Extra compensatie energiekosten

Huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum kunnen eenmalig een toeslag van €1300 krijgen om de hogere energierekening te betalen. Het oorspronkelijke toeslagbedrag van €800 is in juli met €500 verhoogd. Heeft u de toeslag al aangevraagd of ontvangen? Dan hoeft u niks te doen. De gemeente zorgt ervoor dat u de extra compensatie van €500 krijgt. Heeft u een bijstandsuitkering, IOAW- IOAZ- of Bbz-uitkering? Dan hoeft u ook niks te doen. U krijgt de extra compensatie van €500 automatisch van de gemeente. Heeft u geen bijstandsuitkering, IOAW- IOAZ- of Bbz-uitkering, maar wel een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum? Neem dan contact op met uw gemeente. Uw gemeente kan u vertellen of u de energietoeslag automatisch ontvangt of dat u de toeslag bij de gemeente moet aanvragen.Kijk hier voor meer informatie over de energietoeslag.

Energietoeslag voor Rotterdammers met een laag inkomen

Rotterdammers met een laag inkomen kunnen vanaf 2 mei 2022 een energietoeslag aanvragen. De energietoeslag is bedoeld voor het betalen van de energierekening.
Had u in januari 2022 een inkomen tot 120% of 140% van het sociaal minimum, dan kunt u de energietoeslag van € 800,- aanvragen.
In de tabel staan de maximale bedragen per soorten huishoudens voor u vermeld. U mag de toeslag 1 keer aanvragen. Aanvragen kan tot 31 december 2022. Op de pagina Extra energietoeslag voor lage inkomens staat uitgebreide informatie. Lees die pagina eerst goed door voordat u de aanvraag doet.
Meer informatie en aanvraagformulier

Hulp bij aanvraag energietoeslag op locatie

Van 9 tot en met 13 mei is het de Week van het Extraatje010.
U kunt dan op veel plekken hulp krijgen bij het aanvragen van de energietoeslag.
Ook kunt u daar dan terecht voor andere regelingen voor lage inkomens.
Alle plekken waar u hulp kunt krijgen, vindt u op de plattegrond.

Nog meer Rotterdamse minima krijgen 800 euro energietoeslag

De gemeente Rotterdam heeft een gift van maximaal 15 miljoen euro aangeboden gekregen van Stichting De Verre Bergen om nog meer Rotterdammers een eenmalige energietoeslag van 800 euro te kunnen geven. Er was tot nu toe geld om iedereen met een inkomen tot 120 procent van het wettelijk sociaal minimum (WSM) 800 euro te geven. Met deze gift zou dat kunnen worden opgerekt naar iedereen met een inkomen tot 140 procent van het WSM.
De gemeente Rotterdam gaat nu ‘goed kijken’ hoe de gift van Stichting De Verre Bergen volgens de wetten en regels bij de beoogde groep terecht kan komen. Daar is wat tijd voor nodig, schrijft de gemeente: “De randvoorwaarden op juridisch en financieel gebied moeten nog nader ingevuld worden.” Dat het allemaal wel mogelijk is, is vrijdag al direct uitgezocht.
Lees het volledige artikel op Rijnmond

Informatie over de eenmalige energietoeslag 2022

Ongeveer 800.000 huishoudens met een laag inkomen krijgen in 2022 een eenmalige energietoeslag. Het NOOM krijgt veel vragen over deze toeslag. In een uitgebreid artikel op deze site wordt ingegaan op vragen over de hoogte van de toeslag, de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de toeslag te krijgen en de wijze waarop die moet worden aangevraagd. Ook bevat het artikel achtergrondinformatie over de regeling en een aantal handige links.

Hoge energierekening zorgt voor betalingsproblemen

“In het nauw door hoge energierekening, leveranciers verwachten meer betalingsproblemen”, luidt de kop van een mooi artikel in het AD.
Hierin komt onder andere Ruthmila Cicilia aan het woord: “Meneer Andrade leeft nu al onder de armoedegrens; hij heeft minder dan 130 euro per maand. Hij gaat nergens naartoe, want er is geen geld. Het is overleven met geld.”
Zorgelijk is niet alleen de situatie voor de groep bijstandsgerechtigden. Ook AOW-gerechtigden met een AOW-gat en AOW-ers zonder aanvullend pensioen of een klein pensioentje komen onherroepelijk in de problemen. De 400 miljoen euro die het kabinet heeft uitgetrokken om de energienota te verlagen zijn niet voldoende om hen te helpen. Ook de 200 miljoen extra voor bijzondere bijstand zal het probleem niet oplossen denkt NOOM-coördinator Lameiro: “De 200 euro energiecompensatie voor mensen met een laag inkomen is een lachertje als je bedenkt dat mensen soms meer dan 2000 euro extra per jaar gaan betalen.” Bovendien kan het volgens haar nog maanden duren voordat mensen het geld op de rekening hebben; veel gemeenten zijn nog druk met het opzetten van de loketten voor compensatie.

Geef AOW’er snel duidelijkheid

Ouderen verdienen het om snel meer zekerheid te krijgen over hun koopkracht.
In een brief aan minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen vragen ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM om hierover op korte termijn een gesprek te hebben. De onrust en onvrede onder ouderen groeit net zo snel als de rekeningen zich opstapelen.
Lees de brief hier