Kom naar het debat over het wetsvoorstel!

Op 6 september bieden we als Seniorencoalitie (Anbo, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM) om 13.30 uur onze petitie ‘Pas de Pensioenwet aan’ aan de voorzitter van de vaste Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de pensioenwoordvoerders van de verschillende Tweede Kamerfracties.
Voorafgaand daaraan zal via spotjes op alle regionale zenders nog uitgebreid aandacht aan de petitie worden geschonken, zodat het aantal handtekeningen (momenteel ruim 53.000) nog verder oploopt. Heeft u zelf nog niet getekend? Dat kan hier: Pas de pensioenwet aan – Petities.nl.
De week daarna, op maandag 12 september, debatteert de Tweede Kamer voor de eerste keer over het wetsvoorstel. Dat gebeurt in een zogenaamd ‘wetgevingsoverleg’. Dat debat is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Dat biedt een mooie gelegenheid om onze volksvertegenwoordigers te laten zien hoe senioren denken over de nieuwe wet. Als u in de gelegenheid bent, kom dan vooral naar Den Haag. Wij zijn er ook!
Het debat begint om 10.00 uur en staat gepland tot 17.00 uur. Plaats van handeling is het tijdelijke Tweede Kamergebouw (Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag; pal naast Den Haag CS). Van tevoren aanmelden is niet nodig. Wel dient u een legitimatiebewijs mee te nemen. Het is overigens niet nodig het hele debat bij te wonen (maar dat mag wel natuurlijk).
De Seniorencoalitie roept hierbij zoveel mogelijk senioren én alle andere seniorenorganisaties op het debat bij te wonen. Dat is een krachtig signaal naar onze volksvertegenwoordigers.

Onderzoek tevredenheid producten en service van banken

De Nederlandse Bank (DNB) doet, als onderdeel van het Actieplan Toegankelijk Betalingsverkeer, nader onderzoek naar doelgroepen die minder tevreden zijn over de producten- en service van de banken.
In dit onderzoek worden “diepte interviews” gedaan met personen uit verschillende doelgroepen die minder digitale- en of taalvaardigheden hebben, dan wel om andere redenen moeite hebben met digitaal betalen en/of de toenemende digitale serviceverlening van banken.
Op aandringen van NOOM wordt ook specifiek aandacht besteed aan (eerste generatie) migrantenouderen, in het bijzonder die afkomstig uit de Antillen, China/Hongkong, Irak, Italië, Marokko, Polen, Suriname, Syrië, Turkije en voormalig Nederlandse Indië.

Wilt u zelf meedoen of kent u iemand die aan dit onderzoek zouden willen deelnemen? Neem dan alstublieft contact op met: Ed Klute (adviseur NOOM) via 06 53 69 95 90  / [email protected]

De gesprekken kunnen bij mensen thuis worden afgenomen of in een betrouwbare plek in de buurt (bijvoorbeeld de bibliotheek).

Het is belangrijk dat via deze interviews mogelijke knelpunten en suggesties voor verbeteringen goed in beeld worden gebracht.

Alvast dank voor de medewerking!

Meer informatie vindt u in de introductiebrief van DNB.

Onderzoek mantelzorg voor en door ouderen

Zorgt u langere tijd en met enige regelmaat voor een naaste en bent u zelf ouder dan 60 jaar? Dan helpt u ons (Raad van Ouderen, MantelzorgNL en NOOM) door een vragenlijst in te vullen over mantelzorg voor en door ouderen. De vragen gaan vooral over de mensen om u en uw hulpvrager heen. Beschikt u over een goed netwerk en wordt deze groep, naarmate je ouder wordt, groter of misschien juist kleiner? Kunt de zorg goed delen? De resultaten uit het onderzoek worden meegenomen in een advies van de Raad van Ouderen en zal worden gedeeld op hun website.
Invullen mag ook als u jonger bent dan 60 jaar. Graag zelfs.

Meedoen kan tot maandag 4 juli via deze link

Seniorencoalitie in actie: Pas de pensioenwet aan!

De Seniorencoalitie is een petitie gestart waarin aanpassingen worden geëist aan de nieuwe pensioenwet. De Tweede Kamer behandelt het wetsvoorstel hoogstwaarschijnlijk nog vóór het zomerreces, terwijl het nog aan alle kanten rammelt.
Het wetsvoorstel zoals het er nu ligt, is voor de ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM onacceptabel. Er zitten nog te veel losse eindjes aan. Meer informatie over de actie en de standpunten van de Seniorencoalitie over de nieuwe pensioenwet zijn te vinden op pasdepensioenwetaan.nl.
De Seniorencoalitie maakt zich in de eerste plaats zorgen over de koopkracht in de komende jaren, vóór invoering van het nieuwe stelsel, de zogeheten transitieperiode. Naar verwachting is het nieuwe pensioenstelsel in 2027 in zijn geheel ingevoerd.Het ziet ernaar uit dat later dit jaar een deel van de pensioenen voor het eerst in twaalf jaar kan worden geïndexeerd. Dat is goed nieuws, maar volgend jaar of in 2026 kan de situatie heel anders zijn, omdat indexatie nog steeds afhankelijk is van de marktrente, die snel verandert. In de petitie eist de Seniorencoalitie dat er vanaf nu geïndexeerd wordt en dat dit ook de komende jaren mogelijk blijft. Pensioenfondsen hebben genoeg geld in kas. In het nieuwe stelsel is indexatie gebaseerd op rendementen, dat zou ook al in de transitieperiode moeten worden toegepast. Op deze manier kan in elk geval een deel van de opgelopen achterstand worden ingelopen. Want stap je straks met een slecht pensioen in het nieuwe stelsel, dan blijft het een slecht pensioen. Eenmaal in het nieuwe stelsel is het beloofde koopkrachtige pensioen nog niet geborgd in het wetsvoorstel zoals dat er nu ligt. Een tweede eis is dat de grote pensioenpot van zo’n 1800 miljard euro eerlijk wordt verdeeld over de individuele pensioenpotjes van deelnemers. Hoe gaat dat proces verlopen? Het wetsvoorstel is er niet duidelijk over en dat stelt de Seniorencoalitie allerminst gerust.
Ten slotte eisen de ouderenorganisaties in de petitie dat gepensioneerden meer zeggenschap krijgen over hun pensioen, zowel in aanloop naar het nieuwe stelsel als in het nieuwe stelsel zelf. Het wetsvoorstel regelt niet meer dan ene papieren zeggenschap. Het nieuwe pensioenstelsel is een stelselherziening van ongekende omvang met gevolgen voor alle gepensioneerden én toekomstige gepensioneerden in ons land. Dat moet niet snel even door de Tweede Kamer worden gedrukt, zoals nu dreigt.
De Seniorencoalitie wil de petitie vlak voor het debat over de pensioenwet aanbieden aan leden van de Tweede Kamer. De hele petitie is hier te vinden.

Ervaringen met eerder stoppen met werken

Als u eerder met pensioen wilt, zijn er een aantal dingen die u moet regelen.
Heeft u ervaring met eerder met pensioen gaan en zou u deze ervaringen willen delen? Of bent u van plan om binnen een jaar (deels) eerder te stoppen met werken? Welke informatie en steun is nodig om tot een besluit te komen?
Het NIBUD doet hier onderzoek naar om een tool te ontwikkelen die mensen die overwegen eerder te stoppen met werken kan helpen bij het nemen van een beslissing. Daarvoor wil het NIBUD graag spreken die al geregeld hebben dat ze eerder konden stoppen met werken: wat waren hun overwegingen en welke ervaringen hebben ze. Het gesprek duurt 1 uur en is per telefoon of online of tijdens een bezoek. Voorbereidingstijd is ook een uur. Voor uw deelname krijgt u een waardebon van € 40,-
Voor meer info en/of meedoen aan het onderzoek kunt u contact opnemen met de onderzoekers Heleen Bouma of Anna Smulders: [email protected] / 06-14823124.

Krijg je bijzondere bijstand of niet?

Wie een uitkering heeft of een laag inkomen kan (soms) bij de gemeente aankloppen voor bijzondere bijstand. Maar veel gemeenten geven niet wat betrokkenen nodig hebben of stellen onmogelijke eisen. De Landelijke Clienten Raad (LCR) hoort van mensen dat ze bij hun gemeente aankloppen om hulp maar geen hulp krijgen. Of er zijn allerlei regels die ervoor zorgen dat je geen bijzondere bijstand kunt krijgen.
We willen weten waar het niet goed gaat én waar het goed gaat. Zo kunnen we samen kijken of we regels kunnen laten veranderen. Vertel ons daarom jouw verhaal! 
Heeft u zelf een voorbeeld? Vul aub de vragenlijst in

App voor vermindering plasklachten

Gezocht: 700 mannen. Bent u man en heeft u last van plasklachten?
Meld u dan nu aan en verminder zelf uw plasklachten!
Wetenschappers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) zijn op zoek naar 700 mannen die willen meewerken aan een onderzoek naar de effectiviteit van een app voor mannen met plasklachten. Plasklachten en ongewild urineverlies zijn vervelende, veelvoorkomende klachten. Ongeveer een kwart van de mannen en vrouwen heeft hier last van. Bij mannen gaat het vooral om mannen boven de 40 en het aandeel neemt toe met de leeftijd. Veel mannen en vrouwen zoeken er vanwege verschillende redenen geen medische hulp voor, terwijl er goede behandelingen zijn. Gezondheidsapps zijn hierbij veelbelovend; ze kunnen de drempel naar zorg verlagen en van invloed zijn op onder andere de mate van klachten, therapietrouw en kosten. De Groningse onderzoekers hebben al een vergelijkbare app ontwikkeld voor vrouwen die effectief bleek. Op dit moment onderzoeken ze of een app voor mannen een eenvoudige en zelfstandige manier zou kunnen zijn om mannen meer controle te laten krijgen over plasklachten. Deze app geeft persoonlijk advies en oefeningen afgestemd op de specifieke plasklachten.

Wie kunnen deelnemen aan het onderzoek?

Mannen die:
-niet eerder bij de huisarts of in het ziekenhuis zijn geweest voor plasklachten.
-geen medicijnen gebruiken voor hun plasklachten

Komt u zelf niet in aanmerking, maar kent u iemand? Wellicht heeft hij interesse in deelname.

Meer informatie vind u op deze website. Daar kunt u zich ook aanmelden voor deelname.