Platform NOOM Rotterdam: trotse vrijwilligers

Op 17 juli 2023, heeft het bestuur van het NOOM een zeer vruchtbare vergadering gehad met het Platform NOOM Rotterdam. Het heeft kennis gemaakt met zeer gemotiveerde vrijwilligers die zich voor meer dan 100% inzetten voor de oudere migranten in Rotterdam. Deze vrijwilligers zijn erg trots dat ze deel uitmaken van het NOOM en dat ze zich als zodanig mogen presenteren in de gemeente Rotterdam.
Na de kennismaking hebben de leden van het platform ideeën aangedragen om de samenwerking en de communicatie te verbeteren met als doel de belangen van de oudere migranten in Rotterdam nog beter te kunnen behartigen en de organisatie NOOM verder in deze gemeente te verankeren.

86 procent ouderen maakt zich zorgen over ouderenzorg in toekomst

Deze week verscheen het ambtelijk rapport ‘Niets doen is geen optie’. Dat gaat over de noodzaak tot ingrijpende veranderingen om de betaalbaarheid en beschikbaarheid van de ouderenzorg te behouden. Ook ouderen zelf maken zich zorgen. Dat bleek uit het onderzoek van het Nationaal Seniorenpanel in opdracht van seniorenorganisatie KBO-PCOB.  ‘Wie zorgt er straks voor u?’, deze vraag stond in het onderzoek centraal. De onderlinge bereidheid van ouderen om elkaar te helpen is groot. Veertig procent van de 65-plussers helpt op dit moment weleens een andere oudere in de directe omgeving. Dat varieert van koken en boodschappen doen tot persoonlijke en medische verzorging. Maar liefst 88 procent van de ouderen is bereid om een ander te helpen. Ingrid Rep, directeur KBO-PCOB: “De wil om elkaar te helpen is er dus absoluut maar we weten dat er grenzen zijn aan dat wat mensen kunnen. Ook het aantal mantelzorgers neemt af.”

Lees het volledige bericht op de website van de ANBO

Financieel misbruik bij ouderen

De gemeente Amsterdam start de voorlichtingscampagne financieel misbruik bij ouderen. Deze campagne gaat enerzijds over babbeltrucs en anderzijds over financieel misbruik thuis. De communicatieactie bestaat uit de volgende middelen:
Flyers– deze worden deze week verspreid in de hele stad, bij o.a. buurtteams, huizen van de wijk en verpleeghuizen.
Een filmpje en artikel op AT5 Informeert (maandag 19 t/m zondag 25 juni uitgezonden en wordt de week erna maandag 26 t/m zondag 2 juli herhaald): https://www.at5.nl/artikelen/220977/wekelijks-slachtoffers-financieel-misbruik-ik-ben-je-dochter-zou-je-me-500-euro-kunnen-lenen
Social media posts op Facebook en Instagram, getarget op personen 45 + (ouderen en kinderen van ouderen)
landingspagina: www.amsterdam.nl/financieelmisbruik

Kabinet wil gebaar van erkenning maken naar ouderen van Surinaamse herkomst

Een groot aantal Surinaamse Nederlanders die voorafgaand aan de onafhankelijkheid in 1975 naar Nederland kwamen krijgen recht op een eenmalig bedrag van €5.000. Dat stelt het kabinet voor in een brief aan de Kamer. Het kabinet wil daarmee een gebaar van erkenning maken vanwege het leed en het onrecht dat deze groep ervaart.

Deze groep had de verwachting dat hun jaren in Suriname meetelden voor de AOW-opbouw, aangezien Suriname toen nog deel uitmaakte van het Koninkrijk der Nederlanden. Dit bleek echter niet het geval te zijn, waardoor zij een lagere AOW krijgen. Inmiddels is gebleken dat compensatie voor de lagere AOW niet mogelijk is. Het kabinet wil wel een gebaar maken naar deze groep. Voor de voorwaarden waaronder mensen in aanmerking komen voor dit bedrag sluit het kabinet zo veel mogelijk aan bij het advies van de commissie Sylvester. Het voorstel wordt eerst nog besproken met de Tweede Kamer, waarna de Raad van State om advies gevraagd wordt en dit weer wordt gedeeld met de Kamer.

In het voorstel van het kabinet komen mensen die uiterlijk op 25 november 1975 in Nederland zijn gaan wonen, voorafgaand in Suriname woonden, destijds 18 jaar of ouder waren en ten minste 25 jaar in Nederland hebben gewoond in aanmerking voor het bedrag. Als het besluit in werking treedt, informeert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) iedereen die volgens haar administratie aan de voorwaarden voldoet. Zij ontvangen het bedrag automatisch. Ouderen waarvan de SVB niet vast kan stellen dat zij aan de voorwaarden voldoen, kunnen zelf contact opnemen met de SVB voor een aanvraagformulier. Het te ontvangen bedrag heeft geen negatieve gevolgen voor het krijgen van toeslagen of andere inkomensregelingen zoals de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO).

Lees het volledige bericht op de website van de Rijksoverheid

Eenmalige compensatie voor Surinamers met AOW-gat

De overheid trekt 122 miljoen euro uit om een groep oudere Surinamers een eenmalige uitkering te geven voor hun AOW-gat. Dat heeft het kabinet bekendgemaakt in de Voorjaarsnota die op 28 april naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het kabinet noemt het een “gebaar van erkenning”.
Het gaat hierbij om ruim 30.000 ouderen die van Suriname naar Nederland zijn verhuisd. Pas in Nederland begonnen ze met het opbouwen van hun AOW. Dit terwijl ze in Suriname ook al onder Nederlandse wetgeving vielen. Het land viel namelijk tot 1975 nog onder Nederlands bewind, maar in Suriname bouwde de groep geen AOW op.

Lees het volledige bericht op de NOS site.

Afscheid van twee NOOM-bestuurders

Tijdens de bestuursvergadering van 4 mei 2023 hebben Nino Zilli en Juan Seleky afscheid genomen als bestuurslid van het NOOM.
Nino Zilli zat twee jaar, op persoonlijke titel, in het bestuur en treedt
om persoonlijke redenen uit het NOOM-bestuur.
Juan Seleky, voorzitter van de Landelijk Stichting Molukse Ouderen (LSMO),
treedt na twee bestuurstermijnen uit het bestuur. Hij heeft acht jaar als
Noom-bestuurder gediend.
Namens het NOOM-bestuur sprak voorzitter Bouchaib Sadaane woorden van waardering en erkentelijkheid uit voor de verdiensten van en desamenwerking met beide bestuurders.
LSMO treedt per dezelfde datum uit het NOOM en zal geen nieuwe vertegenwoordiger voordragen.

Informatie van geldmaatwinkels in de week van het geld

In de Week van het Geld, van 27 t/m 31 maart, opent Geldmaat de deuren van haar Geldmaatwinkels voor iedereen die vragen heeft over contant geld of geldautomaten. Medewerkers van Geldmaat zijn in de Week van het Geld op één dag van 13.30 tot 16.30 uur in de Geldmaat winkel aanwezig. Normaal is er geen personeel.
Je kunt op die middag binnenlopen met vragen bij de Geldmaatwinkel. Voor kinderen ligt er een stripboek klaar waarin ze worden meegenomen in de wondere wereld achter de geldmaten.
Kijk hieronder voor de locaties: Lees meer

Verslag van een bijeenkomst in Utrecht over de verkiezingen voor de provinciale staten

Noom, Pro Demos, Stichting Asha, Akder en NUZO organiseerden op 9 maart een bijeenkomst in het kader van de verkiezingen voor de provinciale staten op 15 maart 2023 . Ongeveer 75 ouderen -de meesten met een migratieachtergrond – luisterden naar  vertegenwoordigers van 6 politieke partijen ( Groenlinks, PVDA, Partij voor de dieren, CDA, VVD en D66 ) en gingen met hen in debat. Naast  de aanwezigen uit de stad Utrecht waren er ook verschillende ouderen uit de regio.
De bijeenkomst werd gehouden in de OASE, een buurtcentrum waar veel mensen met een migratie-achtergrond elkaar ontmoeten.

Pro Demos verzorgde een inleiding waarin uitleg werd gegeven over de verkiezingen voor de provinciale staten en de waterschappen. Daarin werd ingegaan op zowel de functie van provinciale staten en de waterschappen als op de spelregels bij de verkiezingen. Daarbij werden vragen gesteld over de provinciale staten die de deelnemers  met “ja en nee “ konden beantwoorden.

Vervolgens kregen de aanwezigen de gelegenheid vragen te stellen aan de politici. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren:

  • Het vertrouwen in politici. Een aantal aanwezigen voelt zich niet gehoord en weet vaak niet wie waarover gaat en bij wie ze effectief aan de bel kunnen trekken. Zij zien politici alleen als er verkiezingen zijn en daarbuiten nooit. Ook deze keer deden de politici de belofte dat zij zich vaker zullen laten zien.
  • Het onderwerp ‘wonen’ werd kort besproken. De huidige woon-zorg instellingen zijn volgens enkele deelnemers aan de bijeenkomst niet echt toegankelijk voor migrantenouderen en zijn niet cultuursensitief.
  • Mobiliteit bleek een heikel punt. Over dit onderwerp waren de aanwezigen niet te spreken. Met name voor de aanwezigen uit de regio was dit een belangrijk punt. In sommige dorpen in de buurt van de stad Utrecht doet het OV er wel twee uur over voordat  mensen de plek van bestemming bereiken in de stad. Er waren ook aanwezigen die noodgedwongen kiezen voor de auto,  omdat er geen alternatief is.
    (Betaald) parkeren was eveneens een onderwerp dat aanwezigen bezig houdt, net als het aantal parkeerplaatsen voor mensen met een handicap.
    Ook  in het fietsbeleid van de provincie kan nog veel verbeterd worden. 75 % van de fietsongevallen met letsel betreft senioren. Soms ontstaan ongevallen door gedrag van mensen, soms door mankementen aan de fiets, maar zeker ook door gebrekkige infrastructuur. Veilig fietsen in de stad  Utrecht is voor senioren bijna onmogelijk.
    De  provincie Utrecht  geeft aan hoge prioriteit te geven aan de fietsinfrastructuur.

Er werden nog meer onderwerpen aangedragen waar ouderen last van hebben zoals inkomen, onderhoud van wijken en zaken dicht bij huis. De provincie heeft echter weinig of geen invloed op deze onderwerpen.
Aan het einde van de bijeenkomst konden ouderen ook persoonlijk met de politieke partijen praten .

Hasan Kaplan (netwerkversterker NOOM)

Goede doelen introduceren Mijn eenmalige gift hét alternatief voor de Acceptgiro

Per 1 juni kan de Acceptgiro als betaalmiddel niet meer worden gebruikt. Daarom hebben goede doelen een alternatief ontwikkeld: Mijn eenmalige gift. Donateurs van goede doelen die gewend zijn om een eenmalige donatie over te maken via de Acceptgiro, vinden vanaf 1 april Mijn eenmalige gift op de deurmat. Hiermee kunnen donateurs net zo veilig, betrouwbaar en makkelijk goede doelen blijven steunen.
Het is al jaren bekend dat de Acceptgiro op enig moment zou verdwijnen. Door de snelle toename van internetbankieren is het gebruik van de Acceptgiro enorm afgenomen. Maar dat geldt niet voor het gebruik door donateurs van goede doelen. Uit onderzoek van Goede Doelen Nederland naar het gebruik van de Acceptgiro bleek dat in 2020 ruim 30% van alle eenmalige giften betaald werd via de Acceptgiro.
Voor het werk van goede doelen zijn deze giften van cruciaal belang voor bijvoorbeeld onderzoek om ziektes te voorkomen en te genezen, noodhulp te bieden, eenzaamheid tegen te gaan of om op te komen voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Daarom heeft de sector Mijn eenmalige gift ontwikkeld die voor donateurs praktisch hetzelfde werkt als de Acceptgiro. Zo kunnen donateurs de goede doelen die zij belangrijk vinden blijven steunen. Lees meer

Indringende verhalen achter de COVID-19-cijfers

Toen de COVID-19-pandemie haar intrede deed in Nederland werd snel duidelijk dat deze een verregaande impact op de maatschappij zou hebben. De verwachting was dat de maatregelen van grote invloed zouden zijn op hoe mensen in deze periode afscheid konden nemen van naasten en op hoe zorgverleners hun werk konden doen. Daarom is in mei 2020 een
onderzoek gestart, onder zowel zorgverleners als nabestaanden van mensen die aan het begin van de pandemie zijn overleden. Aan dit landelijke onderzoek hebben ruim 700 zorgprofessionals meegewerkt en bijna 400 nabestaanden van mensen die tussen maart en juli 2020 zijn overleden, aan corona of door een andere oorzaak. Ook het NOOM heeft bijgedragen aan het onderzoek.
Uit het onderzoek blijkt dat de medische zorg door zowel de zorgverleners als nabestaanden overwegend als goed werd beoordeeld. Maar met name de emotionele impact en het gevoel van machteloosheid waren groot, door bijvoorbeeld angst voor besmetting of geldende maatregelen. Duidelijk is naar voren gekomen dat zorgverleners, patiënten en naasten met gemeenschappelijke onderwerpen, uitdagingen en gevoelens te maken kregen. Alle persoonlijke ervaringen zijn in de publicatie ‘Achter een masker van verdriet’ onderverdeeld in vijf thema’s: ‘verwarring bij wisselende maatregelen’, ‘ruis in wederzijdse communicatie’, ‘angst voor besmetting’, ‘afstandelijk afscheid nemen’ en ‘goed zorgen onder druk’.

Download hier de publicatie