Verslag van een bijeenkomst in Utrecht over de verkiezingen voor de provinciale staten

Noom, Pro Demos, Stichting Asha, Akder en NUZO organiseerden op 9 maart een bijeenkomst in het kader van de verkiezingen voor de provinciale staten op 15 maart 2023 . Ongeveer 75 ouderen -de meesten met een migratieachtergrond – luisterden naar  vertegenwoordigers van 6 politieke partijen ( Groenlinks, PVDA, Partij voor de dieren, CDA, VVD en D66 ) en gingen met hen in debat. Naast  de aanwezigen uit de stad Utrecht waren er ook verschillende ouderen uit de regio.
De bijeenkomst werd gehouden in de OASE, een buurtcentrum waar veel mensen met een migratie-achtergrond elkaar ontmoeten.

Pro Demos verzorgde een inleiding waarin uitleg werd gegeven over de verkiezingen voor de provinciale staten en de waterschappen. Daarin werd ingegaan op zowel de functie van provinciale staten en de waterschappen als op de spelregels bij de verkiezingen. Daarbij werden vragen gesteld over de provinciale staten die de deelnemers  met “ja en nee “ konden beantwoorden.

Vervolgens kregen de aanwezigen de gelegenheid vragen te stellen aan de politici. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren:

 • Het vertrouwen in politici. Een aantal aanwezigen voelt zich niet gehoord en weet vaak niet wie waarover gaat en bij wie ze effectief aan de bel kunnen trekken. Zij zien politici alleen als er verkiezingen zijn en daarbuiten nooit. Ook deze keer deden de politici de belofte dat zij zich vaker zullen laten zien.
 • Het onderwerp ‘wonen’ werd kort besproken. De huidige woon-zorg instellingen zijn volgens enkele deelnemers aan de bijeenkomst niet echt toegankelijk voor migrantenouderen en zijn niet cultuursensitief.
 • Mobiliteit bleek een heikel punt. Over dit onderwerp waren de aanwezigen niet te spreken. Met name voor de aanwezigen uit de regio was dit een belangrijk punt. In sommige dorpen in de buurt van de stad Utrecht doet het OV er wel twee uur over voordat  mensen de plek van bestemming bereiken in de stad. Er waren ook aanwezigen die noodgedwongen kiezen voor de auto,  omdat er geen alternatief is.
  (Betaald) parkeren was eveneens een onderwerp dat aanwezigen bezig houdt, net als het aantal parkeerplaatsen voor mensen met een handicap.
  Ook  in het fietsbeleid van de provincie kan nog veel verbeterd worden. 75 % van de fietsongevallen met letsel betreft senioren. Soms ontstaan ongevallen door gedrag van mensen, soms door mankementen aan de fiets, maar zeker ook door gebrekkige infrastructuur. Veilig fietsen in de stad  Utrecht is voor senioren bijna onmogelijk.
  De  provincie Utrecht  geeft aan hoge prioriteit te geven aan de fietsinfrastructuur.

Er werden nog meer onderwerpen aangedragen waar ouderen last van hebben zoals inkomen, onderhoud van wijken en zaken dicht bij huis. De provincie heeft echter weinig of geen invloed op deze onderwerpen.
Aan het einde van de bijeenkomst konden ouderen ook persoonlijk met de politieke partijen praten .

Hasan Kaplan (netwerkversterker NOOM)

Nieuw Rotterdam – met veerkracht vooruit?!

10 maart
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart zijn er in Rotterdam verschillende fysieke en online debatten.
‘Nieuw Rotterdam – Met Veerkracht Vooruit?!’ is de naam van het 12-uur durend verkiezingsprogramma waarin burgemeester Ahmed Aboutaleb, wethouders als Roos Vermeij, Arjan van Gils en Bas Kurvers en verschillende lijsttrekkers donderdag 10 maart terugkijken op de afgelopen jaren maar vooral vooruitblikken op de toekomst van Rotterdam. Het programma begint om 10.00 uur. Meer informatie vind je op VersBeton.

Meer informatie en aanmelding

Reactie op experimentenbesluit nieuwe stembiljetten

Het wetsvoorstel Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten (ingediend bij de Tweede Kamer) maakt het mogelijk om bij verkiezingen te experimenteren met een nieuw stembiljet. Gebruik van een nieuw stembiljet is erop gericht dat het stembiljet a) eenvoudiger te hanteren en tellen is en b) de mogelijkheid heeft om er logo’s van politieke partijen op te plaatsen. Samen met Ieder(in), Sien, KansPlus, LFB, KBO-PCOB, Oogvereniging en Stichting ABC heeft het NOOM een reactie ingebracht bij de internet-consultatie oever het wetsvoorstel. De organisaties ondersteunen in de reactie het voorstel omdat het de toegankelijkheid van het verkiezingsproces voor een grote groep mensen vergroot. Zeker voor de ruim 2,5 miljoen mensen die laaggeletterd, analfabeet, anderstalig zijn of een cognitieve beperking hebben. Het voorstel dat nu voorligt vereenvoudigt het stembiljet en is in lijn met voorstellen die eerder vanuit de ervaringsdeskundigen zelf gedaan is.
In de reactie wordt verder aandacht gevraagd voor de volgende punten:

 1. het stembiljet moet beschikbaar zijn in pictogrammen met de logo’s van de politieke partijen en lijstnummers, voor mensen die moeilijk of niet kunnen lezen;
 2. het stembiljet moet in een relevant aantal stembureaus zelfstandig bruikbaar zijn voor mensen met een visuele beperking;
 3. werk bij het ontwerp van het stembiljet volgens de principes van inclusief ontwerp en betrek ervaringsdeskundigen bij het ontwerp, testen, daadwerkelijk gebruik tijdens de verkiezingen en bij de evaluatie.

Nieuwsbrief-special over verkiezingen Tweede Kamer

NOOM heeft een nieuwsbrief-special uitgebracht met informatie over de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Hierin heeft NOOM de standpunten van 50PLUS, CDA, ChristenUnie, D66, Denk NL, GroenLinks, PVDD, PvdA, Socialistische Partij en VVD vergeleken met betrekking tot onderwerpen die voor (migranten)ouderen van groot belang zijn: AOW, pensioen(leeftijd), minimumloon, kostendelersnorm, (mantel)zorg, preventie, eenzaamheid, wonen en vrijwilligerswerk.In deze verkiezingsspecial – die bovenal een oproep is om te gaan stemmen – vindt u een persoonlijke oproep van kandidaat- Kamerleden Ellen Verkoelen, Mustafa Amhaouch, Don Ceder, Vera Bergkamp, Corinne Ellemeet en Lilianne Ploumen.
Bovenal roept NOOM op om op een vrouw en/of een kandidaat met een migratieachtergrond te stemmen die nu op een niet-verkiesbare plek staat van de partij van uw voorkeur. Omdat we geloven dat een meer diverse Tweede Kamer (en straks een zo divers mogelijk kabinet) de kwaliteit van onze samenleving ten goede komt.
Lees de nieuwsbrief
Download de PDF