webinar ‘cultuursensitieve woonzorg initiatieven voor ouderen met een migratieachtergrond’

10 juni; 15.30 tot 17.00 uur

Er is veel belangstelling voor cultuursensitieve woonzorg initiatieven. Toen zorginstelling Carintreggeland begin dit jaar van start ging met het bieden van een permanente woonzorgvoorziening voor ouderen met een niet-westerse migratie-achtergrond en dementie, was deze snel gevuld. Waarom is het zo belangrijk om in te zetten op deze cultuursensitieve woonzorg initiatieven? Welke verschillende woonvormen zijn er al voor deze ouderen? Hoe passen de wensen van migrantenouderen zelf bij dit aanbod? En welke rol kan de zorgprofessional spelen in het traject? In dit webinar zal onder andere ingegaan worden op bovenstaande vragen. We laten verschillende experts aan het woord. Zij zullen hun kennis delen over cultuursensitief wonen en vertellen over onderzoek, initiatieven en kennis uit de praktijk. Daarnaast krijgt u de kans om vragen te stellen aan de sprekers. Het webinar maakt deel uit van het Leernetwerk Migrantenouderen. Het Leernetwerk Migrantenouderen moet ervoor zorgen dat professionals, die werkzaam zijn bij gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties in Overijssel, met elkaar in contact komen om van elkaar te leren en kennis te delen. Daarnaast kunnen professionals informatie vinden over het bieden van cultuursensitieve en verschillende vraagstukken waar ze in hun dagelijkse werk met migrantenouderen mee te maken krijgen.
Klik hier voor het programma

Via deze link kunt u zich inschrijven voor het webinar