Informatie van geldmaatwinkels in de week van het geld

In de Week van het Geld, van 27 t/m 31 maart, opent Geldmaat de deuren van haar Geldmaatwinkels voor iedereen die vragen heeft over contant geld of geldautomaten. Medewerkers van Geldmaat zijn in de Week van het Geld op één dag van 13.30 tot 16.30 uur in de Geldmaat winkel aanwezig. Normaal is er geen personeel.
Je kunt op die middag binnenlopen met vragen bij de Geldmaatwinkel. Voor kinderen ligt er een stripboek klaar waarin ze worden meegenomen in de wondere wereld achter de geldmaten.
Kijk hieronder voor de locaties: Lees meer

Verslag van een bijeenkomst in Utrecht over de verkiezingen voor de provinciale staten

Noom, Pro Demos, Stichting Asha, Akder en NUZO organiseerden op 9 maart een bijeenkomst in het kader van de verkiezingen voor de provinciale staten op 15 maart 2023 . Ongeveer 75 ouderen -de meesten met een migratieachtergrond – luisterden naar  vertegenwoordigers van 6 politieke partijen ( Groenlinks, PVDA, Partij voor de dieren, CDA, VVD en D66 ) en gingen met hen in debat. Naast  de aanwezigen uit de stad Utrecht waren er ook verschillende ouderen uit de regio.
De bijeenkomst werd gehouden in de OASE, een buurtcentrum waar veel mensen met een migratie-achtergrond elkaar ontmoeten.

Pro Demos verzorgde een inleiding waarin uitleg werd gegeven over de verkiezingen voor de provinciale staten en de waterschappen. Daarin werd ingegaan op zowel de functie van provinciale staten en de waterschappen als op de spelregels bij de verkiezingen. Daarbij werden vragen gesteld over de provinciale staten die de deelnemers  met “ja en nee “ konden beantwoorden.

Vervolgens kregen de aanwezigen de gelegenheid vragen te stellen aan de politici. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren:

  • Het vertrouwen in politici. Een aantal aanwezigen voelt zich niet gehoord en weet vaak niet wie waarover gaat en bij wie ze effectief aan de bel kunnen trekken. Zij zien politici alleen als er verkiezingen zijn en daarbuiten nooit. Ook deze keer deden de politici de belofte dat zij zich vaker zullen laten zien.
  • Het onderwerp ‘wonen’ werd kort besproken. De huidige woon-zorg instellingen zijn volgens enkele deelnemers aan de bijeenkomst niet echt toegankelijk voor migrantenouderen en zijn niet cultuursensitief.
  • Mobiliteit bleek een heikel punt. Over dit onderwerp waren de aanwezigen niet te spreken. Met name voor de aanwezigen uit de regio was dit een belangrijk punt. In sommige dorpen in de buurt van de stad Utrecht doet het OV er wel twee uur over voordat  mensen de plek van bestemming bereiken in de stad. Er waren ook aanwezigen die noodgedwongen kiezen voor de auto,  omdat er geen alternatief is.
    (Betaald) parkeren was eveneens een onderwerp dat aanwezigen bezig houdt, net als het aantal parkeerplaatsen voor mensen met een handicap.
    Ook  in het fietsbeleid van de provincie kan nog veel verbeterd worden. 75 % van de fietsongevallen met letsel betreft senioren. Soms ontstaan ongevallen door gedrag van mensen, soms door mankementen aan de fiets, maar zeker ook door gebrekkige infrastructuur. Veilig fietsen in de stad  Utrecht is voor senioren bijna onmogelijk.
    De  provincie Utrecht  geeft aan hoge prioriteit te geven aan de fietsinfrastructuur.

Er werden nog meer onderwerpen aangedragen waar ouderen last van hebben zoals inkomen, onderhoud van wijken en zaken dicht bij huis. De provincie heeft echter weinig of geen invloed op deze onderwerpen.
Aan het einde van de bijeenkomst konden ouderen ook persoonlijk met de politieke partijen praten .

Hasan Kaplan (netwerkversterker NOOM)

Goede doelen introduceren Mijn eenmalige gift hét alternatief voor de Acceptgiro

Per 1 juni kan de Acceptgiro als betaalmiddel niet meer worden gebruikt. Daarom hebben goede doelen een alternatief ontwikkeld: Mijn eenmalige gift. Donateurs van goede doelen die gewend zijn om een eenmalige donatie over te maken via de Acceptgiro, vinden vanaf 1 april Mijn eenmalige gift op de deurmat. Hiermee kunnen donateurs net zo veilig, betrouwbaar en makkelijk goede doelen blijven steunen.
Het is al jaren bekend dat de Acceptgiro op enig moment zou verdwijnen. Door de snelle toename van internetbankieren is het gebruik van de Acceptgiro enorm afgenomen. Maar dat geldt niet voor het gebruik door donateurs van goede doelen. Uit onderzoek van Goede Doelen Nederland naar het gebruik van de Acceptgiro bleek dat in 2020 ruim 30% van alle eenmalige giften betaald werd via de Acceptgiro.
Voor het werk van goede doelen zijn deze giften van cruciaal belang voor bijvoorbeeld onderzoek om ziektes te voorkomen en te genezen, noodhulp te bieden, eenzaamheid tegen te gaan of om op te komen voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Daarom heeft de sector Mijn eenmalige gift ontwikkeld die voor donateurs praktisch hetzelfde werkt als de Acceptgiro. Zo kunnen donateurs de goede doelen die zij belangrijk vinden blijven steunen. Lees meer

Indringende verhalen achter de COVID-19-cijfers

Toen de COVID-19-pandemie haar intrede deed in Nederland werd snel duidelijk dat deze een verregaande impact op de maatschappij zou hebben. De verwachting was dat de maatregelen van grote invloed zouden zijn op hoe mensen in deze periode afscheid konden nemen van naasten en op hoe zorgverleners hun werk konden doen. Daarom is in mei 2020 een
onderzoek gestart, onder zowel zorgverleners als nabestaanden van mensen die aan het begin van de pandemie zijn overleden. Aan dit landelijke onderzoek hebben ruim 700 zorgprofessionals meegewerkt en bijna 400 nabestaanden van mensen die tussen maart en juli 2020 zijn overleden, aan corona of door een andere oorzaak. Ook het NOOM heeft bijgedragen aan het onderzoek.
Uit het onderzoek blijkt dat de medische zorg door zowel de zorgverleners als nabestaanden overwegend als goed werd beoordeeld. Maar met name de emotionele impact en het gevoel van machteloosheid waren groot, door bijvoorbeeld angst voor besmetting of geldende maatregelen. Duidelijk is naar voren gekomen dat zorgverleners, patiënten en naasten met gemeenschappelijke onderwerpen, uitdagingen en gevoelens te maken kregen. Alle persoonlijke ervaringen zijn in de publicatie ‘Achter een masker van verdriet’ onderverdeeld in vijf thema’s: ‘verwarring bij wisselende maatregelen’, ‘ruis in wederzijdse communicatie’, ‘angst voor besmetting’, ‘afstandelijk afscheid nemen’ en ‘goed zorgen onder druk’.

Download hier de publicatie

Nieuwe ronde Implementatie- en opschalingscoaching richt zich op thuiswonende ouderen

De succesvolle regeling voor Implementatie- en opschalingscoaching krijgt een aangepast vervolg. Op 28 februari 2023 opent een nieuwe ronde, specifiek gericht op doeleinden van het overheidsprogramma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). In het najaar van 2023 is een tweede ronde gepland.
De nieuwe regeling Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis wil bijdragen aan het beter, sneller en duurzamer implementeren en opschalen van zorginnovaties. Die innovaties maken het voor ouderen mogelijk langer zelfstandig thuis te wonen. De regeling opent op dinsdag 28 februari om 14.00 uur. Binnenkort vind je op deze website meer informatie over voorwaarden en wijze van indienen, en over de latere najaarsronde.
De subsidieregeling Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis is bedoeld voor zorgaanbieders of ontwikkelaars van een zorginnovatie die ondersteuning zoeken bij een implementatie- of opschalingsvraagstuk. Met deze subsidie kunnen zij een externe implementatie- en opschalingscoach inhuren. De coach geeft advies bij de implementatie en opschaling die nodig is om de innovatie verder te brengen in de praktijk van thuiswonende ouderen.
In deze ronde is een miljoen euro beschikbaar: per aanvrager maximaal € 10.000 inclusief eventueel btw met een maximale looptijd van 6 maanden.

Wat zijn voorbeelden van aanvragen?
De aanvragen van deze regeling zijn initiatieven die gaan over het implementeren of opschalen van slimme digitale zorg binnen een organisatie. Het kan ook een aanvraag zijn van een innovator die zijn innovatie verder wil ontwikkelen. Denk ook aan regionale samenwerkingen. Voorbeelden daarvan zijn:

WOZO
Het programma WOZO bestaat uit verschillende maatregelen, initiatieven en projecten om ervoor te zorgen dat de ouderenzorg ook in de toekomst blijft passen bij wat ouderen willen. Daarnaast draagt het bij aan ondersteuning waarbij ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam blijven. Om er op deze manier voor te zorgen dat de ouderenzorg ook in de toekomst goed georganiseerd kan worden. De regeling Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis is een van de instrumenten die WOZO mogelijk maakt.

Advies: Preventie, het nieuwe normaal in een ouder wordende samenleving

Op woensdag 15 februari 2023 is het advies ‘Preventie, het nieuwe normaal in een ouder wordende samenleving’ van de Raad van Ouderen aangeboden aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport. In het advies gaat het over de persoonlijke aanpak van preventie. Denk aan bewegen, gezonde voeding, goede tandzorg en langer doorgaan met bevolkingsonderzoeken. Het advies gaat ook over goede voorzieningen in elke wijk en in elk dorp. Zoals een ontmoetingsplein met activiteiten op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Ook komt een flexibel pensioen, toekomstgesprekken op het werk en de maatschappelijke bijdrage van ouderen aan bod. Bedrijven en organisaties hebben daar ook een rol in. Daarom staan er in het advies aanbevelingen over arbeid, basisstructuur en persoonlijke preventie.

Meer zelf doen, meer digitaal en langer thuis kan alleen bij brede preventieve aanpak
De Raad van Ouderen doet een oproep om een brede uitwerking te ontwikkelen voor preventie bij ouderen, over ministeries en overheden heen. Waarbij burgers een actieve, vitale rol hebben. Niet voor en over ouderen, maar samen mét ouderen.
Download het volledige advies

Seniorencoalitie: Apothekers moeten contant geld accepteren

Apothekers moeten verplicht worden om contant geld te accepteren, vinden de ouderenorganisaties van de Seniorencoalitie. Uit nieuwe cijfers van De Nederlandsche Bank blijkt dat bij 12% van de apotheken alleen nog maar met pin kan worden betaald. Dat is onacceptabel.
Niet alle ouderen kunnen of willen met de pinpas betalen. Met name mensen die niet online bankieren hebben graag contant geld in de portemonnee, zodat ze precies weten hoeveel geld ze nog kunnen uitgeven. Zij kunnen niet snel even hun saldo op de rekening controleren.

ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM vinden dat deze groep nu door sommige apotheken wordt buitengesloten. Juist deze branche moet voor iedereen toegankelijk zijn. Een patiënt die zijn medicijnen komt ophalen, moet deze contant kunnen betalen. Hij kan namelijk niet zomaar even naar een andere apotheek. Ook op andere plekken zoals in bijvoorbeeld bibliotheken, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, is het van belang dat er een mogelijkheid blijft om contant te betalen.
Uit het DNB-onderzoek komt verder naar voren dat 4% van alle winkeliers geen contant geld accepteert. Dat percentage ligt in sommige branches een stuk hoger, zoals de al genoemde apotheken en bij bioscopen (22%).

Om te zorgen dat alle ouderen volop kunnen blijven meedoen in de samenleving is het belangrijk dat contant geld goed bruikbaar blijft. Iedereen moet zelf kunnen kiezen voor cash of pin. Contant geld is en blijft een wettig betaalmiddel.
De enige reden om geen contant geld (meer) te accepteren is volgens de Seniorencoalitie als de veiligheid in het geding is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn in de bus: van een chauffeur kan niet worden verwacht dat hij of zij met een tas vol contant geld rondloopt. Dit is ook vastgelegd in het Convenant Contant Geld van vorig jaar. Dit convenant bevat afspraken tussen onder meer winkeliers en belangenverenigingen. Daarin zeggen winkeliers toe dat ze contant geld blijven accepteren. Daar kan alleen van worden afgeweken als de veiligheid in het geding is. Vrij reizen in het OV zou het voor veel ouderen een stuk makkelijker maken om met de bus of de trein te reizen.

In Nederland geldt op dit moment geen acceptatieplicht voor contant geld. Voor apotheken en overheidsdiensten moet deze er wel komen, vinden de seniorenorganisaties. Winkels die er desondanks voor kiezen om geen contant geld meer te accepteren, moeten dat duidelijk aangeven bij de ingang van de winkel. Mensen die contant willen betalen, kunnen dan direct besluiten om naar een concurrent te gaan die nog wel cash accepteert.

Help slachtoffers aardbeving

De grote aardbeving in o.a. Syrië en Turkije heeft ook grote impact op ouderen uit die landen die in Nederland wonen. De angst en het verdriet om omgekomen familie is groot.
Namens het bestuur van NOOM roepen we alle lidorganisaties en sympathisanten van het NOOM op om solidair te zijn en steun te betuigen aan de getroffen uit genoemde landen. Dat kan onder meer door middel van een donatie op giro 555 van de samenwerkende hulporganisaties.

Congres Thuis in de wijk; bloeiende buurten voor wonen, welzijn en zorg

Thuis in de Wijk is hét congres van 2023 over de landelijke woonzorgopgave. In de plannen van minister Helder en minister de Jonge staat uitbreiding van het aantal geschikte woningen voor ouderen en het realiseren van geclusterde woonvormen voor ouderen met een zorgvraag centraal.
Welke woonvormen zijn nodig in nieuwbouw en bestaande bouw?
Hoe organiseren we ondersteuning en zorg voor ouderen in de buurt?
En hoe maken we de leefomgeving geschikt voor ontmoeten en bewegen? Toekomstbestendig wonen (ook met zwaardere zorg) voor ouderen krijgt de komende jaren steeds meer een plek in dorpen, buurten en wijken. Hoe zorgen we dat dit tot bloei komt?
Met het congres Thuis in de Wijk 2023; bloeiende buurten voor wonen, welzijn en zorg, wordt gekeken naar nieuwe initiatieven die wonen, welzijn en zorg verbinden met de buurt. Samen met gemeenten, bewonersinitiatieven, zorgverzekeraars, woningcorporaties, welzijns- en zorgorganisaties wordt gekeken naar oplossingen die werken. Het congres brengt bestuurders, beleidsmakers, uitvoerders en actieve bewoners samen op de opgave in wonen, welzijn en zorg. Het NOOM wordt in het congres vertegenwoordigd door bestuurslid Juan Seleky.
Tijdens het congres Thuis in de Wijk 2023 is kunnen bewoners, plannenmakers en projectleiders hun kennis en ervaringen uitwisselen en elkaar ontmoeten en inspireren om vooruit te kijken.
22 maart 2023; 9:15-17:00. Den Bosch

Klik hier voor het programma
Klik hier om je aan te melden

Noodfonds Energie zet niet-digitale oudere buitenspel

Mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf 7 februari een beroep doen op het Noodfonds Energie. Maar de aanvraag kan alleen digitaal worden gedaan. Een grote misser, vindt ouderenbond ANBO. Een groep die de hulp het hardst nodig heeft, wordt buitenspel gezet. “Het laat weer eens zien dat het voor deze groep steeds moeilijker wordt om volop mee te doen in de samenleving”, zegt ANBO-directeur Anneke Sipkens. “Er wordt altijd maar vanuit gegaan dat iemand wel een computer of smartphone heeft.”

Zwaar overschat
Al jaren wordt de digitale vaardigheid van mensen zwaar overschat. Vorige week bleek uit onderzoek van De Nederlandsche Bank nog dat in Nederland 2,6 miljoen mensen niet digitaal vaardig genoeg zijn om zelfstandig al hun bankzaken te regelen. Die digitale vaardigheid zal op andere terreinen niet beter zijn. ANBO vraagt al jaren aandacht voor dit thema. Het blijkt telkens enorm moeilijk om zonder digitale middelen aanvragen te doen voor toeslagen of andere regelingen. Denk bijvoorbeeld aan de QR-code voor corona of de aanvraag van de energietoeslag.
Bij het Noodfonds Energie moet iemand eerst online een check doen, daarna kan de aanvraag digitaal worden ingevuld. Het Noodfonds roept mensen die dit lastig vinden op om de hulp in te roepen van naasten of bij de bibliotheek. ANBO vindt dat ook niet-digitaal vaardige senioren in staat moeten worden gesteld hun zaken zelfstandig te regelen. Dat is bij deze regeling onmogelijk.

Extra drempels
Zelfs voor ouderen die wél hulp willen inroepen, zijn er extra drempels. De aanvrager moet als eerste verplicht een e-mailadres invullen, terwijl lang niet alle ouderen een e-mailadres hebben. Zij moeten dus gebruikmaken van een e-mailadres van een ander, wat onveilig is en privacygevoelig. Het aanmaken van een e-mailadres is ook geen optie, omdat de oudere geen apparaat heeft waarop hij of zij de mails kan lezen. Deze extra barrières zullen ertoe leiden dat mensen die het hard nodig hebben afzien van de aanvraag.

Winter
Het tijdelijke Noodfonds Energie is bedoeld als tegemoetkoming voor de energiekosten van deze winter: de regeling geldt voor de periode van oktober 2022 tot eind maart 2023. De steun kan vanaf nu worden aangevraagd. De hulp is bedoeld voor alleenstaanden die per maand een bruto-inkomen hebben van maximaal € 2980. Voor samenwonenden geldt een maximum van € 3794 bruto. Daarnaast moet de energierekening hoger zijn dan 10 tot 13% van het bruto-inkomen. Het Noodfonds Energie is een initiatief van een aantal energiemaatschappijen. Ook de rijksoverheid heeft geld in de pot gedaan. In totaal zit er 49 miljoen in het fonds. Het is de vraag of dat bedrag voldoende is.

Dit bericht is afkomstig van de website van ANBO