Het verborgen leed van ouderenmishandeling

Ongeveer 1 op elke 20 ouderen in Rotterdam krijgt te maken met onprettige situaties. Denk hierbij aan schelden, hardhandig vastpakken, verwaarlozing of het misbruiken van de pinpas van de oudere. Vaak vindt dit achter de voordeur plaats. Ouderen vinden het moeilijk hierover te praten. Daarom spreken we van verborgen leed. Zeker in de afgelopen coronatijd is er minder aandacht geweest voor ouderen. Daardoor is, ook in Rotterdam, de situatie van veel ouderen slechter geworden. Zo is er veel leed ontstaan dat lang niet altijd gezien wordt. Via de campagne ‘Verborgen leed’ wil de gemeente Rotterdam aandacht vragen voor dit probleem. Dat doet de gemeente samen in een alliantie met diverse organisaties in de stad die hulp en ondersteuning bieden aan ouderen. NOOM maakt deel uit van deze alliantie.
De campagne vertelt slachtoffers, de mensen om hen heen en professionals waar zij op moeten letten om zorgwekkende situaties te ontdekken en helpt hen ook om in actie te komen. Bijvoorbeeld door voorlichtingsmateriaal te maken. En door mensen in contact te brengen met hulporganisaties.
In de aanloop naar 15 juni -de dag tegen ouderenmishandeling – worden verschillende activiteiten georganiseerd, onder andere een campagne op social media om ouderenmishandeling bespreekbaar te maken en de weg naar hulp te bieden. Vanaf woensdag 11 mei is er een wekelijkse rubriek op het LinkedIn-account genaamd Wijkteam Rotterdam. Gedurende een periode van vijf weken wordt hier iedere woensdag een podcast gedeeld.
Ga voor meer informatie en verhalen en video’s over verborgen leed naar https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/verborgen-leed/

Seniorencoalitie spreekt in Tweede Kamer over nieuw pensioenstelsel

De Seniorencoalitie van ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM spreekt dinsdag 10 mei in de Tweede Kamer over het nieuwe pensioenstelsel. Namens de Seniorencoalitie zal John Kerstens de Kamer in een rondetafelgesprek voorhouden dat de nieuwe pensioenwet moet worden verbeterd, omdat anders het draagvlak onder gepensioneerden voor de omvangrijke operatie wegvalt.
De Seniorencoalitie heeft in een zogeheten Position Paper haar bezwaren tegen de nieuwe pensioenwet op een rijtje gezet. De Seniorencoalitie staat kritisch tegenover de veranderingen op pensioengebied gestaan. Belangrijke reden voor die opstelling is dat het huidige stelsel zorgt voor een voortdurend uitholling van pensioenen omdat er met een absurd rekenrente wordt gewerkt. Dat gebeurt in het nieuwe stelsel niet. Maar in de overgangsperiode tot 2027 blijft pensioen afhankelijk van een toevallige dagrente.
Verder wil de Seniorencoalitie dat er uitzicht komt op inhaalindexatie, omdat de koopkracht van gepensioneerden de afgelopen 12 jaar al 25% is gedaald. Het evenwichtig omzetten van de huidige pensioenaanspraken in pensioenvermogens is ook nog onvoldoende gegarandeerd. Ten slotte wil de coalitie dat de zeggenschap van gepensioneerden beter wordt geregeld.
Het rondetafelgesprek van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid met deskundigen uit het pensioenveld vindt dinsdag 10 mei vanaf 16.30 uur plaats. Het is live te volgen via de website van de Tweede Kamer (www.tweekamer.nl).

Energietoeslag voor Rotterdammers met een laag inkomen

Rotterdammers met een laag inkomen kunnen vanaf 2 mei 2022 een energietoeslag aanvragen. De energietoeslag is bedoeld voor het betalen van de energierekening.
Had u in januari 2022 een inkomen tot 120% of 140% van het sociaal minimum, dan kunt u de energietoeslag van € 800,- aanvragen.
In de tabel staan de maximale bedragen per soorten huishoudens voor u vermeld. U mag de toeslag 1 keer aanvragen. Aanvragen kan tot 31 december 2022. Op de pagina Extra energietoeslag voor lage inkomens staat uitgebreide informatie. Lees die pagina eerst goed door voordat u de aanvraag doet.
Meer informatie en aanvraagformulier

Hulp bij aanvraag energietoeslag op locatie

Van 9 tot en met 13 mei is het de Week van het Extraatje010.
U kunt dan op veel plekken hulp krijgen bij het aanvragen van de energietoeslag.
Ook kunt u daar dan terecht voor andere regelingen voor lage inkomens.
Alle plekken waar u hulp kunt krijgen, vindt u op de plattegrond.

Nog meer Rotterdamse minima krijgen 800 euro energietoeslag

De gemeente Rotterdam heeft een gift van maximaal 15 miljoen euro aangeboden gekregen van Stichting De Verre Bergen om nog meer Rotterdammers een eenmalige energietoeslag van 800 euro te kunnen geven. Er was tot nu toe geld om iedereen met een inkomen tot 120 procent van het wettelijk sociaal minimum (WSM) 800 euro te geven. Met deze gift zou dat kunnen worden opgerekt naar iedereen met een inkomen tot 140 procent van het WSM.
De gemeente Rotterdam gaat nu ‘goed kijken’ hoe de gift van Stichting De Verre Bergen volgens de wetten en regels bij de beoogde groep terecht kan komen. Daar is wat tijd voor nodig, schrijft de gemeente: “De randvoorwaarden op juridisch en financieel gebied moeten nog nader ingevuld worden.” Dat het allemaal wel mogelijk is, is vrijdag al direct uitgezocht.
Lees het volledige artikel op Rijnmond

Mooi maar triest gesprek met minister Schouten over AOW-gat Surinamers

Op 20 april vond een gesprek plaats tussen minister Carola Schouten en vertegenwoordigers van de Surinaamse gemeenschap in Nederland, waaronder NEHOB voorzitter en bestuurslid van NOOM, Sekhar Bissessur. Onderwerp van het gesprek was de mogelijkheid een financiële tegemoetkoming te realiseren voor Surinamers met een AOW gat. De minister werd uitgedaagd om haar zienswijze met de aanwezigen te delen. Al gauw werd duidelijk dat de indertijd door de Commissie Sylvester voorgestelde speciale Regeling het niet zal redden De minister ziet wel mogelijkheden, benadrukte ze, in de toekenning van een éénmalig belastingvrij collectief gebaar. Geld op de begroting om zulks te realiseren heeft ze helaas nog niet. Over de voorjaarsnota kon ze geen uitspraken doen. “Ik ben eerlijk tegen u”, vertelde ze: “reken er niet op dat ik het antwoord voor 1 juli 2022 heb. Ik kan wel voorspellen dat we er dit jaar uit moeten komen. Er zijn verschillende opties die ik aan het bestuderen ben, ook op het gebied van de afbakening moeten nog knopen worden doorgehakt om de intentie volledig waar te maken. Ik besef dat dit al tientallen jaren speelt, gelooft u me dat deze zaak me aan het hart gaat, het staat hoog op mijn prioriteiten lijstje. Ik vraag u nog even geduld. Ik heb meer tijd nodig en waardeer uw medewerking”.
Mooi dat de minister de reparatie cq. tegemoetkoming aan de Surinaamse ouderen vanwege hun AOW-gat als een prioriteit beschouwt. Triest omdat het nog maanden gaat duren voordat duidelijk is wat die tegemoetkoming in gaat houden. In een brief bedanken de Surinaamse gesprekdeelnemers  de minister voor haar luisterend oor en moedigen haar aan haar blikveld te verbreden en nog eens te kijken naar de aanbevelingen die de commissie Sylvester in 2021 heeft gedaan.
Lees het verslag van het gesprek met de minister en de Dank en aanmoedigingsbrief. Met dank aan Ram Rambaratsingh en Barryl Biekman.

Convenant Contant Geld ondertekend

Banken gaan de tarieven voor het gebruik van contant geld voorlopig niet verhogen. Dat hebben verschillende partijen – waaronder ouderenorganisaties zoals NOOM – afgesproken in het convenant contant geld. Het convenant bevat afspraken over  de beschikbaarheid van geldautomaten, een acceptatieplicht van winkeliers en het niet in rekening brengen van allerlei kosten door banken. Deze afspraken zijn belangrijk voor senioren, waaronder veel migrantenouderen, die afhankelijk zijn van contant geld. Banken zijn namelijk vrij in het bepalen van hun tarieven. Nu is echter afgesproken dat de kosten voor het gebruik van contant geld tot in ieder geval juli 2023 niet omhoog gaan. Banken kunnen dus bijvoorbeeld niet besluiten dat je een euro moet betalen voor elke opname uit een geldautomaat.

Lees meer

Stand van zaken Sociaal Vitaal in Kleur

Uit verschillende onderzoeken, landelijk en in gemeenten zoals Rotterdam en Utrecht, blijkt dat een groot deel van de migrantenouderen eenzaamheid ervaart. Het programma Sociaal Vitaal in Kleur, dat wordt uitgevoerd door het NOOM, is een goed middel gebleken om gevoelens van eenzaamheid onder ouderen die zelfstandig wonen te voorkomen of te verkleinen.
Het artikel ‘Sociaal Vitaal In Kleur tegen de eenzaamheid’ beschrijft de opzet en uitvoering van het programma en geeft de laatste stand van zaken. In de afgelopen periode heeft  Sociaal Vitaal in Kleur het tempo van uitvoering moeten bijstellen door corona. Het was niet altijd mogelijk om elkaar te ontmoeten en te bewegen. Wat wel mogelijk was, is wandelen. Daaraan is gehoor gegeven en zijn er wandelgroepen gevormd. Met de versoepelingen en toch een minder ingrijpende ziektebeeld van corona, voelen ouderen zich nu weer redelijk veilig en durven weer bij elkaar te komen.
Intussen wordt gewerkt aan een handleiding voor lokale partners in Utrecht en Rotterdam zodat zij blijvend Sociaal Vitaal in Kleur kunnen uitvoeren. Maar ook op andere plekken in het land kan deze handleiding worden gebruikt. Want ondertussen is het NOOM bezig met aanvragen  voor de gemeenten Den Haag, Amersfoort en Roosendaal. We wachten niet af, want in Amersfoort is er al een multiculturele wandelgroep gestart. Download het artikel.

Informatie over de eenmalige energietoeslag 2022

Ongeveer 800.000 huishoudens met een laag inkomen krijgen in 2022 een eenmalige energietoeslag. Het NOOM krijgt veel vragen over deze toeslag. In een uitgebreid artikel op deze site wordt ingegaan op vragen over de hoogte van de toeslag, de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de toeslag te krijgen en de wijze waarop die moet worden aangevraagd. Ook bevat het artikel achtergrondinformatie over de regeling en een aantal handige links.

Herstart invorderen toeslagen vanaf april

Sinds het begin van de coronapandemie in maart 2020 is de invordering van toeslagschulden stopgezet, om te voorkomen dat mensen verder in financiële problemen zouden komen. Nu alle coronamaatregelen zijn opgeschort, is het belangrijk dat invordering van teveel ontvangen toeslagen weer wordt opgestart om te voorkomen dat betalingsachterstanden zich opstapelen. Dit gebeurt dan ook vanaf medio april. Gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire die zich hebben gemeld bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) worden niet betrokken in de opstart. Voor hen blijft de invordering gepauzeerd tenminste zolang hun zaak in behandeling is bij het UHT.
Door de lange pauzering van twee jaar vanwege corona zullen veel mensen niet weten dat er nog één of meerdere vorderingen openstaan. Betrokkenen ontvangen dan ook eerst een vooraankondiging met daarin een overzicht van de openstaande bedragen. Daarna ontvangt men een aanbod met de standaard betalingsregeling van twee jaar om alles terug te betalen. Het is mogelijk om een persoonlijke betalingsregeling te treffen als de financiële situatie daarom vraagt. Men kan dit via een vereenvoudigd formulier op de website of met hulp van medewerkers van de Belastingtelefoon aanvragen. Lees meer
In de loop van april zullen veel mensen dus weer brieven over de invordering van teveel ontvangen toeslagen gaan ontvangen. Algemeen advies van het NOOM is om mensen die deze brieven krijgen en hierdoor in financiële problemen kunnen geraken door te sturen naar sociaal raadslieden, buurtteams e.d. voor hulp bij het aanvragen van een persoonlijke betalingsregeling.

Campagne Senioren en Veiligheid 2022

Ook in 2022 staat de maand april weer helemaal in het teken van senioren & veiligheid en start de campagne ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’. Deze campagne besteedt aandacht aan verschillende vormen van criminaliteit waar ouderen regelmatig slachtoffer van worden. Met als doel om senioren bewust te maken van deze criminaliteit en hen een handelingsperspectief te bieden zodat ze zoveel mogelijk kunnen voorkomen slachtoffer te worden. De focus van deze campagne ligt opnieuw op vier verschillende vormen van criminaliteit: phishing, spoofing, hulpvraagfraude en babbeltrucs.