Nieuw advies Raad van Ouderen over mantelzorg

Op 29 september bood de Raad van Ouderen zijn nieuwste advies over mantelzorg aan. Staatssecretaris Maarten van Ooijen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nam deze in ontvangst. Zorgen bij mantelzorgers In dit advies benadrukt de Raad van Ouderen dat het toenemende beroep op mantelzorgers, naast werk en gezin, vraagt om een visie van de overheid om mantelzorgers beter te ondersteunen. Er zijn namelijk veel zorgen bij de huidige mantelzorgers over de toekomst. Alleen door de zorgvrager en mantelzorger méér centraal te stellen in de professionele zorg, de mantelzorg beter te verdelen, de administratieve lasten te verminderen en verlof en vergoedingen te verbeteren, worden de condities voor mantelzorgers verbeterd en zullen meer mensen hun taak als mantelzorger langer kunnen volhouden. Dit wordt in het advies geconcretiseerd in veertien aanbevelingen. Het NOOM heeft een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van het advies door focusgroepen rondom dit thema te organiseren, waarvan de uitkomsten in het advies zijn meegenomen. Bekijk het advies