Stop armoede en dakloosheid: de kostendelersnorm uit de wet!

Steeds meer mensen vallen buiten de boot in ons welvarende land. Dat is tijdens de coronacrisis wel duidelijk geworden. Zij moeten naar de voedselbank om te kunnen eten. De kostendelersnorm, die nu vijf jaar bestaat, maakt dat nog meer mensen naar de voedselbank moeten. Want als je met meer mensen in één huis woont, krijg je flink minder bijstand.
Ook zorgbehoevende ouderen die het liefst bij hun kinderen willen wonen, chronisch zieken en mensen met een beperking die een gezamenlijk huishouden voeren worden op deze manier financieel gestraft (de zogenaamde mantelzorgboete).
Het FNV is daarom een petitie gestart om de kostendelersnorm te schrappen uit de wet.
De petitie, die ook door het NOOM wordt ondersteund, zal worden aangeboden aan de Tweede Kamer.
Met zoveel mogelijk handtekeningen, hopelijk ook met uw steun!
Lees en onderteken hier de petitie.
Roep ook anderen op de petitie te ondertekenen; deel daarom de petitie op sociale media
.

Het nieuwe donorregister. Wat betekent dat voor mij?

Het NOOM heeft in totaal tien filmpjes gemaakt over het belang van het maken en registreren van de keuze om al dan niet donor te worden.
Naast een Nederlandstalig filmpje ‘Het nieuwe donorregister. Wat betekent dat voor mij?’ zijn er filmpjes in het Arabisch, Berbers, Chinees, Hindoestaans, Moluks Maleis, Papiamento, Portugees, Spaans en Turks.
We doen een dringend beroep op u:

 1. om deze filmpjes zoveel mogelijk te verspreiden binnen uw netwerk en social media.
  Denk daarbij in het bijzonder aan ouderen en mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn.
 2. om in gesprek te gaan over de wensen en de keuze t.a.v. donorregistratie met uw naasten, familieleden, vrienden en kennissen, maar ook binnen de organisatie(s) en netwerken waar u actief bent.
 3. om waar nodig anderen te helpen bij het registreren van hun keuze.

Neem gerust contact met ons op wanneer u de komende tijd een informatie- of gespreksbijeenkomst over de donorregistratie zou willen organiseren.

Met dank aan het ministerie van VWS, James Hully en alle NOOM- vrijwilligers en sleutelfiguren die de filmpjes mogelijk hebben gemaakt.

Ga voor meer informatie naar www.netwerknoom.nl/donorregistratie/

Ook NOOM heeft Manifest Waardig Ouder Worden 2.0 ondertekend

Op 12 december hebben de ChristenUnie, Omroep Max en KBO-PCOB, samen met verschillende maatschappelijke organisaties, waaronder het NOOM, het Manifest “Waardig Ouder Worden 2.0” ondertekend. In het manifest staan tien voorstellen voor een samenleving waarin ouderen kunnen blijven meedoen en zich gezien en gewaardeerd voelen. Waarin jong en oud niet tegenover elkaar staan, maar naast elkaar. Waarin ruimte is om te wonen, elkaar te ontmoeten en voor elkaar te zorgen.
“Waardig Ouder Worden 2.0” is een vervolg op het Manifest Waardig Ouder Worden uit 2017. Dat manifest werd één-op-één overgenomen in het regeerakkoord van het huidige kabinet.
Een belangrijk punt in het nieuwe manifest is dat volgens de ondertekenaars 1 miljard euro moet worden uitgetrokken voor de bouw van nieuwe woonvormen voor ouderen. Met dat geld moeten nieuwe, kleinschalige woonvormen worden ontwikkeld om de kloof tussen een eengezinswoning en het verpleeghuis te verkleinen.

In het nieuwe Manifest wordt ingezet op de volgende tien punten:

 1. Zet in op een brug tussen jong en oud; we hebben elkaar nodig
 2. Investeer in generatiewoningen en kleinschalige concepten
 3. Help toekomstige senioren zich voor te bereiden op de oude dag
 4. Stimuleer en beloon mantelzorgers en vrijwilligers
 5. Gebruik de maatschappelijke diensttijd om jong en oud bij elkaar te brengen
 6. Zorg voor voldoende ontmoetingsplekken voor jong en oud
 7. Maak Nederland dementievriendelijk
 8. Investeer in passende en palliatieve zorg
 9. Borg de toegang tot geestelijke verzorging
 10. Houd oog voor de ouderenzorg in en na de coronatijd

  Klik hier voor de volledige versie van het manifest.