Stand van zaken Sociaal Vitaal in Kleur

Uit verschillende onderzoeken, landelijk en in gemeenten zoals Rotterdam en Utrecht, blijkt dat een groot deel van de migrantenouderen eenzaamheid ervaart. Het programma Sociaal Vitaal in Kleur, dat wordt uitgevoerd door het NOOM, is een goed middel gebleken om gevoelens van eenzaamheid onder ouderen die zelfstandig wonen te voorkomen of te verkleinen.
Het artikel ‘Sociaal Vitaal In Kleur tegen de eenzaamheid’ beschrijft de opzet en uitvoering van het programma en geeft de laatste stand van zaken. In de afgelopen periode heeft  Sociaal Vitaal in Kleur het tempo van uitvoering moeten bijstellen door corona. Het was niet altijd mogelijk om elkaar te ontmoeten en te bewegen. Wat wel mogelijk was, is wandelen. Daaraan is gehoor gegeven en zijn er wandelgroepen gevormd. Met de versoepelingen en toch een minder ingrijpende ziektebeeld van corona, voelen ouderen zich nu weer redelijk veilig en durven weer bij elkaar te komen.
Intussen wordt gewerkt aan een handleiding voor lokale partners in Utrecht en Rotterdam zodat zij blijvend Sociaal Vitaal in Kleur kunnen uitvoeren. Maar ook op andere plekken in het land kan deze handleiding worden gebruikt. Want ondertussen is het NOOM bezig met aanvragen  voor de gemeenten Den Haag, Amersfoort en Roosendaal. We wachten niet af, want in Amersfoort is er al een multiculturele wandelgroep gestart. Download het artikel.

Verslag Partnerbijeenkomst Coalitie Erbij  ’Eenzaamheid: bijproduct van migratie?’

Tijdens de landelijke Week tegen Eenzaamheid van 30 september tot en met 7 oktober 2021, organiseerde Coalitie Erbij op 5 oktober de bijeenkomst ‘Eenzaamheid: bijproduct van migratie?’.  In presentaties en tijdens discussies werd onder meer ingegaan op manieren om de eenzaamheid onder migrantenouderen te verminderen, op de beeldvorming over eenzaamheid en op de rol van mantelzorgers en religie bij het tegengaan van vereenzaming bij oudere migranten.
Bij  de organisatie van de bijeenkomst werkten IDEM Rotterdam, NOOM, SKIN, SPIOR en Sol samen.
Lees hier het verslag van de bijeenkomst.

Podcast over eenzaamheid onder migrantenouderen

Waarom is het belangrijk eenzaamheid onder ouderen met een niet-westerse achtergrond bij de gemeente te agenderen? Wat is hetzelfde in de aanpak? Wat anders? In deze aflevering geven Hanan Nhass, Jeanny Vreeswijk-Manusiwa en Meryam Sumar hun visie. Hanan adviseert als Movisie-specialist voor het programma Eén tegen eenzaamheid gemeenten. Jeanny biedt als coördinator Zorg en Welzijn bij ouderennetwerk NOOM de interventie ‘Sociaal vitaal in kleur’ aan. Sociaal Werker Meryam Sumar werkt bij Wijkracht Hengelo met deze ouderen. De podcast Eén tegen eenzaamheid inspireert en reikt goede voorbeelden aan, speciaal voor beleidsmakers en professionals die zich inzetten om eenzaamheid te verminderen en voorkomen. Eén tegen eenzaamheid is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Meer weten? Kijk voor inspiratie en informatie over het programma Eén tegen eenzaamheid op www.eentegeneenzaamheid.nl.

Beluister de Podcast