Reactie op experimentenbesluit nieuwe stembiljetten

Het wetsvoorstel Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten (ingediend bij de Tweede Kamer) maakt het mogelijk om bij verkiezingen te experimenteren met een nieuw stembiljet. Gebruik van een nieuw stembiljet is erop gericht dat het stembiljet a) eenvoudiger te hanteren en tellen is en b) de mogelijkheid heeft om er logo’s van politieke partijen op te plaatsen. Samen met Ieder(in), Sien, KansPlus, LFB, KBO-PCOB, Oogvereniging en Stichting ABC heeft het NOOM een reactie ingebracht bij de internet-consultatie oever het wetsvoorstel. De organisaties ondersteunen in de reactie het voorstel omdat het de toegankelijkheid van het verkiezingsproces voor een grote groep mensen vergroot. Zeker voor de ruim 2,5 miljoen mensen die laaggeletterd, analfabeet, anderstalig zijn of een cognitieve beperking hebben. Het voorstel dat nu voorligt vereenvoudigt het stembiljet en is in lijn met voorstellen die eerder vanuit de ervaringsdeskundigen zelf gedaan is.
In de reactie wordt verder aandacht gevraagd voor de volgende punten:

  1. het stembiljet moet beschikbaar zijn in pictogrammen met de logo’s van de politieke partijen en lijstnummers, voor mensen die moeilijk of niet kunnen lezen;
  2. het stembiljet moet in een relevant aantal stembureaus zelfstandig bruikbaar zijn voor mensen met een visuele beperking;
  3. werk bij het ontwerp van het stembiljet volgens de principes van inclusief ontwerp en betrek ervaringsdeskundigen bij het ontwerp, testen, daadwerkelijk gebruik tijdens de verkiezingen en bij de evaluatie.