AOW-gat Surinaamse Nederlanders niet gerepareerd, ze krijgen wel een eenmalige tegemoetkoming

Het kabinet voelt er niets voor het AOW-gat van Surinaamse Nederlanders te dichten. Wel kunnen zij een eenmalig bedrag krijgen, maar dat mag formeel geen verband houden met de AOW. De hoogte van dat bedrag wordt waarschijnlijk wel afhankelijk van de grootte van het AOW-gat: meer geld voor ouderen en minder voor jongeren.
Minister Schouten van Sociale Zaken werkt aan een regeling waardoor Surinaamse Nederlanders met een AOW-gat een ‘tegemoetkoming’ kunnen krijgen. Hiervoor is in het regeerakkoord geen geld gereserveerd. Dat moet de komende weken tijdens het overleg over de Voorjaarsnota worden vrijgespeeld. Het ministerie van Sociale Zaken laat weten dat het kabinet nog geen besluit heeft genomen. ‘Berichtgeving is nu dus prematuur.’
Lees het artikel op de site van de Volkskrant.