Webinar oudere migranten en dementie

In het webinar Oudere migranten met dementie: het gesprek in 2020, van Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, vertellen Roshnie Kolste, Jennifer van den Broeke en Carolien Smits over de noodzaak van het (h)erkennen van de zorgvraag bij dementie bij oudere migranten en hun mantelzorgers. Ook vertellen ze over actuele handvatten en tools om deze groep te ondersteunen.
De hele patiëntenreis komt aan bod, van vroegsignalering tot zorg in het verpleeghuis én fase rondom het sterven.
Bekijk het webinar hier terug.

Vragen over dementie

In onderzoek naar dementie worden oudere migranten en hun mantelzorgers niet altijd bereikt. Daar willen Alzheimer Nederland, Hersenonderzoek.nl, Alzheimer Centrum Amsterdam, het Ben Sajet Centrum en Pharos wat aan doen.

U kunt daarbij helpen.
Hersenonderzoek.nl heeft een speciale aanmeldpagina gemaakt. Daar kunnen mensen zich aanmelden. Binnen een week ontvangen zij daarna een speciale vragenlijst over dementie in Corona-tijd.
Het zou al helpen als u één oudere migrant of mantelzorger van een oudere migrant kunt vinden om de vragenlijst (mee) in te vullen. Meer is al helemaal fijn!

Hoe werkt het?

Lees meer