‘Ouderenzorg moet meer aandacht hebben voor uitsluitingsmechanismen’

Er zijn steeds meer ouderen in Vlaanderen met migratieroots. Maar dat is niet terug te zien in  woonzorgcentra. Onderzoeker Saloua Berdai pleit daarom op Sociaal.net voor een proactief beleid in de ouderenzorg en meer aandacht voor onzichtbare uitsluitingsmechanismen zoals racisme.
Een van de cruciale vaststellingen uit haar onderzoek is dat er behoefte is aan een proactief beleid om voor ouderen met een migratieachtergrond een kwalitatief aanbod te creëren in de woonzorgcentra.
Een proactief beleid vraagt echter om een gunstige context en een positieve mindset. De context waarbinnen woonzorgcentra moeten manoeuvreren bepaalt mee hoe meer cultuursensitief werken in de praktijk vorm krijgt. En die context is op dit moment op zijn minst uitdagend te noemen.
De ouderenzorg heeft met grote problemen te kampen: onderfinanciering, personeelstekort, veel veranderingsprocessen, en recent de coronacrisis. Schakelen naar de positieve mindset waarbij woonzorgcentra ook aandacht schenken aan een kleinere, onzichtbare groep ouderen met migratieroots, wordt dan als te veel van het goede ervaren.
De conclusies en aanbevelingen in het onderzoek van Berdai gelden voor Vlaanderen, maar zijn veelal ook toepasbaar op de Nederlandse ouderenzorg.
Lees het artikel op Sociaal.net

Reactie raad van Ouderen op nota ouderenzorg 2020-2040

Het ministerie van VWS publiceerde in februari de dialoognota Ouder worden 2020-2040 die dient als voorbereiding van een visie op de toekomst van wonen, welzijn, ondersteuning en zorg aan ouderen. Het document is bedoeld als een startpunt voor dialoog met organisaties de betrokken zijn bij zorg en welzijn voor ouderen. In een reactie op de nota vraagt de Raad van Ouderen onder meer om extra aandacht voor de diversiteit binnen groepen ouderen en wijst daarbij specifiek op de kwetsbare positie van migrantenouderen. “Dé oudere bestaat niet. Binnen de categorie ouderen is sprake van een enorme diversiteit. Aan de ene kant staan vitale, geëmancipeerde ouderen met een sterk sociaal netwerk en met een goed inkomen in een royale woning; zij kunnen heel goed invulling geven aan de eigen verantwoordelijkheid en regie. Aan de andere kant staan ouderen die het veel minder goed hebben wat betreft gezondheid, gezondheidsvaardigheden, sociaal netwerk en inkomen. Een deel van hen heeft een inkomen net op of zelfs onder het bestaansminimum. Hiertoe behoort een grote groep migrantenouderen. Tussen deze twee uitersten bevindt zich een groep die slechts tijdelijk of op een enkel terrein ondersteuning behoeft”. Lees meer

Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis

De conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’ verbindt sinds 2015 jaarlijks inzichten uit praktijk, wetenschap en beleid rond ouderen(zorg) aan elkaar. Op de conferentie staan ouderen zelf, met hun eigen levensverhaal, centraal en heeft als doel zorgprofessionals, ouderen, mantelzorgers, wetenschappers, beleidsmakers en anderen die op bij ouderenzorg betrokken zijn te inspireren door interessante praktijkvoorbeelden aan te dragen en te discussiëren over belangrijke onderwerpen met betrekking tot de ouderenzorg. Videoverslagen van de conferentie van het afgelopen jaar (25/11/2020) zijn nu hier te bekijken. Lees meer