Financieel misbruik bij ouderen

De gemeente Amsterdam start de voorlichtingscampagne financieel misbruik bij ouderen. Deze campagne gaat enerzijds over babbeltrucs en anderzijds over financieel misbruik thuis. De communicatieactie bestaat uit de volgende middelen:
Flyers– deze worden deze week verspreid in de hele stad, bij o.a. buurtteams, huizen van de wijk en verpleeghuizen.
Een filmpje en artikel op AT5 Informeert (maandag 19 t/m zondag 25 juni uitgezonden en wordt de week erna maandag 26 t/m zondag 2 juli herhaald): https://www.at5.nl/artikelen/220977/wekelijks-slachtoffers-financieel-misbruik-ik-ben-je-dochter-zou-je-me-500-euro-kunnen-lenen
Social media posts op Facebook en Instagram, getarget op personen 45 + (ouderen en kinderen van ouderen)
landingspagina: www.amsterdam.nl/financieelmisbruik

Convenant Contant Geld ondertekend

Banken gaan de tarieven voor het gebruik van contant geld voorlopig niet verhogen. Dat hebben verschillende partijen – waaronder ouderenorganisaties zoals NOOM – afgesproken in het convenant contant geld. Het convenant bevat afspraken over  de beschikbaarheid van geldautomaten, een acceptatieplicht van winkeliers en het niet in rekening brengen van allerlei kosten door banken. Deze afspraken zijn belangrijk voor senioren, waaronder veel migrantenouderen, die afhankelijk zijn van contant geld. Banken zijn namelijk vrij in het bepalen van hun tarieven. Nu is echter afgesproken dat de kosten voor het gebruik van contant geld tot in ieder geval juli 2023 niet omhoog gaan. Banken kunnen dus bijvoorbeeld niet besluiten dat je een euro moet betalen voor elke opname uit een geldautomaat.

Lees meer

Naar een landelijk netwerk van servicepunten banken

Een motie waarin de regering wordt verzocht met de banken te zorgen voor een landelijk netwerk van servicepunten is met algemene stemmen aangenomen. Deze motie is een reactie op het feit dat steeds meer banken hun fysieke kantoren sluiten en dat nog veel mensen behoefte hebben aan persoonlijk advies, zeker die mensen die minder goed thuis zijn in de digitale wereld.  
Banken sluiten vestigingen vanwege toenemende digitalisering, minder klanten in de vestiging en uit kostenbesparing. Dit gaat niet zonder slag op stoot. Er zijn in de samenleving veel klachten te horen over deze sluitingen en over de praktische gevolgen die dat vooral voor groepen in een meer kwetsbare positie met zich meebrengt.
De motie voor een landelijk netwerk van servicepunten sluit naadloos aan bij de voorwaarden die volgens het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) nodig zijn om migrantenouderen deel te laten nemen aan de digitale samenleving. Daar zijn de volgende basisvoorwaarden voor nodig:

 1. Continuering van de investering in vormen van niet-digitale persoonlijke dienstverlening.
 2. Een kwalitatieve toegang tot internet, materiaal en digitale dienstverlening voor alle ouderen. Internet en een up to date GSM, tablet of laptop moeten worden beschouwd als “eerste levensbehoeften”, ook voor mensen met een minimum inkomen.
 3. Betrokkenheid van- en samenwerking met sociale netwerk van de ouderen.
 4. Een plek in de directe omgeving waar mensen met al hun digitale vragen terecht kunnen, ook over software installatie en hardware problemen.
 5. Ondersteuning op maat én dichtbij om hun digitale vaardigheden te vergroten;
 6. Vergroting van de digitale weerbaarheid van ouderen;
 7. Verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van digitale- en telefonische dienstverlening

Bij alle punten geldt dat overal waar nodig tolken moeten kunnen worden ingeschakeld. Hier ligt een verantwoordelijk voor iedereen. Voor overheden, banken, verzekeringsmaatschappijen, maar ook voor NOOM en andere ouderenorganisaties!

>Lees het uitgebreidere artikel op deze site
>Lees het artikel Waarom een sociale bank hard nodig is in tijden van verwijdering in de Volkskrant

Financiële kwetsbaarheid Nederlanders met migratieachtergrond verkend

De bevolking van Nederland verandert de komende decennia flink. Tegen deze achtergrond heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de financiële kwetsbaarheid van Nederlanders met een migratieachtergrond en de relatie met toegang tot financiële dienstverlening verkend. Hiermee wil de AFM bijdragen aan bewustwording en maatschappelijke dialoog rondom dit vraagstuk.

In het kort

 • Een kwart van de Nederlandse bevolking heeft een migratieachtergrond
 • Vooral Nederlanders met niet-westerse migratieachtergrond gemiddeld financieel kwetsbaarder
 • AOW-gat is een belangrijke bron van financiële kwetsbaarheid
 • Taalbarrières bemoeilijken toegang tot financiële dienstverlening
 • Aanknopingspunten voor beleidsmakers en financiële instellingen

Lees meer

Activiteiten betaalvereniging in de week van de toegankelijkheid

Van 4 tot en met 8 oktober 2021 vindt de Week van de Toegankelijkheid  plaats, georganiseerd door Ieder(in). Dit is sinds 2000 een jaarlijks terugkerende week waarin de focus ligt op toegankelijkheid en inclusiviteit. Dit jaar is het thema Digitale Toegankelijkheid.
De Betaalvereniging zal in deze week aandacht besteden aan het onderwerp, met een aantal instrumenten:
Berichten via diverse mediakanalen
Berichten die onder meer verwijzen naar de vele initiatieven welke door de banken worden ondernomen rondom toegankelijkheid en inclusiviteit. Hierbij is de insteek dat per dag (op 4, 5, 6, 7 en 8 oktober) een onderwerp en/of een bank in de spotlight staat. De berichten verwijzen telkens ook terug naar de website.
Infographic
Er is een Infographic gemaakt waarin (op visuele wijze) aandacht wordt besteed aan toegankelijkheid in het betalingsverkeer o.a. middels enkele cijfers die het onderwerp verder uitdiepen.
Website
Op de website van de Betaalvereniging staat een aparte subpagina die verder ingaat op Toegankelijkheid en Inclusiviteit, als een van de aandachtsgebieden van de Betaalvereniging en haar leden.
betaalTV
Een aflevering van betaalTV over toegankelijkheid is hier te bekijken

55 plussers in financiële nood

Het mag dan best goed gaan met Nederland. Dat geldt zeker niet voor iedereen. Voor veel 55 plussers is het sappelen. Vaak zijn mensen boven de vijftig hun baan kwijt geraakt en lukt het ze niet nog in te stappen op de arbeidsmarkt. Oud werknemers zijn afgekeurd of zijn na een paar flex-contracten uit het arbeidsproces geraakt. Zo’n 25% komt in de bijstand terecht en daar wachten hen allerlei regelingen en toeslagen die elkaar in de weg staan. Mikail Gören weet daar alles van. Hij procedeerde twee jaar tegen de gemeente omdat hij een deel van zijn uitkering moest inleveren vanwege de ‘kostendelersnorm’. Hij zorgt voor zijn Asperger zoon, die geen huis kan vinden en dat betekent dat hij het ontbrekende geld bij zijn zoon moet halen. Zijn zoon heeft geen baan dus kwam Mikail in de misère terecht. Ondanks alle tegenwerking heeft hij toch zijn geld terug gekregen. Maar als zijn zoon straks klaar is met zijn MBO opleiding wacht hem opnieuw dezelfde korting.

Bekijk het videofragment van Nieuws en Co van 22 september

Voorkom toenemende financiële uitzichtloosheid kwetsbare 55-plusser

Een te grote groep jonge senioren gaat financieel ongezond de AOW in. Dat blijkt uit een onderzoek van Regioplan in opdracht van de seniorenorganisaties KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, ANBO, FASv en NOOM. De organisaties pleiten voor maatregelen die ervoor zorgen dat de groeiende groep kwetsbare jonge senioren financieel wordt ontzien en worden gesteund bij het vinden van betaald werk. Het huidige, demissionaire, kabinet zou nu al moeten afzien van (en compensatie bieden voor) maatregelen die de uitkeringshoogte voor jonge senioren aantasten, de drempel moeten verlagen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering van 35% naar 15% arbeidsongeschiktheid en de kostendelersnorm moeten afschaffen.   Lees meer