ontwikkelen van woonvormen voor senioren er weinig aandacht is voor ouderen met een migratieachtergrond. Dat roept volgens een artikel op platform 31 een aantal vragen op:

  • Hebben migrantenouderen een andere zorgvraag?
  • Hoe kun je in het woon- en zorgaanbod ruimte bieden aan cultureel specifieke wensen en behoeften van migrantenouderen.
  • Wie is aan zet om te zorgen voor woon-, welzijn- en zorgaanbod dat aansluit op de wensen en behoeften van deze (diverse) groep ouderen met een migratieachtergrond? Zijn dat de ouderen zelf, hun familie en mantelzorgers, zorgaanbieders, gemeenten…?

Oproep: praktijkvoorbeelden kleurrijke vergrijzing
Platform31 en Pharos voeren samen een project uit, gericht op het verbeteren van de positie van ouderen met een migratieachtergrond en een behoefte aan woonzorg of ondersteuning. Heeft u een mooi praktijkvoorbeeld van de wijze waarop deze ouderen worden betrokken bij het ontwikkelen van beleid en/of woonzorgaanbod? We leren er graag van. Stuur een bericht aan [email protected].

Meer lezen?