Mantelzorgers: deel je zorg!

In Nederland zijn zo’n vijf miljoen mensen mantelzorger. Jörgen Raymann is één van hen. Zorg jij voor een naaste die langdurig ziek is, een beperking of psychische problemen heeft of hulpbehoevend is? Dan ben jij ook mantelzorger. Deel net als Jörgen Raymann je zorg. Vind extra hulp. Ga naar www.mantelzorg.nl