Verslag van een bijeenkomst in Utrecht over de verkiezingen voor de provinciale staten

Noom, Pro Demos, Stichting Asha, Akder en NUZO organiseerden op 9 maart een bijeenkomst in het kader van de verkiezingen voor de provinciale staten op 15 maart 2023 . Ongeveer 75 ouderen -de meesten met een migratieachtergrond – luisterden naar  vertegenwoordigers van 6 politieke partijen ( Groenlinks, PVDA, Partij voor de dieren, CDA, VVD en D66 ) en gingen met hen in debat. Naast  de aanwezigen uit de stad Utrecht waren er ook verschillende ouderen uit de regio.
De bijeenkomst werd gehouden in de OASE, een buurtcentrum waar veel mensen met een migratie-achtergrond elkaar ontmoeten.

Pro Demos verzorgde een inleiding waarin uitleg werd gegeven over de verkiezingen voor de provinciale staten en de waterschappen. Daarin werd ingegaan op zowel de functie van provinciale staten en de waterschappen als op de spelregels bij de verkiezingen. Daarbij werden vragen gesteld over de provinciale staten die de deelnemers  met “ja en nee “ konden beantwoorden.

Vervolgens kregen de aanwezigen de gelegenheid vragen te stellen aan de politici. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren:

  • Het vertrouwen in politici. Een aantal aanwezigen voelt zich niet gehoord en weet vaak niet wie waarover gaat en bij wie ze effectief aan de bel kunnen trekken. Zij zien politici alleen als er verkiezingen zijn en daarbuiten nooit. Ook deze keer deden de politici de belofte dat zij zich vaker zullen laten zien.
  • Het onderwerp ‘wonen’ werd kort besproken. De huidige woon-zorg instellingen zijn volgens enkele deelnemers aan de bijeenkomst niet echt toegankelijk voor migrantenouderen en zijn niet cultuursensitief.
  • Mobiliteit bleek een heikel punt. Over dit onderwerp waren de aanwezigen niet te spreken. Met name voor de aanwezigen uit de regio was dit een belangrijk punt. In sommige dorpen in de buurt van de stad Utrecht doet het OV er wel twee uur over voordat  mensen de plek van bestemming bereiken in de stad. Er waren ook aanwezigen die noodgedwongen kiezen voor de auto,  omdat er geen alternatief is.
    (Betaald) parkeren was eveneens een onderwerp dat aanwezigen bezig houdt, net als het aantal parkeerplaatsen voor mensen met een handicap.
    Ook  in het fietsbeleid van de provincie kan nog veel verbeterd worden. 75 % van de fietsongevallen met letsel betreft senioren. Soms ontstaan ongevallen door gedrag van mensen, soms door mankementen aan de fiets, maar zeker ook door gebrekkige infrastructuur. Veilig fietsen in de stad  Utrecht is voor senioren bijna onmogelijk.
    De  provincie Utrecht  geeft aan hoge prioriteit te geven aan de fietsinfrastructuur.

Er werden nog meer onderwerpen aangedragen waar ouderen last van hebben zoals inkomen, onderhoud van wijken en zaken dicht bij huis. De provincie heeft echter weinig of geen invloed op deze onderwerpen.
Aan het einde van de bijeenkomst konden ouderen ook persoonlijk met de politieke partijen praten .

Hasan Kaplan (netwerkversterker NOOM)