Rotterdam stopt met ‘kostendelersnorm’

Rotterdam wil een belangrijk deel van de Participatiewet niet langer uitvoeren omdat de wet onacceptabele negatieve gevolgen heeft voor inwoners. Het college van burgemeester en wethouders in Rotterdam kondigde vandaag aan dat het de zogeheten kostendelersnorm per 1 juli 2022 afschaft. Die norm heeft volgens de stad zoveel nadelige effecten dat het beter is ermee op te houden.
De kostendelersnorm bepaalt dat bijstandsgerechtigden, die samenwonen met iemand die ouder is dan 21 jaar, worden gekort op hun uitkering. Dit omdat de wet er vanuit gaat dat die extra leden van het huishouden ook een inkomen kunnen verwerven.

De stap van PvdA-wethouder Richard Moti van Werk en Inkomen is opmerkelijk. Het gebeurt namelijk zelden dat een lagere overheid weigert een wet van het Rijk uit te voeren. Maar de stad zegt dat de problemen waarmee burgers worden geconfronteerd door de kostendelersnorm niet meer acceptabel zijn.
Volgens wethouder Moti leidt de kostendelersnorm tot grote sociale spanningen in gezinnen die het al lastig hebben en kan het zelfs leiden tot dakloosheid onder jongeren. Ouders zouden zich gedwongen voelen hun thuiswonende kinderen, ouder dan 21 jaar, de deur te wijzen. Want blijven deze kinderen thuiswonen, dan dreigt er een korting op de bijstandsuitkering. Tegelijkertijd is er een groot tekort aan woningen in Nederland, vooral in het goedkopere segment.

De gemeente heft de kostendelersnorm op per 1 juli 2022, maar gaat vanaf nu al vrijstelling verlenen. Eerder, in 2021, weigerde de gemeente Utrecht al een ander deel van de Participatiewet langer uit te voeren.

Het kabinet zegt te werken aan een oplossing voor het probleem van de kostendelersnorm, maar die oplossing laat op zich wachten, tenminste tot in 2023. Dat duurt wethouder Moti te lang.

Lees het volledige artikel op de website van EenVandaag

Deel van gemeenten wil af van kostendelersnorm

De tien grootste gemeenten maken tientallen tot meer dan honderd keer per jaar uitzonderingen op de kostendelersnorm. Die bepaalt dat als mensen in de bijstand met meerdere volwassenen samenwonen de gemeente de hoogte van de bijstandsuitkering moet aanpassen. Vooral als de kans bestaat dat iemand daardoor dak- of thuisloos wordt, grijpen gemeenten in, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vaste uitzonderingen maken mag niet, maatwerk leveren wel. Gemeenten doen dat af en toe. De meest gemaakte uitzonderingen zijn bij alleenstaande moeders, mensen in de schuldhulpverlening en mensen die dakloos dreigen te worden. Maar gemeenten noemen soms ook het verlenen van  mantelzorg als reden voor maatwerk.
Zo’n uitzondering maken is ingewikkeld en kost tijd. Een deel van de gemeenten wil daarom (gedeeltelijk) van de kostendelersnorm af, omdat ze naar eigen zeggen tegen de grenzen van de wet aanlopen.
Lees meer op de site van de NOS

55 plussers in financiële nood

Het mag dan best goed gaan met Nederland. Dat geldt zeker niet voor iedereen. Voor veel 55 plussers is het sappelen. Vaak zijn mensen boven de vijftig hun baan kwijt geraakt en lukt het ze niet nog in te stappen op de arbeidsmarkt. Oud werknemers zijn afgekeurd of zijn na een paar flex-contracten uit het arbeidsproces geraakt. Zo’n 25% komt in de bijstand terecht en daar wachten hen allerlei regelingen en toeslagen die elkaar in de weg staan. Mikail Gören weet daar alles van. Hij procedeerde twee jaar tegen de gemeente omdat hij een deel van zijn uitkering moest inleveren vanwege de ‘kostendelersnorm’. Hij zorgt voor zijn Asperger zoon, die geen huis kan vinden en dat betekent dat hij het ontbrekende geld bij zijn zoon moet halen. Zijn zoon heeft geen baan dus kwam Mikail in de misère terecht. Ondanks alle tegenwerking heeft hij toch zijn geld terug gekregen. Maar als zijn zoon straks klaar is met zijn MBO opleiding wacht hem opnieuw dezelfde korting.

Bekijk het videofragment van Nieuws en Co van 22 september

Voorkom toenemende financiële uitzichtloosheid kwetsbare 55-plusser

Een te grote groep jonge senioren gaat financieel ongezond de AOW in. Dat blijkt uit een onderzoek van Regioplan in opdracht van de seniorenorganisaties KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, ANBO, FASv en NOOM. De organisaties pleiten voor maatregelen die ervoor zorgen dat de groeiende groep kwetsbare jonge senioren financieel wordt ontzien en worden gesteund bij het vinden van betaald werk. Het huidige, demissionaire, kabinet zou nu al moeten afzien van (en compensatie bieden voor) maatregelen die de uitkeringshoogte voor jonge senioren aantasten, de drempel moeten verlagen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering van 35% naar 15% arbeidsongeschiktheid en de kostendelersnorm moeten afschaffen.   Lees meer

Actie tegen toenemende armoede en kostendelersnorm

Op 19 mei, de dag waarop de Rijksoverheid en de ministeries hun jaarverslagen presenteren aan de Tweede Kamer, organiseerde een alliantie van verschillende maatschappelijke organisaties, waaronder FNV,de Woonbond, KBO-PCOB, FNV-Senioren, Ieder(in), de Straatalliantie Amsterdam én NOOM., een manifestatie bij de tweede Kamer. Doel was te laten zien waar het beleid van de afgelopen jaren toe geleid heeft en, als er geen drastische veranderingen komen, waar het nog toe kan leiden: tot nog meer ongelijkheid en een nog grotere armoedeproblematiek in het rijke Nederland. Tijdens de manifestatie werd onder meer de petitie “Stop armoede en dakloosheid: de kostendelersnorm uit de wet! aangeboden aan de nieuwe Tweede Kamer met het verzoek dit mee te nemen naar de onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord. Ter illustratie van wat de kostendelersnorm teweeg brengt hield Malva Reyna, een van de ouderen van het NOOM, een aangrijpend verhaal waarin ze vertelde welke gevolgen de kostendelersnorm voor haar en haar gezin heeft. Malva’s verhaal staat symbool voor de dilemma’s waarmee steeds meer oudere migranten en hun kinderen te maken hebben. De enige uitweg die hen wordt geboden is om apart te blijven wonen of apart te gaan wonen. Lees meer

Kostendelersnorm: gemeenten willen ‘keiharde wet’ anders

Wie als bijstandsgerechtigde een volwassen kind in huis heeft, krijgt minder uitkering vanaf diens 21e, de kostendelersnorm. Van een 21-jarige wordt verwacht dat hij of zij bijdraagt aan de huishouding. En dus is minder uitkering nodig, is het idee.Maar als het kind niet in staat is genoeg te verdienen, kunnen bijstandsgezinnen er zo honderden euro’s op achteruit gaan. Met toenemende armoede tot gevolg.
Niet alleen linkse partijen willen de zogenoemde kostendelersnorm wijzigen. Ook VVD- en CDA-wethouders roepen het nieuwe kabinet nu op de wet aan te passen en de leeftijd van de norm te verhogen van 21 naar 27 jaar. Vakbond FNV gaat, net als sommige linkse partijen, nog een stap verder dan de gemeenten en pleit voor het volledig afschaffen van de kostendelersnorm. Lees meer

Straf samenwonen niet af met de kostendelersnorm

Een lagere uitkering als je met meerdere volwassenen in één huis woont, zoals nu al in de bijstand geldt, leidt ertoe dat mensen in de armoede belanden en soms zelfs op straat terechtkomen. Schaf de kostendelersnorm in de bijstand af, en voer hem via de achterdeur van de onderhandelingen voor geen enkele groep in, bepleiten Marcel Sturkenboom van seniorenorganisatie KBO-PCOB, Kitty Jong van vakbond FNV en Lucía Lameiro García van het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten in een ingezonden opiniestuk in Trouw van 11 maart 2021.
Nu er in de coronacrisis zoveel overheidsgeld wordt uitgegeven, zoeken politieke partijen naarstig naar nieuwe, extra mogelijkheden om geld te besparen. Politieke partijen kijken daarbij graag naar het Centraal Planbureau. Dat heeft destijds op verzoek van het ministerie van sociale zaken de kostendelersnorm voor gepensioneerden doorgerekend en ziet daarin geen bezwaar voor het invoeren. Het levert miljoenen op voor de staatskas.
Maar het zet meteen een streep door bijvoorbeeld een meergeneratiewoning. Een toekomst die veel families graag willen, waarin voor elkaar gezorgd wordt, zal door de kostendelersnorm niet meer financieel haalbaar zijn. Het zou te gek voor woorden zijn als de kostendelersnorm in de bijstand overeind blijft en voor álle AOW’ers wordt ingevoerd. Een maatregel waartegen enorme weerstand bestaat komt dan alsnog op de onderhandelingstafel. En dat in een tijd dat we juist willen aanmoedigen dat we meer zorgen voor elkaar en omzien naar elkaar.
lees het opiniestuk in Trouw of download de PDF