Veranderingen bij het NOOM

Coördinatoren Lucia Lameiro García en Jeanny Vreeswijk-Manusiwa verlaten het NOOM. Zij coördineerden de afgelopen 7 jaren de activiteiten en projecten van het NOOM en hebben bijgedragen aan de sterke positie van het NOOM als gesprekspartner voor de overheid en als gewaardeerde partner in samenwerkingsorganen.
Het bestuur heeft Freddy May aangetrokken als interim coördinator per november 2022, voor een periode van 6 maanden, met als taken de lopende zaken te coördineren, een aanzet te geven voor nieuwe projecten en te zorgen voor continuïteit van de organisatie in en na 2023, onder meer door te zoeken naar een geschikte opvolger. De heer May was betrokken bij de oprichting van het NOOM en kent  als eerste coördinator van de organisatie het NOOM goed.
Met de inzet van de heer May als interim coördinator verwacht het bestuur dat het NOOM kan blijven functioneren als dé belangenbehartigingsorganisatie en het kenniscentrum met betrekking tot migrantenouderen.

Contactgegevens
Freddy May
e-mail: fredmay@xs4all.nl
telefoon: 06-53554818