Kabinet wil gebaar van erkenning maken naar ouderen van Surinaamse herkomst

Een groot aantal Surinaamse Nederlanders die voorafgaand aan de onafhankelijkheid in 1975 naar Nederland kwamen krijgen recht op een eenmalig bedrag van €5.000. Dat stelt het kabinet voor in een brief aan de Kamer. Het kabinet wil daarmee een gebaar van erkenning maken vanwege het leed en het onrecht dat deze groep ervaart.

Deze groep had de verwachting dat hun jaren in Suriname meetelden voor de AOW-opbouw, aangezien Suriname toen nog deel uitmaakte van het Koninkrijk der Nederlanden. Dit bleek echter niet het geval te zijn, waardoor zij een lagere AOW krijgen. Inmiddels is gebleken dat compensatie voor de lagere AOW niet mogelijk is. Het kabinet wil wel een gebaar maken naar deze groep. Voor de voorwaarden waaronder mensen in aanmerking komen voor dit bedrag sluit het kabinet zo veel mogelijk aan bij het advies van de commissie Sylvester. Het voorstel wordt eerst nog besproken met de Tweede Kamer, waarna de Raad van State om advies gevraagd wordt en dit weer wordt gedeeld met de Kamer.

In het voorstel van het kabinet komen mensen die uiterlijk op 25 november 1975 in Nederland zijn gaan wonen, voorafgaand in Suriname woonden, destijds 18 jaar of ouder waren en ten minste 25 jaar in Nederland hebben gewoond in aanmerking voor het bedrag. Als het besluit in werking treedt, informeert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) iedereen die volgens haar administratie aan de voorwaarden voldoet. Zij ontvangen het bedrag automatisch. Ouderen waarvan de SVB niet vast kan stellen dat zij aan de voorwaarden voldoen, kunnen zelf contact opnemen met de SVB voor een aanvraagformulier. Het te ontvangen bedrag heeft geen negatieve gevolgen voor het krijgen van toeslagen of andere inkomensregelingen zoals de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO).

Lees het volledige bericht op de website van de Rijksoverheid

Eenmalige compensatie voor Surinamers met AOW-gat

De overheid trekt 122 miljoen euro uit om een groep oudere Surinamers een eenmalige uitkering te geven voor hun AOW-gat. Dat heeft het kabinet bekendgemaakt in de Voorjaarsnota die op 28 april naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het kabinet noemt het een “gebaar van erkenning”.
Het gaat hierbij om ruim 30.000 ouderen die van Suriname naar Nederland zijn verhuisd. Pas in Nederland begonnen ze met het opbouwen van hun AOW. Dit terwijl ze in Suriname ook al onder Nederlandse wetgeving vielen. Het land viel namelijk tot 1975 nog onder Nederlands bewind, maar in Suriname bouwde de groep geen AOW op.

Lees het volledige bericht op de NOS site.

Geen reparatie AOW-gat Surinaamse Nederlanders, misschien wel eenmalige tegemoetkoming

Nederlanders van Surinaamse afkomst met lage AOW-opbouw krijgen misschien een eenmalig ‘onverplicht’ geldbedrag om het tekort aan te vullen. Het kabinet laat hier onderzoek naar doen. Dit heeft de ministerraad op 11 november besloten op voorstel van minister Schouten van Sociale Zaken. Om precedentwerking te voorkomen mag deze compensatie officieel geen relatie hebben met het AOW-tekort. Het kabinet acht een reparatie van de onvolledige AOW-opbouw niet mogelijk, omdat dat precedentwerking zou hebben voor andere groepen. Wel wil het kabinet onderzoeken of een gebaar van erkenning mogelijk is. Dat is een koerswijziging. Verantwoordelijk minister Carola Schouten (CU) voor Pensioenen: ‘De gesprekken met ouderen uit de Surinaamse gemeenschap hebben een diepe indruk op mij gemaakt. In het vraagstuk rondom de onvolledige AOW ervaren zij groot onrecht. Ik begrijp die gevoelens. Daarom start het kabinet een onderzoek naar een eenmalige onverplichte tegemoetkoming, als gebaar van erkenning richting deze ouderen.’ Het begrip ‘onverplicht’ moet precedentwerking voorkomen.

Lees het volledige artikel op de site van de Volkskrant
Bekijk het bericht van de Rijksoverheid

Mooi maar triest gesprek met minister Schouten over AOW-gat Surinamers

Op 20 april vond een gesprek plaats tussen minister Carola Schouten en vertegenwoordigers van de Surinaamse gemeenschap in Nederland, waaronder NEHOB voorzitter en bestuurslid van NOOM, Sekhar Bissessur. Onderwerp van het gesprek was de mogelijkheid een financiële tegemoetkoming te realiseren voor Surinamers met een AOW gat. De minister werd uitgedaagd om haar zienswijze met de aanwezigen te delen. Al gauw werd duidelijk dat de indertijd door de Commissie Sylvester voorgestelde speciale Regeling het niet zal redden De minister ziet wel mogelijkheden, benadrukte ze, in de toekenning van een éénmalig belastingvrij collectief gebaar. Geld op de begroting om zulks te realiseren heeft ze helaas nog niet. Over de voorjaarsnota kon ze geen uitspraken doen. “Ik ben eerlijk tegen u”, vertelde ze: “reken er niet op dat ik het antwoord voor 1 juli 2022 heb. Ik kan wel voorspellen dat we er dit jaar uit moeten komen. Er zijn verschillende opties die ik aan het bestuderen ben, ook op het gebied van de afbakening moeten nog knopen worden doorgehakt om de intentie volledig waar te maken. Ik besef dat dit al tientallen jaren speelt, gelooft u me dat deze zaak me aan het hart gaat, het staat hoog op mijn prioriteiten lijstje. Ik vraag u nog even geduld. Ik heb meer tijd nodig en waardeer uw medewerking”.
Mooi dat de minister de reparatie cq. tegemoetkoming aan de Surinaamse ouderen vanwege hun AOW-gat als een prioriteit beschouwt. Triest omdat het nog maanden gaat duren voordat duidelijk is wat die tegemoetkoming in gaat houden. In een brief bedanken de Surinaamse gesprekdeelnemers  de minister voor haar luisterend oor en moedigen haar aan haar blikveld te verbreden en nog eens te kijken naar de aanbevelingen die de commissie Sylvester in 2021 heeft gedaan.
Lees het verslag van het gesprek met de minister en de Dank en aanmoedigingsbrief. Met dank aan Ram Rambaratsingh en Barryl Biekman.

AOW-gat Surinaamse Nederlanders niet gerepareerd, ze krijgen wel een eenmalige tegemoetkoming

Het kabinet voelt er niets voor het AOW-gat van Surinaamse Nederlanders te dichten. Wel kunnen zij een eenmalig bedrag krijgen, maar dat mag formeel geen verband houden met de AOW. De hoogte van dat bedrag wordt waarschijnlijk wel afhankelijk van de grootte van het AOW-gat: meer geld voor ouderen en minder voor jongeren.
Minister Schouten van Sociale Zaken werkt aan een regeling waardoor Surinaamse Nederlanders met een AOW-gat een ‘tegemoetkoming’ kunnen krijgen. Hiervoor is in het regeerakkoord geen geld gereserveerd. Dat moet de komende weken tijdens het overleg over de Voorjaarsnota worden vrijgespeeld. Het ministerie van Sociale Zaken laat weten dat het kabinet nog geen besluit heeft genomen. ‘Berichtgeving is nu dus prematuur.’
Lees het artikel op de site van de Volkskrant.

Geen juridische, wel morele verplichting om AOW-gat Surinaamse Nederlanders te dichten

De Raad van State ziet geen reden om de Surinaamse Nederlanders met een AOW-gat financieel te compenseren. Daar was door verschillende organisaties en instanties regelmatig op aangedrongen. Tienduizenden ouderen die in de periode voor de onafhankelijkheid in 1975 in Suriname woonden, krijgen al jaren geen volledige uitkering, waardoor er een AOW-gat ontstaat. Dat komt doordat Suriname voor de AOW als buitenland wordt aangemerkt, ook al was het land voor 1975 onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden.
Op verzoek van de Kamer vroeg het ministerie van Sociale Zaken een commissie onder leiding van substituut ombudsman en voormalig PvdA-senator Joyce Sylvester om advies over een mogelijke compensatieregeling. De commissie adviseerde het ministerie in juli om de groep Surinaamse Nederlanders eenmalig belastingvrij te compenseren. Toenmalig minister Koolmees vroeg ook de Raad van State om een advies. De raad concludeerde dat op juridische gronden een compensatie niet noodzakelijk is.
In een brief, verzonden op 30 oktober jl. doen mevrouw Dr. Barryl A. Biekman, voorzitter Landelijk Platform Slavernijverleden, en de heer Ram Rambaratsingh, woordvoerder Platform Surinaamse Diaspora, namens Surinaamse Nederlanders een dringend beroep op de leden van de Tweede Kamer om niet het advies van de Raad van State, als wel het advies van de Commissie Sylvester te laten prevaleren. De conclusie van de Raad van State dat Nederland juridisch niet verplicht is om het AOW-gat voor Nederlandse ouderen met een Surinaamse achtergrond te repareren, ontslaat de overheid immers niet van de morele verplichting daartoe.
Het NOOM onderschrijft dit verzoek en doet in een brief aan de voorzitters van de Tweede Kamerfracties en leden van de vaste commissie SZW een klemmend beroep op hen om zo snel mogelijk met elkaar het debat te voeren, zodat de adviezen van de Commissie Sylvester met spoed in een compensatieregeling kunnen worden omgezet. Het op enkel juridische gronden gebaseerde advies van de Raad van State biedt, dankzij het uitstekende voorbereidende werk van de Commissie Sylvester, hier ruimte voor. Het NOOM en haar lidorganisaties pleiten er voor om niet te wachten op de vorming van een nieuw kabinet: de goed af te bakenen groep ouderen die het betreft wacht nu inmiddels tientallen jaren en voorkomen moet worden dat nog meer ouderen deze compensatie niet mee zullen maken.