Pilot om mensen in kwetsbare posities wegwijs te maken in wereld van bankieren

Voor ruim drie miljoen Nederlanders in kwetsbare posities – zoals senioren, laaggeletterden en mensen met een fysieke of verstandelijke beperking – is het niet altijd eenvoudig om hun bankzaken te regelen. Nu de samenleving steeds verder digitaliseert, proberen zij hun weg te vinden in de wereld van online bankieren. Om hen te ondersteunen, gaat vanaf volgende week in drie steden een pilot van start. Iedereen met vragen over bankieren kan dan wekelijks terecht bij een speciaal inloopspreekuur in de Centrale Bibliotheek van Rotterdam, Bibliotheek Overvecht in Utrecht en Bibliotheek Deventer. De pilot is een initiatief van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer in samenwerking met de bibliotheken, ABN AMRO, ING en Rabobank. Een aantal gepensioneerde bankmedewerkers staat als vrijwilliger klaar om mensen in kwetsbare posities op weg te helpen.
‘Hoe kan ik een kopie van mijn rekeningoverzicht aanvragen?’ ‘Hoe kan ik een machtiging aanvragen en wat te doen als mijn partner overlijdt?’ Voor veel Nederlanders in kwetsbare posities is het lastig om hun bankzaken te regelen. De werkgroep Toegankelijkheid en Bereikbaarheid van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) houdt zich met dit vraagstuk bezig. Uit de Bereikbaarheidsmonitor die de Nederlandsche Bank in opdracht van het MOB in 2021 liet uitvoeren, blijkt dat deze groep moeite heeft met de veranderende wereld van het betalingsverkeer. “Het ontbreekt deze mensen vaak aan digitale vaardigheden en ook beschikken zij niet altijd over een computer, tablet of smartphone. Ook zal er altijd een groep zijn die liever niet het internet opgaat en hun geldzaken het liefst op de traditionele manier regelt”, aldus Cees van Tiggelen, die namens de Koepel Gepensioneerden, KBO-PCOB, KBO-Brabant en het NOOM in het MOB zit.
De pilot die in oktober in de bibliotheken van start gaat, is onderdeel van een groter programma om mensen weerbaar en zelfredzaam te maken. De vrijwilligers – gepensioneerde medewerkers van de grootbanken – fungeren als spin in het web. Zij verwijzen mensen naar het juiste kanaal en helpen de hulpvraag goed te formuleren. De vrijwilligers geven waar mogelijk zelf informatie, maar verwijzen bij complexe en inhoudelijke vragen altijd door naar financiële gecertificeerde deskundigen. Ze geven daarnaast neutrale informatie, onafhankelijk van de bank waarvan iemand klant is.

Tijden en locaties inloopspreekuur:

Rotterdam – Vanaf dinsdag 11 oktober 2022 vindt het inloopspreekuur iedere dinsdag plaats tussen 10:00 en 12:00 in de Centrale Bibliotheek Rotterdam, gelegen aan de Hoogstraat 110, 3011 PV te Rotterdam.

Utrecht – Vanaf woensdag 12 oktober 2022 vindt het inloopspreekuur iedere woensdag plaats tussen 10:00 en 12:00 in de Bibliotheek Overvecht, gelegen aan de Gloriantdreef 1, 3562 KW te Utrecht.

Deventer – Vanaf vrijdag 14 oktober 2022 vindt het inloopspreekuur iedere vrijdag plaats tussen 10:00 en 12:00 in de Bibliotheek Colmschate, gelegen aan de Flora 259, 7422 LP te Deventer.

Nieuw advies Raad van Ouderen over mantelzorg

Op 29 september bood de Raad van Ouderen zijn nieuwste advies over mantelzorg aan. Staatssecretaris Maarten van Ooijen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nam deze in ontvangst. Zorgen bij mantelzorgers In dit advies benadrukt de Raad van Ouderen dat het toenemende beroep op mantelzorgers, naast werk en gezin, vraagt om een visie van de overheid om mantelzorgers beter te ondersteunen. Er zijn namelijk veel zorgen bij de huidige mantelzorgers over de toekomst. Alleen door de zorgvrager en mantelzorger méér centraal te stellen in de professionele zorg, de mantelzorg beter te verdelen, de administratieve lasten te verminderen en verlof en vergoedingen te verbeteren, worden de condities voor mantelzorgers verbeterd en zullen meer mensen hun taak als mantelzorger langer kunnen volhouden. Dit wordt in het advies geconcretiseerd in veertien aanbevelingen. Het NOOM heeft een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van het advies door focusgroepen rondom dit thema te organiseren, waarvan de uitkomsten in het advies zijn meegenomen. Bekijk het advies

Tal van activiteiten tijdens week tegen eenzaamheid

In de Week tegen Eenzaamheid (29 september t/m 6 oktober) stonden ontmoeting en verbinding centraal. Iedereen kon deelnemen aan de Week door het bezoeken of organiseren van een activiteit om eenzaamheid terug te dringen of bespreekbaar te maken.
Ook de netwerkversterkers van het NOOM organiseerden een aantal lokale activiteiten of evenementen. Zie hier een impressie van de activiteiten.

Met ‘Beppie on Tour’ langs lokale initiatieven tijdens Week tegen Eenzaamheid

Op 29 september start de Week tegen Eenzaamheid. Een week waarin ontmoeten en verbinding centraal staan. Om aandacht te vragen voor de talloze mooie initiatieven in het land, gaat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met Stichting De Tijdmachine met ‘Beppie on Tour’ langs deze initiatieven.
Bij Beppie, een camper in jaren ’60-’70 stijl, kunnen mensen even terug naar toen en op laagdrempelige wijze een gesprekje aangaan. Over verhalen van toen en nu. Of waar iemand tegenaan loopt. Onder het genot van een kopje koffie en een koekje van toen. Dit doen we in samenwerking met lokale initiatieven. Door samen op te trekken kunnen we mensen die zich wel eens eenzaam voelen doorverwijzen naar leuke activiteiten. Maar ook naar hulp als dat nodig is.

€40 miljoen extra voor gemeenten en initiatieven
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zet de komende jaren het programma Eén tegen eenzaamheid voort. De nieuwe aanpak is deze week gepresenteerd. Staatssecretaris Van Ooijen: “Eenzaamheid is niet iets wat alleen ouderen aangaat. Ongeveer de helft van alle Nederlanders heeft te maken met gevoelens van eenzaamheid. Dat is heel veel, de urgentie wordt alsmaar groter en daarom zal ik 40 miljoen euro extra uittrekken om dit probleem aan te pakken. Hiermee kunnen gemeenten initiatieven starten en langdurig blijven uitvoeren.”

Talloze initiatieven door het land
Benieuwd naar wat er allemaal georganiseerd wordt in jouw gemeente? Bekijk het overzicht op eentegeneenzaamheid.nl.

Herhaalprik mogelijk vanaf september

Iedereen van 12 jaar en ouder kan in het najaar een herhaalprik tegen corona krijgen met vernieuwde vaccins. Mensen met een hoger risico om ernstig ziek te worden door corona en zorgmedewerkers met patiënten- of cliëntencontact zijn als eerste aan de beurt. Zij krijgen sinds 13 september 2022 een uitnodiging en kunnen op afspraak bij de GGD’en terecht voor de herhaalprik. Daarna kan iedereen vanaf 12 jaar die dat wil uit voorzorg een herhaalprik krijgen. Dit kan helpen om een opleving van het coronavirus tegen te gaan.Meer informatie over de herhaalprik vindt u hier.

Publiekscampagne herhaalprik van start
Om de herhaalprik tegen corona onder de aandacht te brengen starten we in week 38 (deze week!) met een publiekscampagne rondom de herhaalprik. In eerste instantie richt deze zich met name op 60-plussers. We zetten daarbij een tv-spot, een radiospot en een Facebook-campagne in (gericht op 60+). Aanvullend staat er zaterdag 24 september een advertentie (1/2 pagina) in de landelijke en regionale dagbladen, waarin we verder ingaan op het belang van de herhaalprik, met name voor mensen van 60 jaar en ouder, en mensen die ook de griepprik krijgen. Deze advertentie wordt volgende week (vanaf woensdag 28 september) ook geplaatst in alle huis-aan-huisbladen.

TV en radio
In de tv-spot staan 5 artsen met relevante expertise centraal. Zij geven het belang van de herhaalprik aan. De voornaamste doelgroep is nu 60+ (en mensen die ook de griepprik krijgen), omdat zij eerst aan de beurt zijn. Maar secundair ook alvast de groep 12-59 jaar. De tv-spot is vanaf aankomende woensdag 21 september te zien. Vanaf woensdag is ook de radiocommercial op de zenders te horen.

Nieuwe materialen

 Materialen voor specifieke doelgroepen

 Toolkit
In de communicatietoolkit coronavaccinatie staan alle communicatiemiddelen vanuit VWS die je kan gebruiken voor je eigen communicatie. De toolkit wordt continu bijgewerkt.

 

Diversiteit in onderzoek; zó lukt het

Met allerlei subsidieprogramma’s stimuleert ZonMw gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. De organisatie vindt  het belangrijk dat onderzoek nuttig is voor diverse groepen in onze samenleving. Daarom vragen ze projectleiders om zo breed mogelijke onderzoeksgroepen te hanteren. Maar hoe bereik je dat? Shirley Ramdas (NOOM) en Mehmet Uygun (Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland) leggen in een interview voor de website van ZonMw uit hoe je mensen met een migratieachtergrond betrekt bij onderzoek. Beide organisaties hebben via-via toegang tot een grote onderzoekspopulatie voor onderzoekers. ‘Dat doen we heel graag, maar het is natuurlijk geen kwestie van een blik opentrekken’, geeft Shirley aan. ‘Onderzoekskandidaten vinden kost ook voor ons veel tijd. Onderzoekers doen er echt verstandig aan die tijd in te calculeren. En niet alleen het leggen van contact kost tijd, ook het onderhouden ervan. Je moet weten dat in niet-westerse culturen veel meer de nadruk ligt op de relatie dan in Nederland. Wij merken dat het animo bij de deelnemers afneemt, doordat er vanuit de onderzoekspartijen weinig aandacht is voor échte uitwisseling. Zo krijgen patiënten bijvoorbeeld zelden teruggekoppeld wat er gebeurt met de resultaten. Dat motiveert niet om een volgende keer weer mee te werken aan onderzoek.’ Mehmet wijst op twee andere knelpunten: ‘Veel organisaties komen naar ons toe omdat er weinig migranten reageren op hun onderzoeksoproepen. Dan kijken we bijvoorbeeld naar hun vragenlijsten en dan zien we het al: veel te lang en ingewikkeld. De vertalingen zijn soms in academisch Arabisch of Turks. De meeste immigrantenouderen zijn laaggeletterd en begrijpen daar helemaal niets van! Wat ook vaak voorkomt, is dat er veel schaamte is rond een onderwerp. De meeste mensen uit de doelgroep denken daar gewoon liever niet over na, en willen er al helemáál niet over praten. Maar het zijn vaak wel heel belangrijke onderwerpen. Onze uitdaging is om op een respectvolle manier de nadruk te leggen op gezondheid, zodat mensen bewust kunnen kiezen voor hun toekomst.’
Lees het hele artikel op de website van ZonMw

Reactie Seniorencoalitie op Miljoenennota: veelbelovend koopkrachtpakket, nu de uitvoering nog

De Seniorencoalitie is tevreden over het uitgebreide pakket aan koopkrachtmaatregelen dat het kabinet heeft bekendgemaakt. De focus moet nu vooral liggen op de uitvoering van het pakket maatregelen, zodat de ondersteuning ook echt terechtkomt bij de groepen die deze het meest nodig hebben.
In het verleden is de uitvoering vaak de zwakste schakel gebleken. Neem bijvoorbeeld de toekenning van de energietoeslag, alle inkomensafhankelijke regelingen of het kwijtschelden van bepaalde belastingen. Telkens bleek het in de praktijk voor mensen erg lastig om zulke tegemoetkomingen ook echt te krijgen. Met name de meest kwetsbare groepen, zoals ouderen met alleen een AOW-uitkering of met een klein aanvullend pensioen, kregen daardoor niet waar ze recht op hebben.
Het plan om nog dit jaar een prijsplafond in te stellen voor energie juicht de Seniorencoalitie – bestaande uit ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM – toe. Wel dringen de ouderenorganisaties erop aan dat intensief wordt gemonitord of deze regeling helder wordt gecommuniceerd en goed wordt nageleefd door de uitvoerende bedrijven.
De energietoeslag van € 1300 voor kwetsbare huishoudens blijft naar tevredenheid van de Seniorencoalitie ook volgend jaar bestaan. De seniorenorganisaties roepen gemeenten op om de aanvraag hiervoor simpeler te maken en zelf actief inwoners te benaderen die mogelijk in aanmerking komen voor de toeslag, maar deze nog niet hebben gekregen.
Een belangrijk plan dat vandaag tijdens Prinsjesdag is gepresenteerd is de verhoging met 10% bruto van het wettelijk minimumloon, waaraan ook de AOW is gekoppeld. Dit betekent voor gepensioneerden dat gehuwden vanaf januari bruto zo’n € 90 meer ontvangen, alleenstaanden zo’n € 130 per maand. Goed nieuws, vindt de Seniorencoalitie, al zal het zeker niet alle gestegen kosten kunnen compenseren. Verder gaan we ervan uit dat deze verhoging geen sigaar uit eigen doos is. Wel is het jammer dat het kabinet niet tegemoet is gekomen aan de wens van de seniorenorganisaties om nog in 2022 een eenmalige uitkering van € 500 euro te geven aan alle AOW’ers. De Seniorencoalitie pleit ervoor om die uitkering alsnog voor 2023 op te nemen in de begroting.
De zorgtoeslag gaat volgend jaar omhoog om de verwachte stijging van de zorgpremie te compenseren. Of dat helemaal gaat lukken, is nog niet duidelijk. De zorgverzekeraars maken hun premie voor volgend jaar pas later bekend. Daarnaast gaat de huurtoeslag omhoog. Ook hier is het de vraag of deze verhoging de huurverhoging kan compenseren. Het is daarom nog te vroeg om een oordeel te geven over de aangekondigde verhogingen.

Ervaringen van netwerkversterkers

In een aantal projecten die het NOOM uitvoert zijn zogenaamde netwerkversterkers werkzaam: ervaren professionals met goede contacten met zowel (organisaties en netwerken van) migrantenouderen als met lokale instellingen voor zorg en welzijn, met beleidmakers en met de politiek. Zij ondersteunen netwerken van en voor migrantenouderen, breiden deze – waar mogelijk – uit en geven de aanzet tot nieuwe netwerken. De netwerkversterkers zijn actief in de steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag en in de regio Brabant, Twente en Midden-Nederland.
In een nieuwe serie artikelen vertellen ze hoe ze te werk gaan en welke ervaringen ze daarbij het afgelopen jaar hebben opgedaan. Shirley Ramdas werkt in Utrecht. Contact leggen met nieuwe of nog niet bekende netwerken om te horen welke problemen zij signaleren is een van haar taken; samen met die netwerken activiteiten als voorlichtingsbijeenkomsten organiseren is een andere, maar vooral de activiteiten om ouderen te stimuleren meer te bewegen bieden haar veel voldoening: die activiteiten zorgen voor reuring in de groepen en helpen gevoelens van eenzaamheid terug te dringen. Lees hier de ervaringen van Shirley

Minister Conny Helder ontvangt Leidraad Cultuurspecifieke zorg

Minister Helder ontvangt de leidraad uit handen van Grace Tanamal en Jeanny Vreeswijk-Manusiwa

Op 7 september 2022 heeft NOOM,  Netwerk Organisaties van Oudere Migranten, de Leidraad Cultuurspecifieke zorg, Vanuit cultuursensitief handelen naar cultuurspecifieke elementen in zorg en welzijn, aan minister Helder van VWS overhandigd. De leidraad is ontwikkeld met subsidie van VWS en inspireert zorgaanbieders tot cultuurspecifieke zorg voor ouderen met een migratieachtergrond. Voor zowel professionals als vrijwilligers, die te maken hebben met ouderen met een migratieachtergrond is deze leidraad bruikbaar.
De leidraad is tot stand gekomen door met ruim 150 ouderen, vrijwilligers, mantelzorgers en professionals te spreken. Hun ervaringen, behoeften en wensen zijn in deze leidraad opgenomen. Met ouderen spreken en je verdiepen in hun leefwereld levert veel op. Een aanbod op het gebied van zorg en welzijn dat past bij de belevingswereld van ouderen met een migratieachtergrond en waar men zich in herkent is noodzakelijk om mensen te ondersteunen. Het bevordert beter contact en daardoor betere zorg. Zeker nu ook vanuit het WOZO programma van VWS benadrukt wordt dat ouderen zo lang mogelijk thuis moeten blijven, is het van belang om ook met ouderen met een  migratieachtergrond in gesprek te gaan en te blijven over de best passende zorg. De producten uit de leidraad zijn hier helpend bij.

Download hier de Leidraad
Voor een uitgebreider verslag van de presentatie klik hier
Zie ook:  https://netwerknoom.nl/wp-content/uploads/2022/08/Leidraad.pdf

Petitie Seniorencoalitie: koopkrachtig pensioen nog ver weg

Pas de pensioenwet aan! Met die boodschap heeft de Seniorencoalitie een petitie met 61.792 handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer.
“De Seniorencoalitie heeft actief het overleg gezocht; met de minister, sociale partners, met jongerenorganisaties. Dat overleg heeft resultaat gehad, maar nog onvoldoende.” Dat zei John Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden bij de overhandiging. Samen met de bestuurders van ANBO, KBO-PCOB en NOOM was hij naar Den Haag gekomen uit naam van een achterban van een half miljoen mensen en de ondertekenaars van de petitie.

In één keer goed

Het kabinet belooft een koopkrachtig pensioen voor iedereen, maar volgens de ouderenorganisaties kan die belofte niet worden waargemaakt met het wetsvoorstel zoals dat nu bij de Tweede Kamer ligt. “We zijn niet tegen de Wet Toekomst Pensioenen, maar dit moet je wel in één keer goed doen”, zegt KBO-PCOB-directeur Ingrid Rep.
Met de petitie vraagt de Seniorencoalitie om aanpassingen van het wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel. De belangrijkste eisen zijn blijvende indexatie, een eerlijke verdeling van de pensioenpot en een echte stem van gepensioneerden in het hele proces. De aanvullende pensioenen zijn al twaalf jaar niet geïndexeerd en in combinatie met de huidige inflatie betekent dit een enorme aanslag op de koopkracht van senioren.

Geen idee

Op 12 september debatteert de Tweede Kamer voor de eerste keer over het wetsvoorstel voor een nieuw pensioenstelsel, terwijl er nog geen betrouwbare berekeningen liggen over de gevolgen van het nieuwe stelsel voor gepensioneerden. ANBO-directeur Anneke Sipkens: “De Tweede Kamer en ook de minister hebben geen idee hoe de berekeningen van het nieuwe pensioen gaan uitpakken.”
Het nieuwe stelsel moet begrijpelijker worden dan het huidige, maar de ouderenorganisaties zien dat nog niet voor zich. “Ik zie niet voor me dat het straks duidelijk uit te leggen valt hoe het pensioen eruit gaat zien”, zegt Lucía Lameiro Garcia, coördinator bij NOOM. “Als je niet met een heel helder verhaal komt, weet ik niet hoe we dat aan onze achterban moeten uitleggen.”