Nieuw Rotterdam – met veerkracht vooruit?!

10 maart
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart zijn er in Rotterdam verschillende fysieke en online debatten.
‘Nieuw Rotterdam – Met Veerkracht Vooruit?!’ is de naam van het 12-uur durend verkiezingsprogramma waarin burgemeester Ahmed Aboutaleb, wethouders als Roos Vermeij, Arjan van Gils en Bas Kurvers en verschillende lijsttrekkers donderdag 10 maart terugkijken op de afgelopen jaren maar vooral vooruitblikken op de toekomst van Rotterdam. Het programma begint om 10.00 uur. Meer informatie vind je op VersBeton.

Meer informatie en aanmelding

Reactie op experimentenbesluit nieuwe stembiljetten

Het wetsvoorstel Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten (ingediend bij de Tweede Kamer) maakt het mogelijk om bij verkiezingen te experimenteren met een nieuw stembiljet. Gebruik van een nieuw stembiljet is erop gericht dat het stembiljet a) eenvoudiger te hanteren en tellen is en b) de mogelijkheid heeft om er logo’s van politieke partijen op te plaatsen. Samen met Ieder(in), Sien, KansPlus, LFB, KBO-PCOB, Oogvereniging en Stichting ABC heeft het NOOM een reactie ingebracht bij de internet-consultatie oever het wetsvoorstel. De organisaties ondersteunen in de reactie het voorstel omdat het de toegankelijkheid van het verkiezingsproces voor een grote groep mensen vergroot. Zeker voor de ruim 2,5 miljoen mensen die laaggeletterd, analfabeet, anderstalig zijn of een cognitieve beperking hebben. Het voorstel dat nu voorligt vereenvoudigt het stembiljet en is in lijn met voorstellen die eerder vanuit de ervaringsdeskundigen zelf gedaan is.
In de reactie wordt verder aandacht gevraagd voor de volgende punten:

  1. het stembiljet moet beschikbaar zijn in pictogrammen met de logo’s van de politieke partijen en lijstnummers, voor mensen die moeilijk of niet kunnen lezen;
  2. het stembiljet moet in een relevant aantal stembureaus zelfstandig bruikbaar zijn voor mensen met een visuele beperking;
  3. werk bij het ontwerp van het stembiljet volgens de principes van inclusief ontwerp en betrek ervaringsdeskundigen bij het ontwerp, testen, daadwerkelijk gebruik tijdens de verkiezingen en bij de evaluatie.

Nieuwsbrief-special over verkiezingen Tweede Kamer

NOOM heeft een nieuwsbrief-special uitgebracht met informatie over de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Hierin heeft NOOM de standpunten van 50PLUS, CDA, ChristenUnie, D66, Denk NL, GroenLinks, PVDD, PvdA, Socialistische Partij en VVD vergeleken met betrekking tot onderwerpen die voor (migranten)ouderen van groot belang zijn: AOW, pensioen(leeftijd), minimumloon, kostendelersnorm, (mantel)zorg, preventie, eenzaamheid, wonen en vrijwilligerswerk.In deze verkiezingsspecial – die bovenal een oproep is om te gaan stemmen – vindt u een persoonlijke oproep van kandidaat- Kamerleden Ellen Verkoelen, Mustafa Amhaouch, Don Ceder, Vera Bergkamp, Corinne Ellemeet en Lilianne Ploumen.
Bovenal roept NOOM op om op een vrouw en/of een kandidaat met een migratieachtergrond te stemmen die nu op een niet-verkiesbare plek staat van de partij van uw voorkeur. Omdat we geloven dat een meer diverse Tweede Kamer (en straks een zo divers mogelijk kabinet) de kwaliteit van onze samenleving ten goede komt.
Lees de nieuwsbrief
Download de PDF