Steeds meer eenzame migrantenouderen in Almere

Migrantenouderen in Almere vinden het lastig om mee te doen in de maatschappij. Hulpverlening en faciliteiten in de stad sluiten niet goed aan bij de wensen of behoeften van ouderen met een migratieachtergrond, die daardoor steeds meer vereenzamen. Volgens Koos Bartels, mede-initiatiefnemer van Kleurrijk Almere, is er vaak een taalbarrière of cultuurverschil.
Eén op de zes Almeerders van 65 jaar of ouder heeft een migratieachtergrond. In 2030 groeit dat aantal naar één op de vijf, naar twintig procent dus. En zo groeit ook het probleem, zegt Koos Bartels. “Het gaat om een grote groep en om een hele kwetsbare groep. Vaak hebben ze een laag inkomen en met het ouder worden beheersen ze de Nederlandse taal steeds minder goed.”
Lees het volledige artikel op 1Almere

Tal van activiteiten tijdens week tegen eenzaamheid

In de Week tegen Eenzaamheid (29 september t/m 6 oktober) stonden ontmoeting en verbinding centraal. Iedereen kon deelnemen aan de Week door het bezoeken of organiseren van een activiteit om eenzaamheid terug te dringen of bespreekbaar te maken.
Ook de netwerkversterkers van het NOOM organiseerden een aantal lokale activiteiten of evenementen. Zie hier een impressie van de activiteiten.

Met ‘Beppie on Tour’ langs lokale initiatieven tijdens Week tegen Eenzaamheid

Op 29 september start de Week tegen Eenzaamheid. Een week waarin ontmoeten en verbinding centraal staan. Om aandacht te vragen voor de talloze mooie initiatieven in het land, gaat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met Stichting De Tijdmachine met ‘Beppie on Tour’ langs deze initiatieven.
Bij Beppie, een camper in jaren ’60-’70 stijl, kunnen mensen even terug naar toen en op laagdrempelige wijze een gesprekje aangaan. Over verhalen van toen en nu. Of waar iemand tegenaan loopt. Onder het genot van een kopje koffie en een koekje van toen. Dit doen we in samenwerking met lokale initiatieven. Door samen op te trekken kunnen we mensen die zich wel eens eenzaam voelen doorverwijzen naar leuke activiteiten. Maar ook naar hulp als dat nodig is.

€40 miljoen extra voor gemeenten en initiatieven
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zet de komende jaren het programma Eén tegen eenzaamheid voort. De nieuwe aanpak is deze week gepresenteerd. Staatssecretaris Van Ooijen: “Eenzaamheid is niet iets wat alleen ouderen aangaat. Ongeveer de helft van alle Nederlanders heeft te maken met gevoelens van eenzaamheid. Dat is heel veel, de urgentie wordt alsmaar groter en daarom zal ik 40 miljoen euro extra uittrekken om dit probleem aan te pakken. Hiermee kunnen gemeenten initiatieven starten en langdurig blijven uitvoeren.”

Talloze initiatieven door het land
Benieuwd naar wat er allemaal georganiseerd wordt in jouw gemeente? Bekijk het overzicht op eentegeneenzaamheid.nl.

Ervaringen van netwerkversterkers

In een aantal projecten die het NOOM uitvoert zijn zogenaamde netwerkversterkers werkzaam: ervaren professionals met goede contacten met zowel (organisaties en netwerken van) migrantenouderen als met lokale instellingen voor zorg en welzijn, met beleidmakers en met de politiek. Zij ondersteunen netwerken van en voor migrantenouderen, breiden deze – waar mogelijk – uit en geven de aanzet tot nieuwe netwerken. De netwerkversterkers zijn actief in de steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag en in de regio Brabant, Twente en Midden-Nederland.
In een nieuwe serie artikelen vertellen ze hoe ze te werk gaan en welke ervaringen ze daarbij het afgelopen jaar hebben opgedaan. Shirley Ramdas werkt in Utrecht. Contact leggen met nieuwe of nog niet bekende netwerken om te horen welke problemen zij signaleren is een van haar taken; samen met die netwerken activiteiten als voorlichtingsbijeenkomsten organiseren is een andere, maar vooral de activiteiten om ouderen te stimuleren meer te bewegen bieden haar veel voldoening: die activiteiten zorgen voor reuring in de groepen en helpen gevoelens van eenzaamheid terug te dringen. Lees hier de ervaringen van Shirley

zomercampagne Eén tegen eenzaamheid.

De zomervakantie staat voor de deur. Dit jaar is zo’n 80% van de Nederlanders weer van plan op vakantie te gaan. Met name ouderen geven aan thuis te blijven. Om de thuisblijvers een hart onder de riem te steken, start het ministerie van VWS vandaag de zomercampagne Eén tegen eenzaamheid.
Voor thuisblijvende ouderen zijn de zomermaanden vaak stiller dan normaal. Zij ontvangen minder bezoek én hebben minder sociale contacten. Ook gaan sommige sociale activiteiten niet door vanwege een zomerstop. Ouderen die aangeven zich eenzaam te voelen in de zomer, spreken zo een week niemand. Staatssecretaris Maarten van Ooijen: “Laten we dit jaar als we op vakantie zijn contact houden met onze buren, ouders of kennissen die thuisblijven. Of je nou in binnen- of buitenland bent, lang of kort weggaat, iets vaker een belletje of voice memo naar het thuisfront kan het verschil maken. Voor jou een klein gebaar, voor de ander heel waardevol.”
De zomercampagne is onderdeel van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het actieprogramma heeft als doel eenzaamheid bespreekbaar te maken en eenzaamheid tegen te gaan. Dat doet het actieprogramma onder meer met de campagne ‘Een klein gebaar kan het verschil maken’. Het actieprogramma bestaat sinds 2018 en sindsdien zijn ruim 250 gemeenten en zo’n 170 landelijke organisaties, bedrijven en instellingen aangesloten. Meer weten? Kijk op www.eentegeneenzaamheid.nl.

Stand van zaken Sociaal Vitaal in Kleur

Uit verschillende onderzoeken, landelijk en in gemeenten zoals Rotterdam en Utrecht, blijkt dat een groot deel van de migrantenouderen eenzaamheid ervaart. Het programma Sociaal Vitaal in Kleur, dat wordt uitgevoerd door het NOOM, is een goed middel gebleken om gevoelens van eenzaamheid onder ouderen die zelfstandig wonen te voorkomen of te verkleinen.
Het artikel ‘Sociaal Vitaal In Kleur tegen de eenzaamheid’ beschrijft de opzet en uitvoering van het programma en geeft de laatste stand van zaken. In de afgelopen periode heeft  Sociaal Vitaal in Kleur het tempo van uitvoering moeten bijstellen door corona. Het was niet altijd mogelijk om elkaar te ontmoeten en te bewegen. Wat wel mogelijk was, is wandelen. Daaraan is gehoor gegeven en zijn er wandelgroepen gevormd. Met de versoepelingen en toch een minder ingrijpende ziektebeeld van corona, voelen ouderen zich nu weer redelijk veilig en durven weer bij elkaar te komen.
Intussen wordt gewerkt aan een handleiding voor lokale partners in Utrecht en Rotterdam zodat zij blijvend Sociaal Vitaal in Kleur kunnen uitvoeren. Maar ook op andere plekken in het land kan deze handleiding worden gebruikt. Want ondertussen is het NOOM bezig met aanvragen  voor de gemeenten Den Haag, Amersfoort en Roosendaal. We wachten niet af, want in Amersfoort is er al een multiculturele wandelgroep gestart. Download het artikel.

Verslag Partnerbijeenkomst Coalitie Erbij  ’Eenzaamheid: bijproduct van migratie?’

Tijdens de landelijke Week tegen Eenzaamheid van 30 september tot en met 7 oktober 2021, organiseerde Coalitie Erbij op 5 oktober de bijeenkomst ‘Eenzaamheid: bijproduct van migratie?’.  In presentaties en tijdens discussies werd onder meer ingegaan op manieren om de eenzaamheid onder migrantenouderen te verminderen, op de beeldvorming over eenzaamheid en op de rol van mantelzorgers en religie bij het tegengaan van vereenzaming bij oudere migranten.
Bij  de organisatie van de bijeenkomst werkten IDEM Rotterdam, NOOM, SKIN, SPIOR en Sol samen.
Lees hier het verslag van de bijeenkomst.

Podcast over eenzaamheid onder migrantenouderen

Waarom is het belangrijk eenzaamheid onder ouderen met een niet-westerse achtergrond bij de gemeente te agenderen? Wat is hetzelfde in de aanpak? Wat anders? In deze aflevering geven Hanan Nhass, Jeanny Vreeswijk-Manusiwa en Meryam Sumar hun visie. Hanan adviseert als Movisie-specialist voor het programma Eén tegen eenzaamheid gemeenten. Jeanny biedt als coördinator Zorg en Welzijn bij ouderennetwerk NOOM de interventie ‘Sociaal vitaal in kleur’ aan. Sociaal Werker Meryam Sumar werkt bij Wijkracht Hengelo met deze ouderen. De podcast Eén tegen eenzaamheid inspireert en reikt goede voorbeelden aan, speciaal voor beleidsmakers en professionals die zich inzetten om eenzaamheid te verminderen en voorkomen. Eén tegen eenzaamheid is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Meer weten? Kijk voor inspiratie en informatie over het programma Eén tegen eenzaamheid op www.eentegeneenzaamheid.nl.

Beluister de Podcast